A A A A A
Bible Book List

Uppenbarelseboken 19-22 Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

19 Därefter hörde jag rop från en stor skara i himlen: Halleluja! Lovprisa Herren! Räddningen kommer från vår Gud. Äran och makten tillhör bara honom,

för hans domar är rättvisa och sanna. Han har dömt den stora prostituerade kvinnan, som fördärvade jorden med sin synd, och han har hämnats morden på sina tjänare.

Gång på gång hördes deras röster: Lovprisa Gud! Röken från henne stiger upp i evigheternas evigheter!

Sedan föll de tjugofyra äldste och de fyra väsendena ner och hyllade Gud, som satt på tronen, och sa: Amen! Halleluja! Lovprisa Gud!

Och från tronen kom en röst som sa: Lova vår Gud, alla ni hans tjänare, både små och stora, som fruktar honom.

Lammets bröllopsfest

Sedan hörde jag återigen som röster från en stor skara, och deras röster lät som dånande vattenmassor eller åskans mullrande: Pris ske Gud! Herren, vår Gud, den Allsmäktige regerar nu.

Låt oss vara glada och jubla och lovprisa honom, för det är dags för Lammets bröllopsfest, och hans brud har gjort sig beredd.

Hon har rätt att bära det renaste och vitaste och finaste linnet, linnet som är gjort av Guds folks goda gärningar.

Och ängeln sa: Skriv, lyckliga är de som är bjudna till Lammets bröllopsfest. Och han tillade: Gud själv har sagt detta.

10 Då föll jag ner vid ängelns fötter för att tillbe honom, men han sa: Nej, gör inte det! Jag är inget annat än en Guds tjänare, precis som du och dina kristna bröder, de som vittnar om Jesus. Det är Gud du ska tillbe! Syftet med alla profetior och allt som jag har visat dig är att berätta om Jesus.

Ryttaren på den vita hästen

11 Sedan såg jag himlen öppen och en vit häst som stod där. Och den som satt på hästen hette Trovärdig och Sann - han är den som är rättvis när han dömer och när han strider.

12 Hans ögon var som lågor, och han hade många kronor på sitt huvud. Och hans namn var skrivet på pannan, men bara han själv visste vad namnet betydde.

13 Han var klädd i en mantel som doppats i blod, och hans namn är Guds ord.

14 Himlens arméer, klädda i finaste vita och rena linne, följde honom på vita hästar.

15 I munnen höll han ett skarpt svärd, med vilket han ska besegra folken. Han ska regera med järnhand. Och som man med vinpressen pressar saften ur druvorna, så ska han trampa sönder dem, och de ska få känna av den allsmäktige Gudens fruktansvärda vrede.

16 På hans mantel står skrivet över höfterna: KUNGARS KUNG OCH HERRARS HERRE.

17 Sedan såg jag en ängel, som stod i solskenet och ropade med hög röst till alla fåglar som flög över himlen: Kom hit och samlas till den store Gudens måltid!

18 Kom hit och ät köttet av kungar, generaler och mäktiga män, av hästar och ryttare och av allt slags folk, både stora och små, både slavar och fria.

19 Sedan såg jag vilddjuret samla regeringarna på jorden och deras arméer för att strida mot honom som satt på hästen, och mot hans armé.

20 Och djuret togs till fånga, liksom den falske profeten, han som kunde utföra under när djuret var med, under som bedrog alla som hade tagit på sig djurets märke och tillbad dess bild. Både vilddjuret och den falske profeten kastades levande i eldsjön, som brinner av svavel.

21 Och hela deras armé dödades av det skarpa svärdet från ryttarens mun, han som satt på den vita hästen. Och alla himlens fåglar åt sig mätta av deras kött.

Tusenårsriket

20 Sedan såg jag en ängel som kom ner från himlen med nyckeln till den bottenlösa avgrunden. Ängeln hade också en tung kedja i sin hand.

Han grep draken - den gamle ormen, som är Satan själv - och band honom i tusen år.

Han kastade ner honom i den bottenlösa avgrunden, som han sedan stängde och låste. Och han förseglade dörren så att han inte kunde bedra folken längre, förrän de tusen åren hade gått. Därefter ska han åter släppas ut för en kort tid.

Sedan såg jag troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg de människor som hade blivit halshuggna därför att de vittnat om Jesus och predikat Guds ord. De hade inte tillbett vilddjuret eller hans bild och hade inte hans m¤rke p¦ sina pannor eller sina h¤nder. De hade f¦tt liv igen, och nu regerade de med Kristus i tusen ¦r.

Detta var den första uppståndelsen. (Resten av de döda kom inte tillbaka till livet förrän de tusen åren var över.)

De som får vara med om den första uppståndelsen är välsignade och heliga. För dem innebär inte den andra döden någon fasa, för de kommer att vara Guds och Kristi präster och ska regera med honom i tusen år.

Satan får sitt straff

När de tusen åren är över kommer Satan att släppas ut ur sitt fängelse.

Han ska gå ut och bedra folken i världen och samla dem till strid tillsammans med Gog och Magog, en väldig armé, lika omöjlig att räkna som sandkornen på havets strand.

De kommer att marschera upp på den stora slätten och omringa Guds folk där de lägrat sig och slå en ring kring den älskade staden Jerusalem. Men då ska eld från Gud i himlen falla ner på de anfallande arméerna och utplåna dem.

10 Sedan ska djävulen, som hade lurat dem, än en gång kastas ner i samma sjö av eld och svavel som djuret och den falske profeten, och de ska plågas dag och natt i evigheternas evigheter.

Livets bok och Guds dom

11 Och jag såg en stor vit tron och honom som sitter på den. För hans ansikte flydde jorden och himlen, men det fanns ingen plats att gömma sig på.

12 Jag såg de döda, stora och små, stå inför Gud, och böcker öppnades, bland dem också livets bok. Och de döda dömdes enligt det som fanns skrivet i böckerna, var och en efter de handlingar han hade gjort.

13 Haven gav tillbaka de döda som var i dem, och jorden och de dödas rike överlämnade de döda som fanns i dem. Alla blev dömda efter sina gärningar.

14 Och döden och helvetet kastades ner i den brinnande sjön. Detta är den andra döden, den brinnande sjön.

15 Och den som inte hade sitt namn skrivet i livets bok, kastades i den brinnande sjön.

En ny himmel och en ny jord

21 Sedan såg jag en ny jord och en ny himmel - den första himlen och jorden var borta, och havet fanns inte mer.

Och jag, Johannes, såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, vacker som en brud, som har smyckat sig för sin man.

Och jag hörde ett kraftigt rop från tronen: Se, nu har Gud sitt hem bland människorna! Han ska bo tillsammans med dem, och de ska vara hans folk, ja, Gud själv ska vara bland dem.

Han ska torka bort alla tårar från deras ögon, och det ska inte längre finnas någon död eller sorg eller gråt eller plåga. Allt detta är borta för evigt.

Och han som sitter på tronen sa: Se, jag gör allting nytt! Sedan sa han till mig: Skriv ner detta, för det jag säger till dig kan man lita på, och det är sant:

Det har skett! Jag är A och Ö - början och slutet. De törstiga ska dricka fritt ur källorna med livets vatten.

Den som segrar ska få alla dessa välsignelser, jag ska vara hans Gud och han ska vara min son.

Men de fega, som förnekar mig och som är otrogna mot mig, förrädarna och mördarna, de som lever i omoral och de som står i kontakt med onda andar, avgudadyrkare och alla lögnare, deras plats blir i sjön som brinner av eld och svavel. Det är den andra döden.

Det nya Jerusalem

Sedan kom en av de sju änglarna som hade tömt skålarna med de sju sista plågorna och sa till mig: Följ med mig, så ska jag visa dig bruden, Lammets hustru.

10 I en syn tog han mig till en hög bergstopp. Därifrån såg jag ut över den underbara staden, det heliga Jerusalem, som kom ner från himlen, från Gud.

11 Staden var fylld av Guds härlighet, och den glänste och gnistrade som en dyrbar ädelsten, kristallklar som jaspis.

12 Dess murar var breda och höga, med tolv portar, som vaktades av tolv änglar. Och namnen på Israels tolv stammar stod skrivna på portarna.

13 Det fanns tre portar på varje sida, i norr, söder, öster och väster.

14 Murarna hade tolv grundstenar, och på dem fanns namnen på Lammets tolv apostlar inristade.

15 Ängeln höll en måttstock av guld i sin hand för att mäta staden och dess portar och murar.

16 När han mätte den, fann han att den var en fyrkant, lika bred som den var lång. Dess höjd var också exakt densamma som dess övriga mått - tvåhundratrettio mil i vardera riktningen.

