Add parallel Print Page Options

Jesus blir hånad av sina bröder

Efter detta gick Jesus till Galileen och vandrade från by till by för han ville hålla sig borta från Jerusalem, där de judiska ledarna planerade att döda honom.

Men snart var det dags för lövhyddefesten, en av de årliga judiska helgerna,

och Jesu bröder uppmanade honom att gå till Judeen och delta i festligheterna.Gå dit där fler människor kan se dina under, sa de.

Du kan aldrig bli berömd om du gömmer dig på det här viset. Om du verkligen gör så märkliga under så visa det då för hela världen.

Inte ens hans bröder trodde nämligen på honom.

Jesus svarade: Det är ännu inte dags för mig att gå. Men ni kan gå när som helst,

för världen har ingen orsak att hata er. Men mig hatar den därför att jag inte upphör med att anklaga den för synd och ondska.

Gå ni, jag kommer senare, när tiden är inne.

Han stannade alltså kvar i Galileen.

Jesus undervisar öppet i templet

10 Men när hans bröder hade gett sig iväg till Jerusalem gick han också dit i hemlighet, men aktade sig för att bli sedd av folket.

11 De judiska ledarna försökte få tag på honom under festligheterna och frågade om någon hade sett honom.

12 Och bland folket diskuterade man mycket om honom. Några sa: Han är en underbar man, medan andra sa: Nej, han bedrar hela folket.

13 Men ingen hade mod nog att försvara honom offentligt för de var rädda för de judiska ledarna.

14 Mitt under festligheterna gick Jesus upp till templet och predikade öppet,

15 och de judiska ledarna blev förvånade när de hörde honom. Hur kan han veta så mycket när han aldrig har gått i våra skolor? frågade de sig.

16 Då talade Jesus om det för dem: Vad jag lär er är inte mina egna tankar, utan Guds, och han har sänt mig.

17 Om någon av er bestämmer sig för att helhjärtat göra Guds vilja så kommer han verkligen att förstå om min undervisning är från Gud eller bara mina egna ord.

18 Den som talar av sig själv, han söker sin egen ära, men den som ärar den som har sänt honom är en god och trovärdig person.

19 Ingen av er lyder Moses lagar. Varför angriper ni då mig för att jag bryter dem? Och varför tänker ni döda mig för detta?

20 Folket svarade: Du är galen! Vem försöker döda dig?

21-23 Jesus svarade: Jag botade en man på sabbaten, och ni undrar om det var rätt. Men vad gör ni själva? Arbetar ni inte på sabbaten varje gång ni lyder Moses lag angående omskärelsen och omskär era söner. Det gör ni därför att Mose har föreskrivit att omskärelsen ska utföras på den åttonde dagen, men egentligen är det stamfäderna som har infört detta och inte Mose. Om det nu är tillåtet att utföra omskärelsen på en sabbat, varför ska då jag dömas för att jag botade en man på sabbaten?

24 Tänk igenom det här, och ni ska se att jag har rätt.

25 En del av de människor som bodde i Jerusalem sa till varandra: Är det inte den här mannen som de försöker döda?

26 Men här står han och predikar offentligt, och de säger inget till honom. Kan det vara så att våra ledare äntligen har insett att han verkligen är Messias?

27 Men hur kan han vara det? Vi vet ju var den här mannen föddes. Men när Messias kommer vet ingen varifrån han är.

28 Då ropade Jesus med hög röst där han predikade i templet så att alla kunde höra: Ja, ni känner mig och vet var jag föddes och växte upp, men den som har gett mig mitt uppdrag honom känner ni inte. Han är sanningen.

29 Jag känner honom därför att jag kommer från honom, och han har sänt mig till er.

30 Helst av allt skulle de judiska ledarna ha velat arrestera honom, men ingen gjorde det för Guds tid var ännu inte inne.

31 Men många av besökarna i templet trodde på honom, och de sa: Vilka under väntar man sig egentligen att Messias ska göra, som den här mannen inte har gjort?

De religiösa ledarna försöker gripa Jesus

32 När fariseerna fick veta att folket talade i smyg om honom, skickade de tillsammans med översteprästerna ut poliser för att gripa Jesus.

33 Under tiden sa Jesus till folket: Jag kommer bara att stanna hos er en kort tid. Sedan ska jag återvända till honom som har sänt mig.

34 Ni ska söka efter mig, men inte finna mig. Och ni kan inte komma dit där jag är.

35 De judiska ledarna blev förbryllade av påståendet. Vart tänker han ta vägen? frågade de. Kanske tänker han lämna landet och predika sin lära bland judar i andra länder, eller rentav för grekerna?

36 Och vad menar han med att säga: 'Ni ska söka efter mig och inte finna mig

37 På sista dagen, som var lövhyddefestens höjdpunkt, ropade Jesus till människoskarorna: Om någon är törstig så kom till mig och drick,

38 för Skriften säger att strömmar av levande vatten ska flyta fram från det innersta hos de människor som tror på mig.

39 Med levande vatten menade han den helige Ande som skulle ges till alla som trodde på honom. Men Anden hade ännu inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade återvänt till himlens härlighet.

40 När folket hörde honom säga detta ropade några av dem: Den här mannen måste vara profeten som ska komma före Messias.

41-42 Andra sa: Han är Messias. En tredje grupp sa: Nej, det kan inte vara han, för han kommer ju från Galileen? Skrifterna säger klart att Messias ska härstamma från Davids kungliga släkt i Betlehem, staden där David bodde.

43 Människorna hade alltså delade meningar om honom,

44 och en del skulle gärna ha sett att han arresterats, men ingen rörde honom.

45 Tempelpolisen, som hade skickats ut för att gripa honom, återvände till översteprästerna och fariseerna med oförrättat ärende. Varför tog ni honom inte? frågade de.

46 Det finns ingen som talar som han, ursäktade de sig. Vi har aldrig hört något liknande!

47 Har ni också blivit vilseledda? hånade fariseerna dem.

48 Finns det en enda av oss judiska ledare eller fariseer som tror att han är Messias?

49 Att hela folkhopen gör det, det är klart, men vad vet de om saken? I vilket fall som helst vilar förbannelse över dem.

50 Då sa Nikodemos (Kommer du ihåg honom? Han var den judiske ledare, som kom i hemlighet för att tala med Jesus):

51 Är det lagligt att förklara en människa skyldig innan det har hållits rättegång?

52 De svarade: Är du också en galilé? Sök i Skrifterna så ska du få se att ingen profet kommer från Galileen.

53 Utan att ha kommit överens, gick alla så hem.

Jesus frikänner en kvinna som begått äktenskapsbrott

Jesus återvände till Oljeberget,

men redan tidigt nästa morgon var han tillbaka i templet. Snart samlades en stor skara människor, och han satte sig ner och samtalade med dem.

Medan han talade kom de judiska ledarna och fariseerna släpande med en kvinna, som varit otrogen i sitt äktenskap, och de ställde henne framför den nyfikna folkhopen.

Mästare, sa de till Jesus, den här kvinnan har varit otrogen. Vi tog henne på bar gärning.

Moses lag säger att vi ska döda henne. Vad säger du?

De försökte få honom att säga något som de kunde använda mot honom, men Jesus böjde sig ner och skrev i sanden med fingret.

Men de fortsatte att kräva ett svar, och då reste han sig upp igen och sa: Sätt igång och kasta sten på henne. Men den av er som aldrig har syndat ska kasta den första stenen.

Sedan böjde han sig ner och fortsatte att skriva i sanden.

Och de judiska ledarna smög sig bort en efter en, och de äldre av dem gick först. Till slut var Jesus ensam med kvinnan.

10 Då reste sig Jesus igen och sa till henne: Var är de som anklagar dig? Var det ingen av dem som dömde dig?

11 Nej, herre, svarade hon. Då sa Jesus: Det gör inte jag heller. Gå, och synda inte mer.

Jesus - världens ljus

12 Senare sa Jesus till människorna: Jag är världens ljus. Om ni följer mig behöver ni inte treva er fram i mörkret, för detta ljus, som leder till liv, kommer att lysa upp er väg.

13 Fariseerna svarade: Nu talar du om dig själv igen, och det är inget bevis!

14 Jesus sa till dem: Även om jag uppträder som mitt eget vittne så säger jag er sanningen. För jag vet varifrån jag kommer och vart jag är på väg, men ni vet det inte.

15 Ni dömer mig utan att känna till fakta. Jag dömer inte er nu.

16 Men om jag skulle göra det, så skulle det vara en absolut rättvis dom på alla områden, för jag är inte ensam utan min Far är med mig, han som har sänt mig.

17 Säger inte er egen lag att om två män vittnar samstämmigt så gäller deras vittnesmål?

18 Jag är det ena vittnet, och min Far som sände mig är det andra.

19 Var är din Far? frågade de.Jesus svarade: Ni vet inte vem jag är, och därför vet ni inte vem min Far är. Om ni kände mig skulle ni känna honom också.

20 När Jesus sa detta befann han sig i den del av templet som kallades skattkammaren. Men han blev inte arresterad, för hans stund hade ännu inte kommit.

Jesus varnar för den kommande domen

21 Senare sa han till dem igen: Jag går bort, och ni ska söka efter mig och dö i era synder. Och ni kan inte komma dit jag går.

22 Judarna frågade: Tänker han begå självmord? Vad menar han när han säger 'Ni kan inte komma dit jag går'?

23 Då sa han till dem: Ni kommer nerifrån, jag kommer uppifrån. Ni kommer från den här världen, men det gör inte jag.

24 Det är därför som jag sa att ni kommer att dö i era synder. Om ni inte tror att jag är Messias, Guds Son, kommer ni att göra det.

25 Säg oss vem du är, sa de.Han svarade: Jag är den som jag alltid påstått mig vara.

26 Jag skulle kunna döma er för mycket och lära er mycket, men jag ska inte göra det för jag säger bara vad jag har hört av honom som sände mig. Och han är sanningen.

27 Men de förstod fortfarande inte att han talade med dem om Gud.

28 Då sa Jesus: När ni har dödat Människosonen kommer ni att förstå att jag är den jag är, och att det jag sagt er inte är mina egna tankar, utan att jag har talat vad min Far har lärt mig.

29 Och han som sände mig är med mig och han har inte övergett mig, för jag gör alltid hans vilja.

Abrahams barn eller djävulens

30-31 Då började många av de judiska ledarna, som hörde honom säga detta, tro att han var Messias.Jesus sa till dem: Ni är verkligen mina lärjungar om ni lever som jag säger att ni ska,

32 och ni kommer att förstå sanningen och sanningen ska göra er fria.

33 Men vi härstammar från Abraham, sa de, och har aldrig varit slavar åt någon människa på jorden. Vad menar du med 'göra er fria'?

34 Jesus svarade: Ni är slavar under synden varenda en av er.

35 Och slavar har inga rättigheter, men Sonen har alla rättigheter som finns.

36 Om därför Sonen gör er fria, så är ni verkligen fria.

37 Jag vet naturligtvis att ni härstammar från Abraham. Och ändå försöker en del av er döda mig därför att mitt budskap inte finner någon plats i era hjärtan.

38 Jag talar om för er vad jag har sett när jag var hos min Far, på samma sätt som ni följer er fars råd.

39 Vår far är Abraham, förklarade de.Nej, svarade Jesus, för om det är så, så skulle ni följa hans goda föredöme.

40 Men i stället försöker ni döda mig därför att jag har sagt er sanningen som jag har hört från Gud. Abraham skulle inte göra så.

41 Nej, ni lyder er verklige far när ni handlar på det sättet.De svarade: Vi är inte födda utom äktenskapet. Vår verklige far är Gud själv.

42 Jesus sa till dem: Om det var på det sättet så skulle ni älska mig för jag har kommit till er från Gud. Jag är inte här av mig själv, utan därför att han har sänt mig.

43 Varför kan ni inte förstå vad jag säger? Jo, därför att ni hindras att göra det.

44 Ni är nämligen barn till djävulen, och ni älskar att göra allt det onda som han gör. Han var en mördare från början och hatar sanningen. Det finns inte ett dyft sanning i honom. När han ljuger är det fullständigt naturligt för han är lögnens far.

45 Och när jag säger er sanningen är det därför helt naturligt att ni inte tror mig.

46 Vem av er kan anklaga mig för en enda synd? Ingen! Och när jag säger er sanningen varför tror ni mig inte?

47 Var och en som har Gud till far lyssnar med glädje till Guds ord. Eftersom ni inte gör det bevisar det att ni inte är hans barn.

Jesus berättar att han alltid funnits till

48 Du din samarier! Utböling! Djävul! ropade de judiska ledarna ilsket. Har vi inte hela tiden sagt att du är besatt av en ond ande?

49 Nej, sa Jesus, jag har ingen ond ande i mig. För jag ärar min Far. Men ni vanärar mig.

50 Det är inte jag som vill upphöja mig själv, utan Gud vill det, och han kommer att döma dem som inte accepterar mig.

51 Jag säger er med det största allvar: Ingen som lyder mig ska någonsin dö!

52 Då sa judarnas ledare: Nu vet vi att du är besatt av en ond ande. Till och med Abraham och profeterna dog, och ändå säger du att om man lyder dig så ska man inte dö.

53 Du menar alltså att du är större än fader Abraham? Och större än profeterna som också dog? Vem tror du att du är egentligen?

54 Då sa Jesus till dem: Om jag bara berömmer mig själv, så skulle det inte räknas. Men det är min Far, samme Far som ni gör anspråk på som er Gud som berömmer och ärar mig.

55 Men ni känner honom ens inte. Jag gör det däremot. Om jag sa något annat så skulle jag vara en lika stor lögnare som ni är. Men det är sant att jag känner honom och lyder honom helt och fullt.

56 Er far Abraham såg förväntansfullt fram emot att jag skulle komma. Han visste det, och nu gläder han sig.

57 De judiska ledarna sa: Du är inte ens femtio år, och du har sett Abraham?

58 Jesus svarade: Sanningen är att jag fanns till innan Abraham ens var född!

59 Då plockade de upp stenar för att döda honom, men Jesus kom undan och lämnade templet.