Add parallel Print Page Options

Prästernas dräkter

28 Du ska avskilja din bror Aron och hans söner Nadab, Abihu, Eleasar och Itamar till präster åt mig.

Gör särskilda kläder åt Aron, för att visa att han är avskild åt Gud. Det ska vara vackra kläder som ger värdighet åt hans tjänst.

Uppmana dem som jag har gjort speciellt skickliga som skräddare att göra kläder åt honom som skiljer honom från andra, när han nu ska vara präst åt mig.

Detta ska du låta göra åt honom: en bröstsköld, en efod, en mantel, en vävd tunika, en turban och ett bälte. Du ska också göra kläder åt Arons söner.

5-6 Efoden ska göras av guld och av mörkblått, purpurrött, rosenrött och tvinnat vitt garn i konstvävnad.

Den ska göras i två delar, ett fram- och ett bakstycke, och fästas ihop med två axelstycken som framtill räcker ner till skärpet, där de fästes vid framstycket.

Skärpet, som ska sitta fast vid efoden, ska göras av samma material, guldtrådar och mörkblått, purpurrött, rosenrött och tvinnat vitt garn.

Ta två onyxstenar och rista in namnen på Israels stammar i dem.

10 Sex namn ska finnas på varje sten så att alla stammar finns med, från den äldsta till den yngsta.

11 När du graverar in namnen ska du använda samma teknik som när man graverar signetringar. Stenarna ska vara infattade i guld!

12 Fäst dem vid axlarna på efoden. Aron ska bära Israels barns namn inför Herrens ansikte på sina axlar som en ständig påminnelse.

13-14 Två flätverk av guld ska du låta göra och fästa vid axelstyckena på efodens framsida. Gör också två guldsnoddar och fäst dem vid flätverken.

Bröstskölden

15 Sedan ska du göra en bröstsköld av den allra finaste konstvävnad till att användas när Guds vilja ska klargöras. Använd samma slags material: guld och mörkblått, purpurrött, rosenrött och fint tvinnat vitt garn, precis som du använde i efoden.

16 Bröstskölden ska ha formen av en väska med fyra lika stora sidor.

17 På den ska du sätta in fyra rader med stenar. I första raden ska det vara en karneol, en topas och en smaragd.

18 Den andra raden ska innehålla en karbunkel, en safir och en kalcedon och

19 den tredje en hyacint, en agat och en ametist.

20 I den fjärde raden sätter du en krysolit, en onyx och en jaspis, och de ska alla vara infattade i guld.

21-24 Varje sten ska representera en av Israels tolv stammar, och namnen ska graveras in som på en signetring.

25 Sätt fast bröstskölden vid efoden med de två guldsnoddarna som är fästade vid efodens axelstycken. Var och en av dessa snoddar ska med sin andra ände fästas vid en guldring i bröstsköldens övre hörn.

26 Sedan ska du göra två andra ringar av guld och sätta fast dem i bröstsköldens båda andra hörn och

27 sedan ytterligare två guldringar som ska sitta på efodens axelstycken vid dess nedre kant, där man fäster ihop den över efodens skärp.

28 Knyt fast bröstskölden med ett mörkblått snöre som går från dess ringar in i efodens ringar, så att den sitter ovanför efodens skärp och inte lossnar från efoden.

29 På så sätt ska Aron bära namnen på Israels stammar på bröstskölden över sitt hjärta, när han går in i helgedomen, så att Herren alltid ska bli påmind om dem.

30 I bröstsköldens ficka ska du lägga urim och tummim, så att Aron bär dem vid sitt hjärta när han behöver dem för att inför Herrens ansikte fatta rätt beslut för folket.

Manteln och tunikan

31 Manteln ska du göra helt av mörkblått tyg

32 med en öppning för huvudet. Öppningen ska omges av en vävd krage, så att tyget inte går sönder.

33-34 På den nedre kanten av manteln ska du fästa granatäpplen som är gjorda av mörkblått, purpurrött och rosenrött garn, och mellan dessa bjällror av guld runt hela fållen.

35 Aron ska alltid bära manteln när han går för att göra tjänst inför Herren. Då hörs bjällrorna när han går in i helgedomen inför Herrens ansikte och när han går ut därifrån, för att man ska kunna veta att han inte har dött.

36 Sedan ska du göra en plåt av rent guld, och på den ska du rista in 'Helgad åt Herren

37-38 Plåten ska du fästa med ett mörkblått snöre framtill på Arons turban. Aron ska bära den i pannan och därmed bära den skuld som följer med de gåvor Israels folk frambär. Den ska alltid bäras när han går inför Herren, så att folket ska få förlåtelse och Herren ta emot offren.

39 Arons tunika ska vävas av fint linnegarn. Väv turbanen på samma sätt. Skärpet ska göras av en konsthantverkare.

40 Åt Arons söner ska du också göra tunikor, skärp och huvudbindlar, så att man visar dem respekt och vördnad.

41 Kläd Aron och hans söner med dessa kläder och invig dem till tjänst åt mig genom att smörja deras huvuden med olivolja.

42 Gör också underkläder av linne åt dem. De ska räcka ner till knäna,

43 och de ska bära dem när de går in i tabernaklet eller till altaret i helgedomen, för att de inte ska ådra sig skuld och dö. Detta är en lag som alltid ska gälla för Aron och hans söner.

Avskiljandet av prästerna

29 När du avskiljer Aron och hans söner ska du göra på följande sätt: ta en ungtjur och två baggar som är helt felfria,

bröd som inte jäst och tunna kakor av sött bröd utan jäst tillsammans med olja och brödskivor smorda med olja. Allt bröd ska bakas av fint vetemjöl.