17 Sedan mätte han tjockleken på murarna och fann att de var sjuttiotvå meter tjocka enligt människors sätt att mäta.

18-19 Staden var av rent, genomskinligt guld, som liknade glas. Muren var byggd av jaspis, och grundstenarna i stadsmuren var av alla slags sköna ädelstenar. Den första grundstenen var av jaspis, den andra av safir, den tredje av kalcedon, den fjärde av smaragd, den femte av sardonyx,

20 den sjätte av karneol, den sjunde av krysolit, den åttonde av beryll, den nionde av topas, den tionde av krysopras, den elfte av hyacint och den tolfte av ametist.

21 De tolv portarna var tillverkade av pärlor och varje port av en enda pärla. Och gatorna var av rent guld, som var som genomskinligt glas.

22 Det fanns inget tempel i staden, för överallt i den bad man till Herren Gud Allsmäktig och till Lammet.

23 Och staden behövde varken sol eller måne, för Guds och Lammets härlighet lyser över den.

24 I detta ljus ska folken på jorden leva, och världens härskare ska komma till staden med sina rikedomar.

25 Och eftersom det inte finns någon natt kommer portarna aldrig att stängas - de står alltid öppna.

26 Allt dyrbart och härligt som folken äger ska föras dit.

27 Och inget ont ska tillåtas att komma dit in, ingen som är omoralisk eller ohederlig, utan bara de vars namn är skrivna i Lammets bok.

Floden med livets vatten

22 Och han visade mig floden med livets vatten, klart som kristall, som kom från Guds och Lammets tron och

flöt fram i mitten av huvudgatan. På var sida floden växte livets träd, som bar tolv skördar frukt om året och ger skörd varje månad. Bladen användes som läkemedel av alla folk.

Det kommer inte att finnas någon ondska i staden, för Guds och Lammets tron ska stå där, och hans tjänare ska tillbe honom.

Och de ska se hans ansikte, och hans namn ska stå skrivet på deras pannor.

Det kommer inte att finnas någon natt där, och ingen behöver lampor eller solens ljus - för Herren Gud ska vara deras ljus, och de ska regera i evigheternas evigheter.

Jesus Kristus kommer snart

6-7 Därefter talade Jesus Kristus till mig. Han sa: Dessa ord kan man lita på, för de är sanna: 'Jag kommer snart!' Gud, som talar om för sina profeter vad som ska hända i framtiden, har sänt sin ängel för att berätta för sina tjänare att detta ska hända snart. Lyckliga är de som tror detta och allt annat som är skrivet i boken.

Jag, Johannes, såg och hörde allt detta, och jag föll ner för att tillbe ängeln som visade det för mig,

men han upprepade: Nej! Gör inte det! Jag tjänar Gud på samma sätt som du och dina bröder och profeterna och alla de som tar vara på sanningen i denna bok. Det är bara Gud du ska tillbe.

10 Då sa Jesus till mig: Hemlighåll inte de profetiska ord som du har skrivit ner för tiden är nära.

11 De som gör orätt kommer att göra ännu mer orätt. Och de orena fortsätter att orena sig. Goda människor kommer att bli bättre, och de som är heliga blir allt mer heliga.

12 Se, jag kommer snart, och jag kommer att ge var och en den lön han förtjänar.

13 Jag är A och Ö, början och slutet, den förste och den siste.

14 Alla som tvättar sina kläder ska vara välsignade i evighet. De har rätt att gå in genom stadens portar och att äta frukten från livets träd.

15 Men utanför står de som vänt Gud ryggen och sysslat med djävulsdyrkan och som levt i omoral. Och där står mördarna och avgudadyrkarna och alla som älskat lögnen och levt för att ljuga.

16 Jag, Jesus, har sänt min ängel till dig för att berätta för församlingarna om allt detta. Jag är Davids rotskott och hans ättling. Jag är den klara morgonstjärnan.

17 Anden och bruden säger: Kom! Var och en som hör detta ska också säga: Kom! Och var och en som törstar, ska få komma och fritt få dricka av livets vatten.

18 Och jag lägger till denna allvarliga varning till alla som läser denna bok: om någon lägger något till det som är skrivet här, så ska Gud lägga de plågor på honom som beskrivs i denna bok.

19 Och om någon tar bort någon del av dessa profetior, så ska Herren ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som är beskrivna i denna bok.

20 Han som har sagt allt detta försäkrar: Ja, jag kommer snart! Amen! Kom, Herre Jesus!

21 Vår Herres, Jesu Kristi, nåd till er alla.Amen.

Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes