A A A A A
Bible Book List

Jesaja 31-34 Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Lita inte på Egypten

31 Ve över dem som far till Egypten för att få hjälp och litar på deras många hästar och vagnar i stället för att vända sig till den Helige i Israel och fråga honom om råd.

Det är hos honom visheten finns, och han kommer att sända olycka över sitt olydiga folk. Han kommer att vända sig emot dem för allt ont de har gjort, och han kommer också att förgöra deras bundsförvanter.

Egyptierna är bara människor och inga gudar! Deras hästar är av kött och blod och inte några övernaturliga varelser! När Herren sträcker ut sin hand mot dem, kommer de att falla tillsammans med dem som de försöker hjälpa. Tillsammans kommer de att gå under.

4-5 Men detta har Herren låtit mig veta: När ett lejon ryter över sitt slagna byte, bryr det sig inte om herdarnas rop och skrik. Det fortsätter oberört att äta av det. På samma sätt ska Herren strida på Sions berg. Man ska inte kunna skrämma bort honom! Han, härskarornas Gud, ska sväva över Jerusalem som en fågel vakar över sitt bo, och han ska försvara staden och befria den.

Därför bör ni som tillhör mitt folk, och som är upproriska, vända om till Gud.

Jag vet att den dagen ska komma, när ni alla ska kasta bort era avgudar av guld och silver, som ni har gjort i er synd.

Och assyrierna kommer att förgöras, men inte av människor. Guds svärd ska slå ner dem. De starka, unga assyrierna kommer att föras bort som slavar.

Deras fästen ska falla och deras anförare ska darra av fruktan och fly, när de ser Israels stridsfanor, säger Herren. Guds eld ska brinna klart i Jerusalem.

Profetia om fred för Israel

32 En kung kommer, som ska råda i rättfärdighet och härskare som ska regera med rättvisa.

Var man ska då vara som en tillflykt i stormen och som ett skydd för vinden, som vattenströmmar i ödemarken och som den svalkande skuggan av en väldig klippa i öknen.

Då ska till slut Israels ögon öppnas, så att man ser Gud och lyssnar till hans röst.

Till och med de mest otåliga kommer att se och förstå, och de som stammar av osäkerhet ska kunna tala flytande.

Dåren kommer inte längre att kallas ädel och bedragare inte längre att respekteras.

Alla ska känna igen en dåre på hans tal, som är fullt av ondska. Hans lögner om Gud och oförmåga att hjälpa medmänniskor avslöjar honom.

Hans metoder är lömska och han förnekar även de mest uppenbara behov bland de fattiga.

Men en ädel människa har goda planer och står för det som är rätt.

Hör här, ni kvinnor som är så godtrogna och känner er så osäkra! Lyssna på vad jag har att säga!

10 Snart, inom drygt ett år, kommer ni att få bekymmer. Vinskörden kommer att slå fel och det blir dåligt med frukt.

11 Ni har all anledning att vara oroliga och bekymrade! Klä er i säcktyg och sörj!

12 Sörj över era bördiga åkerfält, som snart är borta, och över den uteblivna vinskörden!

13 Ert land kommer att översållas av tistlar och törnen. Era lyckliga hem och sorglösa städer finns snart inte längre.

14 Befästningar ska överges, och städerna kommer att tömmas på folk. Där det var rikt bete för åsnor kommer får och getter att vallas,

15 tills slutligen Herrens Ande från himlen faller över landet. Då ska öknen bli bördig mark och åkrarna bära dyrbara skogar.

16 Rätt och rättvisa ska härska i hela landet,

17 och med rättvisan följer frid, lugn och trygghet som ska vara i evighet.

18 Mitt folk ska bo tryggt och ha en säker plats,

19 men assyrierna ska förgöras och deras städer läggas i ruiner.

20 Gud ska välsigna sitt folk. Överallt ska rika skördar mogna, och deras boskap ska beta fritt i landet.

Herren är en domare

33 Ve er assyrier, som har härjat och plundrat överallt men själva aldrig blivit utsatta för plundring. Ni räknar med att andra ska hålla sina löften till er, medan ni bedrar dem! Nu ska ni också bli bedragna och utrotade.

Men var nådig mot oss, Herre, för vi har räknat med dig. Var vår styrka för var dag och vår frälsning när prövningen kommer!

Fienden flyr, när han hör din röst. När du står upp, flyr folken.

Alldeles som gräshoppor plundrar fält och vingårdar, ska Jerusalem plundra sina fiender.

Herren är stor, och han bor i himlen. Han ska låta Jerusalem bli en plats där rättvisa, godhet och rättfärdighet råder.

Herren är den säkra grunden i alla tider, en källa till vishet och kunskap - ja, gudsfruktan är nyckeln till dessa skatter.

Men nu gråter era budbärare i bitter besvikelse, för assyrierna har vägrat acceptera deras rop om fred.

Era vägar ligger öde, ingen vågar ge sig ut. Assyrierna har brutit sitt fredsfördrag och fäster sig inte alls vid de löften de gett i vittnens närvaro. De har inte respekt för någon.

Hela Israels land är i svårigheter. Libanon vissnar. Saron har blivit vildmark. I Basan och Karmel fäller träden sina löv.

10 Men Herren säger: Jag ska resa mig och visa min styrka.

11 Ni assyrier kommer inte att vinna någonting genom alla era ansträngningar. Er egen andedräkt kommer att förvandlas till eld och döda er.

12 Era trupper ska brännas till aska precis som törnen som huggs ner och kastas i elden.

13 Hör här, vad jag har gjort, ni folk som bor långt borta! Och ni som är nära, lägg märke till min makt!

14 Syndarna bland mitt folk darrar av fruktan. Vem kan bo i närheten av denna eviga eld som förtär allt? ropar de.

15 Men jag ska säga er vilka som kan bo där: Alla de som är ärliga och uppriktiga, de som avstår från orättfärdig handel, de som inte tar mutor, de som inte deltar i sammansvärjningar mot någons liv och de som vägrar smida onda planer.

16 Alla dessa ska kunna bo på höjderna. Bergens klippor ska vara deras skydd och trygghet. De ska bli försedda med mat och få allt vatten de behöver.

17 Dina ögon ska se kungen i hans härlighet och ett vidsträckt land i fjärran.

18 Din tanke ska då gå tillbaka till den fruktansvärda tid då de assyriska officerarna krävde skatt och hade makten över den intagna staden.

19 Men nu slipper du se dem. Detta fräcka och hänsynslösa folk, som talar ett främmande språk, finns inte längre.

20 I stället ska du få uppleva Jerusalem i fred, en plats där man tillber Gud, en stilla och fridfull stad.

21 Herren ska vara en trygghetens flod för oss, en flod som ingen kan komma över.

22 För Herren är vår domare, vår lagstiftare och vår kung. Han ska ta hand om oss och rädda oss.

23 Fiendens segel hänger slaka på brutna master, med tåg som inte går att använda. Krigsbytet ska delas bland Guds folk. Till och med de lama ska vara med och få sin del.

24 Ingen i Israel ska längre säga: Jag är sjuk och hjälplös, för Herren ska förlåta det dess synder och välsigna det.

Herren ska krossa sina fiender

34 Kom och lyssna, alla jordens folk! Låt hela världen och allt som finns på jorden höra mina ord!

Herren är upprörd över folken, och hans vrede är upptänd mot deras arméer. Han ska utrota dem fullständigt och utlämna dem till slakt.

Deras döda ska bli lämnade obegravda, stanken av förruttnade kroppar ska fylla landet, och bergen ska flyta av deras blod.

På den tiden ska stjärnorna upplösas och himlen rullas ihop som en bokrulle. Himlakropparna ska falla till marken som vissna löv och övermogen frukt.

När mitt svärd har fullbordat sitt verk i himlen, kommer det över Edom, som jag har dömt till undergång.

Herrens svärd dryper av blod. Det är fullt av fett, som från lamm och getter och bockars njurar. Herren ska ha en stor offerfest i Edom.

De starkaste ska förgås, både bland de unga och de gamla. Landet ska dränkas i blod, och marken mättas av fett.

Detta blir en hämndens dag, då Edom ska straffas för vad det gjort mot Israel.

Floderna i Edom ska vara fyllda av brinnande tjära, och marken ska vara täckt av eld.

10 Detta straff över Edom ska inte upphöra. Dess rök ska synas för all framtid. Landet ska ligga öde från generation till generation. Ingen människa ska längre bo där eller passera igenom.

11 Hökar, hägrar, ugglor och korpar ska hålla till där. Gud ska döma landet till kaos och tomhet.

12 Inget ska finnas kvar för dess furstar att bygga ett rike av, och deras släkter kommer att dö ut.

13 Törnen ska växa upp i palatsen och nässlor i befästningarna, och det blir ett tillhåll för ökenrävar och ugglor.

14 Ökenvarelser ska blanda sig med hyenor. Vildgetternas ljud kommer att höras i mörkret. Nattens djur ska skrika till varandra och demoner komma dit och vila.

15 Där ska ugglan bygga sitt bo, lägga sina ägg, ruva och skydda sina ungar under sina vingar. Men också falkar ska komma i par.

16 Läs i Herrens bok och lägg märke till allt han tänker göra! Inte något kommer att utelämnas. Alla djur kommer i par, därför att Herren har sagt så, och hans Ande ska låta allt ske.

17 Han har delat upp landet och överlämnat det till dessa varelser. De ska ta det i besittning för alltid, från generation till generation.

Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes