Add parallel Print Page Options

Profetia över Kus

18 Ve dig, du land av gräshoppor längs Kus floder,

som skickar sändebud med snabba papyrusbåtar över Nilen! Gå, ni snabbfotade budbärare, till ett välväxt och ståtligt folk, som är fruktat vida omkring, en nation som besegrar och kuvar andra, där ett egendomligt språk talas och vars land delas av floder. Detta är ett budskap till dig:

Ni, alla folk på jorden, lägg märke till det stridsbanér jag reser på bergen, och lyssna till stridstrumpeten när den ljuder.

Detta säger Herren till mig: Jag ska vara stilla och bara se på från min plats i solskenets skimrande hetta och från daggens moln, när det sänker sig över skörden.

Men innan ni börjar anfallet, medan era planer är som mogna druvor, ska han skära av er som med en vass kniv. Han ska ta bort alla vinrankor som grenar ut sig.

Era stora arméer ska bli kvar på fälten och till mat för bergens fåglar och vilda djur. Gamar ska slita i kropparna hela sommaren, och rovdjur ska gnaga på benen hela vintern.

Men det ska komma en tid, när detta välväxta och ståtliga folk, som är fruktat vida omkring, en nation som besegrar och kuvar andra, där ett egendomligt språk talas och vars land delas av floder, ska bära fram gåvor till Herren, härskarornas Gud, i Jerusalem, där hans namn finns.

Profetia över Egypten

19 Detta är Guds budskap om Egypten:Se, Herren kommer emot Egypten på ett snabbt moln. Avgudarna bävar, och egyptierna blir förskräckta.

Jag ska få egyptier att strida mot egyptier, bror mot bror, granne mot granne, stad mot stad, kungaätt mot kungaätt.

Deras visa män ska inte ha några råd att komma med. De kommer att vända sig till avgudarna för att få visdom, och de ska fråga spåmän, trollkarlar och häxor om råd.

Jag ska överlämna Egypten till en hård och grym herre, till en ond kung, säger Herren, härskarornas Gud.

Vattnet i Nilen ska torka ut och flodbanken spricka av torkan.

Kanalerna ska stinka och gräs och vass vissna bort.

All grönska utmed floden och i floddeltat ska vissna och jorden torka och föras bort av vinden.

Alla fiskare ska sörja över att de inte kan få fisk, varken med krok eller nät.

De som bearbetar lin ska ge upp i brist på vatten till beredningen,

10 och vävare och andra som arbetar för lön ska gripas av ångest.

11 Vilka dårar är inte rådgivarna i Soan! Faraos visa rådgivare förmedlar bara dårskap! Vågar de tala om för Farao från vilka visa män de härstammar?

12 Vad är det som har hänt dina 'visa rådgivare

13 De 'visa i Soan' är dårar, och de från Memfis är bedragna. De som skulle leda folket rätt har lett Egypten vilse med sina råd.

14 Herren har gjort så att de försvinner och får Egypten att ragla som en drucken i sina spyor.

15 Egypten kan inte räddas av någon eller något, och det finns ingen som kan visa landet den rätta vägen.

16 Egyptierna ska då vara som svaga kvinnor som fruktar och bävar under Herrens utsträckta hand.

17 Namnet Juda ska skapa skräck i deras hjärtan, för Herren, härskarornas Gud, har gjort upp sina planer mot dem.

18 Vid den tiden ska fem städer i Egypten följa Herren, och dess invånare tala språk från Kanaan. En av dessa är Ir-Haheres, Solstaden.

19 Mitt i landet kommer det att finnas ett altare åt Herren, och vid gränsen ett monument till Herrens ära.

20 Detta kommer att bli tecknet på trohet mot Herren, härskarornas Gud. När de sedan ber till Herren om hjälp mot sina förtryckare, ska han sända dem en Frälsare som befriar dem.

21 Den dagen ska Herren göra sig känd för egyptierna. Ja, de ska lära känna Herren och ge sina offer åt honom. De ska avlägga löften inför Gud och hålla dem.

22 Herren kommer att slå Egypten och sedan upprätta landet igen! Egyptierna kommer nämligen att vända sig till Herren, och han ska lyssna till deras bön och hjälpa dem.

23 Den dagen ska det gå en huvudväg från Egypten till Assyrien, och egyptier och assyrier ska fritt kunna resa fram och tillbaka mellan sina länder, och de ska be till samme Gud.

24 De ska vara allierade med Israel. Dessa tre länder ska hålla samman, och Israel ska bli till välsignelse för de andra och för hela världen.

25 Herren ska nämligen välsigna Egypten och Assyrien på grund av deras vänskap med Israel. Han ska säga: Välsignelse över Egypten, mitt folk. Välsignelse över Assyrien, landet som jag har format. Välsignelse över Israel, mitt arv!

Naken och barfota

20 Samma år som Sargon, kungen i Assyrien, skickade överbefälhavaren för sin armé mot filisteernas stad Asdod och intog den,

gav Herren ett uppdrag till Jesaja, Amos son. Han sa: Jesaja, ta av dig dina kläder av säcktyg och dina sandaler! Jesaja gjorde som han blivit tillsagd och gick omkring naken och barfota.

Sedan sa Herren: Min tjänare har nu gått omkring naken och barfota i tre år. Han är ett tecken på de svåra motgångar som jag ska låta komma över Egypten och Etiopien.

Kungen i Assyrien ska föra bort egyptierna och etiopierna som fångar, de ska få gå nakna och barfota, både unga och gamla, till en skam för dem själva.

5-6 De som räknat med Etiopien som ett skydd mot Assyrien kommer att förskräckas och undra: 'Om det här kunde hända med Egypten, vad har då vi för chans att klara oss?'

