Add parallel Print Page Options

35 Elihu fortsatte:

2-3 Menar du att det är rätt av dig att först påstå att Gud kommer att frikänna dig, för att i nästa ögonblick fråga honom till vad gagn det är att avhålla sig från synd?

Jag ska svara dig och alla dina vänner.

Se upp mot himlen, högt över dig!

Skakar det himlen och får det Gud att lämna sin tron om du syndar? På vad sätt påverkar det honom, om du syndar gång på gång?

Eller är det till hans fördel att du är gudfruktig?

Dina synder kan bara skada en annan människa, liksom dina goda gärningar kan bli henne till hjälp.

9-10 De förtryckta kan kanske klaga under de rikas välde och för att de behandlas illa, men ingen av dem ropar till Gud och frågar: 'Var finns du, Gud, min Skapare, som låter lovsånger ljuda mitt i natten

11 och gör oss klokare än markens djur och himlens fåglar?'

12 Men när någon kommer och ropar ut denna fråga till honom, svarar han aldrig med att ögonblickligen straffa tyrannerna.

13 Nej, han hör inte deras rop.

14-15 Varför skulle han då lyssna till dig, som påstår att du inte kan se honom, att han aldrig ger dig rätt och att han inte bryr sig om att straffa de ogudaktiga.

16 Men du angriper honom med tomma ord. Job, du har talat som en dåre!

36 Elihu fortsatte:

Låt mig få fortsätta, så ska jag visa att det är sant som jag säger. Jag har inte avslutat mitt försvarstal för Gud!

Du ska få många exempel på min Skapares rättfärdighet.

Jag ljuger inte, jag vet vad jag talar om.

Gud är allsmäktig, och ändå överger han ingen! Han är fullkomlig när det gäller att förstå.

Han belönar inte de ogudaktiga utan ger de drabbade rätt.

Han överger inte de gudfruktiga utan hedrar dem med upphöjelse.

Om svårigheter kommer över dem och bedrövelse griper dem,

så använder han det för att visa vad de gjort fel och att de har handlat oförsvarligt.

10 Han får dem att lyssna till tillrättavisning, så att de kan vända om från sin synd.

11 Om de då lyssnar och lyder honom, blir de välsignade med framgång hela sitt liv.

12 Om de inte lyssnar till honom, kommer de att förgås och dö av brist på sunt förnuft.

13 Men de ogudaktiga drabbas av hans vrede. De vänder inte om till honom ens när han straffar dem.

14 De dör unga efter ett liv i lättsinne och fördärv.

15 Men de som lider blir befriade från sina lidanden, och då lyssnar de till honom!

16 Han ville verkligen locka dig undan faran till en ljuvlig plats och välsigna dig där.

17 Men du är alltför upptagen med rätt och rättvisa och kommer med ogrundade anklagelser mot andra.

18 Se till så att ingen frestar dig med rikedom. Låt dig inte lockas avsides av orättfärdiga förmåner.

19 Skulle rikedom eller egen ansträngning kunna lyfta dig över alla motgångar? Kommer det att göra slut på ditt straff?

20 Längta inte efter nattens möjligheter till oupptäckt synd.

21 Vänd om från det onda, för det var för att du skulle slippa hamna i ett liv i ondska som du råkade ut för detta lidande.

22 Gud är den som har all makt. Vem kan undervisa som han?

23 Vem kan leda honom eller tillrättavisa honom?

24 Ära honom då för hans mäktiga gärningar, för vilka han är så känd.

25 Alla har sett dem, om än på avstånd.

26 Gud är så stor att vi inte kan känna honom fullständigt. Ingen kan lära sig förstå evigheten.

27 Han drar upp vattenångorna och låter dem falla ner som regn,

28 från moln som ger jorden rikligt med vatten.

29 Kan någon egentligen fatta hur molnen sprids över himlen och vilken väg åskan tar?

30 Se, hur han låter blixten gå fram och lysa upp havsdjupen.

31 Genom sin makt över naturen kan han styra nationer och ge människorna mat i överflöd.

32 Han fyller sina händer med glödande pilar. Han slungar dem mot deras bestämda mål.

33 Hans närvaro i åskans dunder banar väg för stormen, och till och med djuren känner av hans närhet.

Elihu talar om Guds makt

37 Jag är förskräckt!

Hör, hör ljudet av hans röst!

Den rullar fram över himlen, och hans blixtar lyser upp skyn i varje riktning.

Sedan kommer mullret, hans majestäts väldiga stämma.

Hans röst är oerhörd i åskan. Vi kan inte förstå hur stor hans kraft är.

Han bestämmer hur snö och regn ska falla på jorden.

Då upphör människans arbete så att alla ska kunna se hans styrka, och

djuren gömmer sig bland klipporna eller i sina hålor.

Stormen kommer ut från sin boplats och kylan sprids med vindarna.

10 När Gud blåser på floderna, fryser till och med de stridaste strömmar.

11 Han fyller molnen med fuktighet och blandar upp dem med sina blixtar.

12 Styrda av hans hand utför de hans befallningar på jorden.

13 Han sänder stormarna som straff eller för att i sin kärlek ge nytt mod åt människorna.

14 Lyssna nu, Job, och tänk på alla Guds underbara verk!

15 Vet du hur Gud kan härska över naturen och få blixtarna att skjuta ut ur molnen?

16-17 Fattar du hur han kan hålla molnen i balans? Förstår du varför du blir varm när sunnanvinden blåser och allt är stilla?

18 Kan du breda ut molnens fantastiska spegel, på samma sätt som han gör?

19-20 Du, som tycker att du vet så mycket, lär oss andra i vårt mörker hur vi ska kunna närma oss Gud! Med din vishet skulle vi kanske våga? Men vill någon bli uppslukad levande?

21 Vi kan ju inte titta på solen eftersom den är så stark, när vinden har drivit bort molnen.

22 Inte heller kan vi se Guds majestät, som kommer mot oss från himlen i bländande glans.

23 Vi kan aldrig fatta den Allsmäktiges styrka, och ändå är han så rättfärdig och barmhärtig att han inte förgör oss.

24 Inte undra på att människor överallt fruktar för honom! Han påverkas ju inte av den visaste av människor.