Add parallel Print Page Options

Svärmar av gräshoppor

Detta budskap kom från Herren till Joel, Petuels son:

Lyssna, ni äldste i Israel! Alla i landet ska höra upp! Under hela er livstid, ja, inte ens i ert folks hela historia, har ni hört talas om något sådant som jag nu ska berätta för er.

Under de år som kommer ska ni berätta om denna fruktansvärda händelse för era barn och låta generation efter generation få höra om den.

Gräshoppor i stora svärmar ska komma över ert land och drabba er i våg efter våg. Om något lämnats kvar efter ett angrepp kommer det att bli uppätet i nästa!

Vakna upp och gråt, ni som är druckna, för alla era druvor är förstörda och allt vin är borta.

En stor gräshoppsarmé, en fruktansvärd armé med tänder skarpa som lejonens och så stor att ingen kan räkna den utbreder sig över landet.

De har förstört mina vingårdar och skalat barken av fikonträden och lämnat stammar och grenar vita och nakna.

Gråt och klaga, som en ung flicka när hennes fästman har dött.

Nu är det slut med offren, varken spisoffer eller drickoffer bärs längre fram i Herrens tempel. Hör hur Herrens tjänare ropar och klagar!

10 Fälten står tomma. Överallt är det torka, och all skörd slår fel. Säden, vinet och oljan är slut.

11 Jordbrukarna står där skakade och bedrövade, och de som arbetar i vingårdarna gråter. De gråter över att vetet och kornet har dött på fälten.

12 Vingårdarna torkar bort och fikonträden dör. Granatäpplen, äpplen och annan frukt skrumpnar på träden, och all glädje har försvunnit med dem.

Uppmaning till omvändelse

13 Klä er i sorgdräkt, ni präster! Ni Guds tjänare, sätt er framför era altaren och gråt natten igenom!

14 Lys ut en fasta och kalla till möte. Samla de äldste och allt folket i Herrens tempel och gråt och klaga inför er Gud.

15 En fruktansvärd dag av straffdom närmar sig. Förödelse från den Allsmäktige är snart över oss.

16 Maten ska ta slut inför ögonen på oss, och all glädje i Guds tempel upphör.

17 Utsädet ligger förtorkat i jorden. Logar och sädesmagasin står tomma, och säden har förstörts på fälten.

18 Boskapen jämrar sig av hunger. Hjordarna står alldeles lamslagna. Det finns inget bete, och fåren bräker i sin olycka.

19 Herre, hjälp oss! Hettan har förtorkat ängarna och bränt upp alla träd.

20 Till och med de vilda djuren ropar till dig om hjälp. De har inget vatten, för bäckarna är uttorkade och markerna förbrända.

Varning för kommande dom

Slå larm i Jerusalem! Blås i trumpet från det heliga berget! Skräckslagna ska ni stå där och vänta på Herrens dom, för hans dag kommer.

Det är en dag med mörker och moln. En väldig armé av gräshoppor täcker bergen. Dess like har man aldrig tidigare sett och kommer aldrig att få se så länge världen består.

Allt i deras väg uppslukas som efter en brand. Framför dem ligger landet lika vackert som Edens trädgård i all sin härlighet, men i deras spår är bara öken. Ingenting undkommer.

De drar fram med hästens snabbhet och inte ens bergen kan stoppa dem.

Se på dem där de rusar upp mot bergstopparna! Hör vilket oväsen! Det är som skramlet av vagnar, som eld i en stubbåker, eller som en armé på väg till stridsfältet!

Skräck griper alla folk i deras väg, och de står där likbleka av fruktan.

Gräshopporna går till attack. De tar sig uppför murar som tränade och utvalda kommandosoldater. De marscherar rakt fram, bryter sig aldrig ur ledet

och tränger aldrig varandra. Var och en håller sig på sin plats. Inga vapen kan hindra dem på deras väg framåt.

De rusar in i staden, klättrar uppför murarna och tar sig genom fönstren in i husen som tjuvar.

10 Jorden darrar och himlen bävar inför dem. Solen och månen förmörkas och stjärnorna gömmer sig.

11 Herren leder dem med sin röst. Det är en mäktig armé, som följer hans order. Herrens domsdag är fruktansvärd. Vem kan uthärda den?

Vänd om till Herren

12 Det är därför Herren säger: Vänd er till mig nu, medan tid är. Ge mig hela ert hjärta. Kom under fasta, gråt och sorg.

13 Låt ånger och förtvivlan riva sönder era hjärtan, som bevis på verklig ånger, i stället för att riva sönder era kläder som ett ytligt tecken på sorg. Vänd tillbaka till Herren, er Gud, för han ger nåd och är barmhärtig. Han håller tillbaka sin vrede. Han är god och angelägen om att inte behöva straffa er.

14 Vem vet? Kanske Herren till och med bestämmer sig för att låta det gå er väl. Kanske kommer han att ge er så mycket att ni kan ge era offer av säd och vin till honom, precis som förut!

15 Blås i trumpet på Sion! Lys ut en fasta och samla allt folket till möte!

16 Se till att alla kommer, från de äldsta till diande småbarn. Hämta brudgum och brud och se till att ingen saknas.

17 Prästerna, Guds tjänare, ska gråtande stå mellan förhuset och altaret och be: Herre, vår Gud, skona ditt folk! Låt inte hedningarna regera över oss, för det är dig vi tillhör. Låt dem inte håna oss och säga: 'Var finns deras Gud? Så svag och hjälplös han måste vara!'

18 Då ska Herren visa sig barmhärtig mot sitt folk och bli upprörd över att landet vanärats.

19 Han ska svara: Jag ska låta er få säd, vin och olja så mycket ni behöver. Jag ska inte längre låta er vara till åtlöje för andra folk.

20 Jag ska driva tillbaka arméerna av gräshoppor från norr och sända dem långt bort till ett förtorkat ödeland, där de kommer att gå under. De som går i täten ska drivas mot Döda havet och de som avslutar tåget mot Medelhavet. Där ska stanken från dem sprida sig ut över landet. Herren har gjort ett under för er skull.

21 Frukta inte, mitt folk. Gläd er åt de under Herren har gjort för er!

22 Vilda djur och boskap kan glömma sin hunger! Ängarna ska på nytt bli gröna. Träden ska bära frukt, fikonträd och vingårdar ska än en gång digna under rika skördar.

23 Gläd er, ni som bor i Jerusalem, gläd er i Herren, er Gud! Han ska sända regn som ett tecken på att han har förlåtit er. Än en gång ska höstregn och vårregn komma.

24 På logarna ska säden ligga i stora högar, och pressarna ska flöda över av olivolja och vin.

25 Jag ska ge er tillbaka den säd som gräshopporna åt upp under flera år.

26 Än en gång ska ni få all den mat ni behöver.Prisa Herren, som utför dessa stora under för er skull. Aldrig mer ska mitt folk behöva uppleva en skam som denna.

27 Ni ska förstå att jag bor tillsammans med mitt folk Israel och att jag ensam är Herren, er Gud. Mitt folk ska aldrig mer behöva förnedras på detta sätt.

Herrens Ande över alla

28 När jag har låtit mitt regn falla igen, ska jag utgjuta min Ande över er allesammans! Era söner och döttrar ska profetera, era gamla män ska ha drömmar och era unga män ska se syner.

29 Jag ska utgjuta min Ande också över era tjänare, över både män och kvinnor,

30 och märkliga tecken ska visa sig på jorden och på himlen - blod, eld och rök.

31 Solen ska förvandlas till mörker och månen till blod, innan Herrens stora och fruktansvärda dag kommer.

32 Var och en som ropar till Herren ska bli frälst. Herren har utvalt en skara som ska överleva, och till och med i Jerusalem finns det sådana som ska undkomma.

Herrens dag är nära

Vid den tiden när jag återupprättar Juda och Jerusalem, säger Herren,

ska jag samla hela världens folk i dalen där Herren dömer, och där ska jag straffa dem för att de förskingrat mitt egendomsfolk bland hedningarna och delat mitt land.

De behandlade mitt folk som boskap. Unga pojkar gavs till prostituerade, och flickor byttes mot vin till deras dryckesfester.

Tyrus och Sidon, vad har ni emot mig? Är ni ute för att hämnas, ni filisteiska städer? Se upp, för jag tänker mycket snabbt slå tillbaka och låta det onda ni gjort komma över era egna huvuden!

Ni har tagit mitt silver och guld och alla mina dyrbara skatter och burit bort dem till era hednatempel.

Ni har sålt folket i Juda och Jerusalem till grekerna, som förde dem bort från deras eget land.

Men jag ska hämta dem tillbaka från alla de platser som ni sålt dem till, och jag ska betala igen för allt vad ni har gjort.

Jag ska sälja era söner och döttrar till folket i Juda, och de ska i sin tur sälja dem ända bort till de avlägsna sabeerna. Detta är ett löfte från Herren.

Meddela detta till alla folk: Gör er beredda på krig! Kalla in era bästa soldater och mobilisera allt ni har!

10 Smält ner plogbillarna och gör svärd av dem och gör om era hackor till spjut! Låt även de svaga vara med och känna sig betydelsefulla.

11 Samla er, alla nationer, med alla era krigare!Herre, sänd nu dina hjältar!

12 Samla alla folk och för dem till Josafats dal, för där ska jag döma dem!

13 Låt lien gå! Skörden är mogen och väntar på att bli bärgad. Trampa vinpressen, för den är överfull av dessa människors ondska!

14 Skarorna väntar i dalen på domen, för Herrens dag är nära. Herren håller dom i dalen.

15 Solen och månen ska förmörkas och stjärnorna förlora sitt sken.

16 När Herren ropar från sitt tempel i Jerusalem bävar både jord och himmel. Men mot sitt folk Israel ska Herren vara barmhärtig. Han är deras trygghet och styrka.

17 Då ska ni äntligen förstå att jag är Herren, er Gud, som bor på mitt heliga berg Sion. Jerusalem ska vara en helig plats, och den tid ska komma när inga främlingar ska finnas där.

18 Sött vin ska droppa från bergen, och från höjderna ska det rinna mjölk. Vatten ska fylla de torra strömfårorna i Juda, och en källa ska springa fram från Herrens tempel och vattna Akaciedalen.

19 Men Egypten och Edom kommer att bli öken på grund av sin grymhet. De dödade mitt oskyldiga folk.

20 Men Juda ska blomstra i evighet, och Jerusalem ska vara en framgångsrik stad, generation efter generation.

21 Jag ska hämnas mitt folks blod. Jag ska inte låta dess förtryckare gå fria förrän deras skuld är betald. Och jag ska bo i Jerusalem tillsammans med mitt folk.