Profetia över Babylon

21 Detta är Guds budskap om Babylon:Stor förödelse kommer över dig från den fruktansvärda öknen. Som en storm far den fram från söder!

Jag ser en fruktansvärd syn! Gud talar om för mig vad han tänker göra. Jag ser hur du har blivit plundrad och ödelagd. Elamiter och meder ska delta i belägringen. Babylon kommer att falla, och alla de folk det förtryckt ska sluta att klaga.

Smärtan skakar min kropp och det känns som när en kvinna ska föda. Jag blir förstummad av vad jag hör och förtvivlad över vad jag ser.

Allt går runt för mig, och mitt hjärta slutar nästan att slå. Jag är rädd. Nattens vila, som jag förut längtade efter, har blivit en fasa.

Titta! Man förbereder en stor fest. Man dukar fram mat, äter och dricker. Ta din sköld och gör dig färdig för strid! Du har blivit anfallen!

6-7 Herren sa till mig: Sätt ut en vakt på stadsmuren, som kan rapportera vad han ser. När han ser hästdragna vagnar och åsnor och kameler måste han vara beredd!

8-9 Jag ställde alltså ut en vakt på muren, och till slut ropade han: Här har jag stått på min post dag efter dag och natt efter natt. Men nu äntligen kommer det någon. Ja, här kommer en man i vagn bakom hästar!Då hörde jag en röst ropa: Babylon har fallit, och alla dess avgudar ligger krossade på marken.

10 Mitt folk, ni som ligger krossade på tröskplatsen. Jag har berättat för er allt vad Herren, härskarornas och Israels Gud, har sagt.

Profetia över Edom

11 Detta är Guds budskap till Edom:Någon ropar till mig från Edom: Vakt, händer det något? Vakt, händer det något? Hur långt är det kvar till morgonen?

12 Vakten svarar: Morgonen kommer, men också natten är på väg. Fråga gärna, och kom tillbaka och fråga igen!

Profetia över Arabien

13 Detta är Guds budskap till Arabien:Ni karavaner från Dedam som slår läger i Arabiens öknar.

14 Ni som bor i Tema, för ut mat och vatten till flyktingarna!

15 De har flytt undan dragna svärd, vassa pilar och krigets fasor!

16 Men om ett år, säger Herren, ska det vara slut på fienden och den mäktiga stammen Kedars väldiga makt.

17 Bara några få av dess starka bågskyttar ska överleva. Herren, Israels Gud, har talat.

Profetia över Jerusalem

22 Detta är Guds budskap om Jerusalem och till 'Synernas dal':Vad är det som händer? Varför springer alla upp på taken? Vad ser de?

Hela staden är i uppror. Vad är det som har drabbat den? Kroppar ligger utspridda överallt, människor har dött av pest och inte i strid.

Alla dina ledare flyr. De kapitulerar utan att använda sina vapen. Folket försöker också komma undan, men de blir tillfångatagna.

Låt mig få vara ensam och gråta! Försök inte trösta mig. Låt mig gråta över mitt folk när jag ser hur det går under!

Vilken fruktansvärd dag med förvirring och skräck från Herren Gud, den Allsmäktige. Jerusalems murar har brutits ner och dödsskrik ekar kring bergen.

6-7 Elamiterna är bågskyttar, och de tar sina hästar och vagnar, och Kirs män håller upp sköldarna. De fyller dina ljuvliga dalgångar med ryttare och trängs vid dina portar.

Gud har dragit undan sitt beskydd. Ni ser er den dagen om efter vapen!

9-11 Ni inspekterar Jerusalems murar och ser att de behöver repareras. Ni ser över husen och river ner några för att få material till att laga murarna. Ni samlar upp vatten i den nedre dammen och bygger en ny damm mellan murarna för dess vatten. Men inga planer kommer att kunna hjälpa er. Ni ber ju aldrig Gud om hjälp, och det är han som låter allt detta drabba er. Han är den som för länge sedan planerat det här.

12 Herren, härskarornas Gud, kallade er till bättring, till att gråta och sörja och till att raka era huvuden i sorg över era synder och bära kläder sydda av säcktyg, allt för att visa er ånger.

13 Men i stället sjunger ni, dansar, spelar och firar. Låt oss äta, dricka och vara glada, säger ni. Vad spelar det för roll? I morgon kanske vi dör.

14 Herren, härskarornas Gud, har talat om för mig att denna synd inte blir förlåten så länge ni lever. Bara döden väntar er.

15-16 Herren, härskarornas Gud, sa också till mig: Gå och säg till Sebna, palatsets föreståndare: 'Vem tror du att du är, som bygger den här vackra graven åt dig själv i klippan?

17 Herren, som tillät att du fick vara så praktfullt klädd, ska överge dig och sända dig i fångenskap, du mäktige man!

18 Han kommer att forma dig som en liten boll i sin hand och kasta dig långt bort till ett stort land, där du ska dö, och där dina hästar och vagnar ska bli kvar. Du är en skamfläck för ditt folk!

19 Ja, jag ska köra ut dig ur ditt palats. Jag ska dra ner dig från din högt uppsatta position.

20 Och sedan ska jag låta Eljakim, Hilkias son, efterträda dig.

21 Han ska få din mantel och ditt bälte, din titel och makt, och han ska bli en far för folket i Jerusalem och hela Juda.

22 Jag ska ge honom ansvaret över hela mitt folk. Det han säger ska ske, och ingen ska kunna stoppa honom.

23-24 Jag ska göra honom stark och pålitlig, som en kil indriven för att ge stadga. Han ska vara till heder för sin far och sin familj, och hela hans släkt ska vara beroende av honom och hans rykte.'

25 Men den dagen kommer kilen att lossna. Allt som den har hållit uppe ska falla tillsammans med den, för Herren har talat.