Lägg brödet i en korg och för fram det tillsammans med tjuren och baggarna.

Vid ingången till tabernaklet ska du tvätta både Aron och hans söner med vatten.

Sätt på Aron hans tunika, mantel, efod och bröstsköld och fäst ihop alltsammans med det konstvävda skärpet.

Sätt turbanen med dess guldplåt på hans huvud och

gjut olja på hans huvud.

Sedan ska du klä hans söner i deras tunikor

med de vävda skärpen och huvudbindlarna. De ska vara mina präster för alltid. Så ska du göra när du avskiljer Aron och hans söner.

10 Ta sedan ungtjuren och för fram den till tabernaklet. Aron och hans söner ska lägga sina händer på dess huvud,

11 och du ska slakta den inför Herren där vid ingången till tabernaklet.

12 Ta lite av tjurens blod och stryk på altarets horn med fingret. Resten av blodet ska du hälla ut bredvid altaret.

13 Sedan ska du ta allt fett som finns runt inälvorna, leverfettet och njurarna med fettet kring dem, och bränna upp alltsammans på altaret.

14 Men tjurens kött och hud och allt övrigt ska du bränna upp som ett syndoffer i en eld utanför lägret.

15-16 Därefter ska Aron och hans söner lägga sina händer på huvudet på en av baggarna. Slakta den, samla upp blodet och stänk något av det på altarets alla sidor.

17 Stycka sedan baggen, skölj inälvorna och fötterna och lägg de olika styckena och huvudet på altaret.

18 Bränn hela baggen där. Detta är ett brännoffer åt Herren med en behaglig doft, ett eldsoffer.

19-20 Sedan ska du ta den andra baggen, och Aron och hans söner ska lägga sina händer också på dess huvud. Slakta den, ta av baggens blod och stryk på Arons högra örsnibb och likaså på hans söners högra örsnibbar, högra tummar och högra stortår. Resten av blodet ska stänkas ut på altaret runtom.

21 Ta sedan av blodet från altaret, blanda det med lite smörjelseolja och stänk det på Aron och hans söner och på deras kläder. På så sätt blir de och deras kläder helgade åt Herren.

22 Därefter tar du det feta från baggen, svansen och fettet som finns runt inälvorna, leverfettet, njurarna med fettet runt dem och det högra lårstycket. (Denna bagge är invigningsbaggen, som offras när Aron och hans söner insätts i ämbetet.)

23 Du ska också ta ett bröd, en oljebrödskaka och en brödskiva från korgen med det osyrade brödet som ställts fram inför Herren.

24 Lägg dessa i händerna på Aron och hans söner och låt dem vifta med dem inför Herren som ett offer till honom.

25 Ta sedan bröden ur deras händer och bränn dem på altaret tillsammans med brännoffret som en välbehaglig lukt inför Herren.

26 Ta sedan bringan av Arons bagge och vifta med den inför Herren som ett offer. Den får du sedan behålla som din andel.

27-28 Avskilj de delar av invigningsbaggen som ska tillfalla Aron och hans söner, bringan som du viftade med och lårstycket som bars fram. Israels folk ska alltid ge detta åt prästerna som en gåva av sina tackoffer till Herren.

29 Arons heliga kläder ska hans söner ha efter honom, generation efter generation, att bära när de avskiljs för tjänst.

30 Den son som blir överstepräst efter Aron ska bära kläderna i sju dagar innan han går in i tabernaklet och gör sin tjänst i helgedomen.

31 Invigningsbaggens kött ska kokas på en helig plats.

32 Aron och hans söner ska äta köttet och brödet som finns i korgen vid dörren till tabernaklet.

33 Bara de får äta av detta som använts vid försoningen, vid deras invigningsceremoni. Ingen annan får äta av det, för allt detta har blivit helgat.

34 Om något av köttet eller brödet blir kvar till dagen därpå ska det brännas. Det får inte ätas, eftersom det är heligt.

35 Invig Aron och hans söner i deras tjänst precis så som jag har föreskrivit. Denna avskiljning ska vara i sju dagar.

36 Varje dag ska du offra en ungtjur som syndoffer till försoning. Rena altaret genom att bringa försoning för det. Häll olivolja över det för att helga det.

37 Ge försoning för altaret och helga det åt Gud varje dag under sju dagar. Därefter är altaret högheligt, och allt som kommer i beröring med det blir heligt.

38 Varje dag ska du offra två årsgamla lamm på altaret,

39 ett på morgonen och ett på kvällen.

40 Tillsammans med det ena ska du offra tre och en halv liter fint mjöl, blandat med en och en halv liter olja från stötta oliver, samt en och en halv liter vin som drickoffer.

41 Offra det andra lammet på kvällen tillsammans med mjöl, olja och vin, precis som på morgonen, som ett välluktande brännoffer till Herren.

42 Detta ska vara ett ständigt dagligt offer inför Herren vid tabernaklets dörr. Där ska jag möta dig och tala till dig.

43 Där ska jag också möta Israels folk, och tabernaklet ska vara helgat av min härlighet.

44 Ja, jag ska helga tabernaklet och altaret och Aron och hans söner som är mina tjänare, mina präster.

45 Och jag ska bo bland Israels folk och vara deras Gud,

46 och de ska veta att jag är Herren, deras Gud. Jag förde dem ut ur Egypten för att jag skulle kunna bo bland dem, och jag är Herren, deras Gud.