A A A A A
Bible Book List

Matteus 12:1-21 Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Lärjungarna plockar vete på sabbatsdagen

12 En dag vandrade Jesus genom några sädesfält tillsammans med sina lärjungar. Det var sabbat, den judiska gudstjänstdagen, och hans lärjungar var hungriga. Därför började de rycka av veteax och äta.

Men några fariseer såg det och protesterade: Dina lärjungar bryter mot lagen. De skördar på sabbaten.

Men Jesus sa till dem: Har ni aldrig läst vad kung David gjorde när han och hans vänner var hungriga?

Han gick in i templet, och han och hans män åt av det speciella bröd som bara prästerna fick äta av. De bröt också mot lagen.

Och har ni aldrig läst i Moses lag att prästerna, som tjänstgör i templet, får arbeta på sabbaten?

Och här finns verkligen en som är större än templet!

Men om ni förstod detta Skriftens ord: Jag älskar barmhärtighet mer än offer, så skulle ni inte ha dömt dem som är oskyldiga.

För Människosonen har rätt att avgöra vad som är tillåtet på sabbaten eller inte.

Jesus botar en man med vanställd hand på sabbatsdagen

Sedan gick Jesus till synagogan, och

10 där fick han se en man som hade en missbildad hand. Fariseerna frågade honom då: Tillåter lagen att man botar någon på sabbaten? De hoppades naturligtvis att han skulle svara ja, så att de kunde få något att anklaga honom för.

11 Men han svarade: Om någon av er bara har ett enda får och det faller i en brunn på sabbaten, tar han då inte tag i det och drar upp det samma dag? Naturligtvis gör han det.

12 Och en människa är mycket mer värd än ett får! Därför är det rätt att göra gott på sabbaten.

13 Sedan sa han till mannen: Räck fram din hand. Och när mannen gjorde det blev handen normal, precis som den andra!

14 Då kallade fariseerna samman ett möte i avsikt att arrestera och döda Jesus.

Stora skaror följer Jesus

15 Men Jesus förstod vad de tänkte och lämnade därför synagogan och gick sin väg. Många följde efter honom och han botade alla sjuka bland dem,

16 men för att inte väcka misstankar om vem han var, förbjöd han dem att säga något.

17 Så uppfylldes Jesajas profetia om honom:

18 Se på min tjänare! Se min utvalde! Han är min älskade, mitt hjärtas glädje. Jag ska ge honom min Ande och han ska döma folken.

19 Han griper inte till våld, och han höjer inte rösten!

20 Han slår inte ner de svaga eller släcker det hopp som tynar. Och en dag ska han lösa alla konflikter,

21 och han ska vara världens hopp.

Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica

Markus 3 Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Jesus botar en man med en vanställd hand på sabbatsdagen

Medan Jesus var i Kafarnaum gick han som vanligt till synagogan. Där lade han märke till en man som hade en vanställd hand.

Eftersom det var sabbatsdag höll Jesu fiender noga ögonen på honom. Skulle han våga bota mannens hand? I så fall fick de något att anklaga honom för.

Jesus bad mannen att resa sig så att alla kunde se honom.

Sedan vände han sig till de närvarande och frågade: Är sabbatsdagen en dag då man får göra gott eller inte? Eller är det en dag då man ska rädda människoliv eller förgöra människoliv? Men ingen ville svara honom.

Då såg han förargat på dem för han var djupt bedrövad över deras likgiltighet för människornas nöd, och han sa till mannen: Sträck ut din hand! Mannen gjorde det, och han blev genast frisk i sin hand.

Fariseerna lämnade då synagogan och började smida planer tillsammans med kung Herodes vänner och anhängare om hur man på enklaste sätt skulle röja Jesus ur vägen.

Stora skaror följer Jesus

7-8 Under tiden drog sig Jesus och hans lärjungar tillbaka till stranden, och en stor skara människor från Galileen, Judeen, Jerusalem och Idumeen, men också från andra sidan Jordan och ända bortifrån Tyros och Sidon, följde honom. Nyheterna om hans under hade nämligen spritt sig vida omkring, och folk strömmade till för att se vad som försiggick.

Jesus bad då sina lärjungar att skaffa fram en båt och ha den i beredskap för att rädda honom undan om folket på stranden skulle tränga på alltför mycket.

10 Många hade nämligen blivit botade den dagen, och därför trängde sig massor av sjuka människor på från alla håll för att röra vid honom.

11 När de som var besatta av onda andar fick syn på honom, föll de ner vid hans fötter och ropade: Du är Guds Son!

12 Men Jesus förbjöd dem att tala om vem han var.

Jesus väljer ut de tolv apostlarna

13 Därefter gick Jesus upp bland bergen och han tog med sig några män som han valt ut.

14-15 Då de var samlade runt honom utsåg han bland dem tolv som alltid skulle vara hos honom. Senare skulle han sända ut dem till att predika och driva ut onda andar.

16-17 ,

18-19 Här är namnen på de tolv: Simon, som Jesus gav det nya namnet Petrus, Jakob och Johannes (Sebedaios söner, som han kallade åsksönerna). Vidare Andreas, Filippos, Bartolomaios, Matteus, Tomas, Jakob (Alfaios son), Taddaios, Simon (medlem av seloternas revolutionära parti, som ville bekämpa den romerska övermakten med våld) och Judas Iskariot (som senare förrådde honom).

Jesus beskylls för att vara besatt av Satan

20 När han återvände till det hus där han bodde började folk på nytt att samlas, och snart var huset så fullt av folk så att varken han eller lärjungarna ens fick tid att äta.

21 När hans anhöriga hörde det kom de för att försöka ta hand om honom. Han är galen! sa de.

22 Men de judiska lagexperterna, som hade kommit från Jerusalem, sa: Han är besatt av Satan, de onda andarnas kung. Det är därför som de onda andarna lyder honom.

23 Jesus kallade då till sig dessa män och med hjälp av exempel som de alla förstod frågade han: Hur kan Satan driva ut Satan?

24 Ett rike som strider med sig självt kommer att gå under.

25 Och en familj, där man ständigt och jämt grälar och strider med varandra, kan inte bestå.

26 Om djävulen strider med sig själv, så har han inte längre någon makt och det är ute med honom.

27 Han måste bindas innan hans onda andar kan kastas ut, på samma sätt som en stark man måste bindas innan man kan bryta sig in i hans hus och stjäla hans tillhörigheter.

28 Därför vill jag till varje pris göra klart för er att vilken synd som helst kan förlåtas, till och med hädelse mot min Far.

29 Men den som hädar den helige Ande kan aldrig förlåtas. Det är en oförlåtlig synd.

30 Han sa detta till dem därför att de påstod att han gjorde sina under genom djävulens kraft och inte genom den helige Andes kraft.

Jesus berättar om sin verkliga familj

31-32 Nu kom hans mor och hans bröder till det överfulla huset där han undervisade människorna. Eftersom de själva inte kunde komma in, skickade de bud till honom och bad honom komma ut. Din mor och dina bröder är här utanför och vill träffa dig, sa man till honom.

33 Men han svarade: Min mor och mina bröder! Vilka är det?

34 Sedan såg han på dem som stod runt omkring och sa: De här är min mor och mina bröder!

35 Var och en som gör Guds vilja är min bror och min syster och min mor.

Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica

Lukas 6 Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Lärjungarna plockar vete på sabbatsdagen

En sabbatsdag, när Jesus och hans lärjungar gick genom några sädesfält, ryckte lärjungarna av ax som de gnuggade mellan händerna för att kunna äta vetekornen.

Men ett par fariseer som såg det sa: Det där är olagligt! Dina lärjungar rycker av ax. De bryter mot den judiska lagen, eftersom det är förbjudet att skörda på sabbaten.

Då svarade Jesus dem: Läser ni inte Skriften? Har ni aldrig hört vad kung David gjorde när han och hans män blev hungriga?

Han gick in i templet och tog skådebröden, de speciella bröd som placerats inför Herren, och åt av dem, trots att det var olagligt. Och han delade också med sig till de andra.

Och Jesus tillade: Jag är herre till och med över sabbaten.

Jesus botar en man med vanställd hand på sabbatsdagen

En annan sabbatsdag undervisade han i synagogan. Då satt en man där med en missbildad högerhand.

Laglärarna och fariseerna iakttog Jesus noga för att se om han skulle bota mannen, för de var ivriga att komma på något att anklaga honom för.

Men han förstod precis vad de tänkte! Och han sa till mannen med den missbildade handen: Kom och ställ dig här så alla kan se dig. Mannen gjorde som Jesus sa till honom.

Sedan vände Jesus sig till fariseerna och laglärarna och sa: Jag vill fråga er något. Vad är rätt att göra på sabbaten, det som är gott eller det som är ont? Att rädda liv eller utsläcka liv?

10 Han såg på dem en efter en och sa sedan till mannen: Sträck fram handen. Och när han gjorde det blev den normal igen.

11 Då blev Jesu fiender rasande och började prata med varandra om hur de skulle kunna röja honom ur vägen.

Jesus väljer ut de tolv apostlarna

12 Några dagar senare gick han upp bland bergen för att be, och han bad hela natten.

13 När det ljusnade kallade han samman sina efterföljare och valde ut tolv av dem till att bli hans lärjungar eller apostlar som han också kallade dem.

14-16 Här är namnen på dem: Simon, som Jesus också kallade Petrus, Andreas, Simons bror, Jakob, Johannes, Filippos, Bartolomaios, Matteus, Tomas, Jakob, Alfaios son, Simon, som också kallades seloten, Judas, Jakobs son och Judas Iskariot, som senare förrådde Jesus.

Verklig lycka

17-18 När Jesus hade kommit ner från bergssluttningen tillsammans med lärjungarna, kom de till en stor slätt. Där hade en stor skara människor samlats, bland dem många av hans efterföljare. Folk från hela Judeen och från Jerusalem och så långt norrifrån som kustområdet vid Tyros och Sidon hade nämligen kommit för att höra honom och för att bli botade. Han drev ut många onda andar,

19 och alla försökte röra vid honom för det gick ut läkande kraft från honom som gjorde alla friska.

20 Sedan vände han sig till sina lärjungar och sa: Lyckliga är ni som är fattiga, för Guds rike tillhör er!

21 Lyckliga är ni som nu är hungriga, för ni ska bli mättade. Lyckliga är ni som gråter, för den tid kommer då ni ska få skratta.

22 Ni kan vara lyckliga när andra hatar er och inte vill veta av er och förolämpar er och svärtar ner era namn därför att ni tillhör mig.

23 Gläd er när det händer! Ja, dansa av glädje, för en stor belöning väntar er i himlen. Och ni kommer att vara i gott sällskap. De gamla profeterna behandlades ju på samma sätt.

24 Men för de rika väntar bedrövelser och sorger, för de har sin enda lycka här på jorden.

25 De är mätta och framgångsrika nu, men en tid av fruktansvärd hunger ligger framför dem. Deras sorglösa skratt i dag kommer att vändas i sorg i morgon.

26 Och tänk vilken bedrövelse som väntar dem som nu är folkets idoler, falska profeter har man ju alltid lovprisat.

Om att älska sina fiender

27 Lyssna allesammans! Älska era fiender. Gör gott mot dem som hatar er.

28 Be om lycka över dem som förbannar er. Kalla ned Guds välsignelse över dem som misshandlar er.

29 Om någon slår dig på den ena kinden, så låt honom slå dig på den andra också! Om någon vill ta din rock, så ge honom skjortan också.

30 Ge vad du har till den som ber om det. Och när man tar något som är ditt, så bekymra dig inte om att få det tillbaka.

31 Behandla andra som du vill att de ska behandla dig.

32 Tror ni att ni förtjänar beröm för att ni älskar dem som älskar er? Till och med de gudlösa gör det.

33 Och om ni bara gör gott mot dem som gör gott mot er, är det så märkvärdigt? Det gör ju syndare också!

34 Och om ni lånar ut pengar bara till dem som kan betala tillbaka, vad är det för värde med det? Även de mest ondskefulla människor lånar till sina vänner mot löfte om full återbetalning.

35 Älska era fiender! Gör gott mot dem. Låna ut till dem. Och oroa er inte för att de inte kommer att betala tillbaka. Då ska er belöning bli stor, och ni handlar verkligen som Guds barn, för han är ju själv god mot dem som är otacksamma och onda.

36 Försök att visa lika mycket medlidande som er Far gör.

Om att kritisera andra

37 Kritisera aldrig, döm aldrig, för ni får igen det. Om ni är beredda att förlåta andra, så kommer ni att få förlåtelse.

38 Och om ni ger, så kommer ni att få. Er gåva kommer att återvända till er i fullt och rågat mått, packat och skakat för att ge plats för mer - och det kommer att flöda över. Det mått ni använder när ni ger - stort eller litet - kommer att användas för att mäta vad som ges åt er.

39 I sin predikan använde Jesus också dessa bilder: Vad är det för mening med att en blind leder en annan blind? Han kommer ju att falla i diket och dra den andre med sig.

40 Och en elev kan knappast veta mer än sin lärare, men om han arbetar hårt kan han bli lika duktig som denne.

41 Och hur kan du med att kritisera en medmänniskas små svagheter, utan att se de enorma problem du själv orsakar andra?

42 Hur vågar du säga till henne: 'Min vän, låt mig visa dig hur du ska göra det där lite bättre

Av frukten känner man trädet

43 En god trädsort bär inte dålig frukt, inte heller bär ett träd av dålig sort god frukt.

44 Man känner igen ett träd på den frukt det bär. Fikon växer aldrig på tistlar, och det växer inte heller vindruvor på törnbuskar!

45 Från en människa med gott hjärta kommer goda gärningar. Men en ond människa gör onda gärningar därför att hennes avsikter är onda. Och hennes ord visar vad hjärtat är fyllt av.

Om att bygga på stadig grund

46 Varför kallar ni mig Herre när ni inte lyder mig?

47-48 Var och en som kommer till mig, lyssnar på mig och lyder mig, liknar en man som bygger ett hus på den fasta berggrunden. När flodvattnet stiger och slår mot huset står det kvar, för det står stadigt.

49 Men den som lyssnar till mig och inte lyder mig, liknar en man som bygger ett hus direkt på marken. När floden vräker sig mot huset faller det ihop och läggs i ruiner.

Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes