Add parallel Print Page Options

Folkets bidrag till tabernaklet

25 Herren sa till Mose:

2-7 Säg till folket att var och en som i sitt hjärta känner sig manad till det får som offer ge mig något av detta:Guld, silver eller koppar, mörkblått, purpurrött, rosenrött eller vitt garn, fint linne, gethår, rödfärgade fårskinn och getskinn, akacieträ, olja till ljusstaken, kryddor till smörjelseoljan och till den välluktande rökelsen.Onyxstenar och infattningsstenar till efoden och bröstskölden.

Jag vill nämligen att Israels folk ska göra ett heligt tempel åt mig, där jag kan bo bland dem.

Denna helgedom ska vara ett tält, ett tabernakel. Jag ska visa er exakt hur det ska tillverkas och inredas.

Arken

10 Av akacieträ ska ni göra en kista, arken. Den ska vara 125 centimeter lång, 75 centimeter bred och 75 centimeter hög.

11 Drag över insidan och utsidan med rent guld och gör en rand av guld runt omkring den.

12 Sedan ska du gjuta fyra ringar av guld som du fäster vid kistans fötter, två på var sida.

13-14 Du ska göra stänger av akacieträ, överdragna med guld, som du ska skjuta in i ringarna på kistans sidor, så att man kan bära den med dem.

15 Stängerna ska sitta kvar i ringarna och får inte dras ut ur dem.

16 I arken ska du lägga stentavlorna med budorden, som jag ska ge dig.

17 Och du ska göra ett lock av rent guld, 125 centimeter långt och 75 centimeter brett. Detta är benådningsplatsen.

18 Gör sedan två keruber. Använd hamrat guld, och placera dem vid de båda ändarna av benådningsplatsen för era synder.

19 En kerub ska sitta vid den ena änden och en vid den andra, och du ska göra dem i ett stycke med locket.

20 Keruberna ska ha ansiktena vända mot varandra och se ner på benådningsplatsen, och de ska ha sina vingar utbredda över den.

21 Placera locket ovanpå kistan och lägg stentavlorna som jag ska ge dig i denna ark.

22 Detta ska bli vår mötesplats. Jag ska tala med dig från benådningsplatsen mellan keruberna. Och arken ska innehålla lagarna för mitt förbund. Där ska jag kungöra mina befallningar till Israels folk för dig.

Bordet

23 Gör sedan ett bord av akacieträ, en meter långt, en halv meter brett och 75 centimeter högt.

24 Det ska du dra över med rent guld och göra en guldkant runtom.

25 Och du ska göra en list som är tio centimeter bred runt bordet och överdra den med guld.

26-27 Gör sedan fyra ringar av rent guld och sätt dem i de fyra hörnen vid benen alldeles intill listen. Ringarna ska vara för stänger att bära bordet med.

28 Gör stängerna av akacieträ, överdragna med guld.

29 Gör också fat, skålar, bägare och kannor av rent guld för drickoffret,

30 och låt alltid skådebröden ligga synliga på bordet inför mig.

Ljusstaken

31 Gör också en ljusstake av rent, hamrat guld. Hela ljusstaken ska vara gjord i ett enda stycke: fot, stam, grenar och utsmyckningar med blad, knoppar och blommor.

32-33 Från stammen ska tre armar gå ut på vardera sidan. Varje arm ska dekoreras med tre mandelblommor.

34-35 Stammen ska dekoreras med fyra mandelblommor, en placerad under varje armpar och dessutom en överst på stammen.

36 Dessa dekorationer och armpar och själva ljusstaken ska vara gjorda i ett enda stycke av rent, hamrat guld.

37 Till dess armar ska du göra sju lamphållare för olja vända så att de lyser upp platsen framför dig.

38 Tänger för att trimma vekarna och brickor till dessa ska göras i rent guld.

39 Du kommer att behöva ungefär femtio kilo rent guld till detta.40Var noga med att göra allt detta efter de förebilder jag har visat dig på berget.

Tältet

1-2 Gör tabernaklet av tio tygvåder, tillverkade av fint vitt garn och av mörkblått, purpurrött och rosenrött garn, fjorton meter långa och två meter breda, med keruber invävda i dem.

Sammanfoga våderna till två långa stycken, vardera bestående av fem våder.

4-5 På vardera styckets ena långsida ska du sätta öglor av mörkblått garn, femtio öglor på var sida mittemot varandra.

Sedan ska du göra femtio hakar av guld och med hjälp av dem foga samman styckena, så att tabernaklet, Guds boning, utgör en helhet.

7-8 Du ska också göra tygvåder av gethår, som ska placeras ovanpå det mönstervävda tyget och täcka det. Du ska göra elva sådana tygvåder, var och en femton meter lång och två meter bred.

Foga ihop fem av dess våder till ett helt stycke och de sex övriga likaså till ett stycke. Den sjätte våden ska vikas dubbel, och en halv meter av den ska hänga framför ingången till det heliga tältet.

10-11 Sätt fast femtio öglor på ena långsidan av vardera stycket och häkta ihop dem med femtio hakar av koppar. På så sätt kommer de båda styckena att utgöra en enhet.

12-13 Gethårstyget på alla fyra sidorna kommer att gå en halv meter utanför det mönstervävda tyget.

14 Över detta ska du sedan lägga ett överdrag av rödfärgade fårskinn och över detta i sin tur ett överdrag av getskinn.

15-16 Stommen till det heliga tältet ska göras av akacieträ. Varje bräda ska stå upprätt och vara fem meter lång och 75 centimeter bred.

17-18 På varje bräda ska det också finnas två tappar nertill som är förbundna sinsemellan med en list.

19 Tjugo sådana brädor intill varandra behövs till södra sidan av det heliga tältet. Varje bräda ska ha en sockel av silver, utförd i två stycken, för de två tapparna i brädan.

20 På norra sidan ska det också vara tjugo brädor

21 med fyrtio silversocklar, två för varje bräda.

22 På den västra sidan ska det vara sex brädor

23 och sedan två vid varje hörn.

24 Dessa hörnbrädor ska vara dubbla upptill och nertill.

25 Det ska alltså tillsammans vara åtta brädor på byggnadens baksida, med sexton silversocklar för brädorna, två under varje.

26-27 Sedan ska du göra tvärstänger av akacieträ, fem för de två långsidorna av tältets stomme och fem för baksidan, som vetter mot väster så att brädorna hålls samman.

28 Den mellersta av dessa stänger, som löper mitt på stommen, två och en halv meter över marken, ska sträcka sig utefter hela väggen.

29 Drag över brädorna med guld. Ringarna, som sitter fast på brädorna, ska du också göra av guld. Tvärstängerna, som du skjuter in i ringarna, ska du dra över med guld.

30 Sätt upp tabernaklet på det sätt som jag visade dig på berget.

Förhänget

31 Du ska också göra ett förhänge av mörkblått, purpurrött, rosenrött och tvinnat vitt garn med keruber invävda.

32 Häng upp det på fyra stolpar av akacieträ, överdragna med guld och med fyra hakar av guld. Stolparna ska stå på fyra silversocklar.

33 Häng upp detta förhänge på krokarna, under öglorna och hakarna i takets tyg, och placera arken med stentavlorna, där Guds lag står inskriven, bakom det. Detta förhänge ska skilja det större rummet, det heliga, från det mindre rummet, det allra heligaste.

34 Och benådningsplatsen, arkens guldlock, ska du ställa i det allra heligaste.

35 Placera bordet och ljusstaken utanför förhänget mitt emot varandra. Ljusstaken ska stå på den södra sidan och bordet på den norra sidan.

36 Till ingången av tältet ska du göra ett brokigt draperi av mörkblått, purpurrött, rosenrött och tvinnat vitt garn.

37 Häng upp detta draperi på fem stolpar av akacieträ överdragna med guld och med krokar av guld, och gjut en sockel av koppar till varje stolpe.

Altaret

27 Du ska också göra ett altare av akacieträ, två och en halv meter i kvadrat och en och en halv meter högt.

Utforma altaret med horn i de fyra hörnen och drag över alltsammans med koppar.

Askhinkar, skovlar, skålar, eldgafflar och fyrfat ska allesammans göras av koppar.

Sedan ska du göra ett kopparnät med en ring i varje hörn

och sätta det nertill, så att det når upp till mitten av altaret.

För att kunna flytta altaret ska du göra stänger av akacieträ, överdragna med koppar,

som du placerar i ringarna på sidorna av altaret.

Altaret måste vara öppet inuti, gjort av plankor, precis som jag visade dig på berget.

Förgården

9-10 Du ska göra en förgård till tabernaklet, och förgården ska vara omsluten av förhängen av tvinnat vitt garn. På södra sidan ska förhänget vara femtio meter långt och hållas uppe av tjugo stolpar, som ska passa in i tjugo socklar av koppar. Det ska hänga på stolparna i krokar och band av silver.

11 På samma sätt ska det vara på den norra sidan, ett femtio meter långt förhänge som hänger på tjugo stolpar på kopparsocklar och med krokar och band av silver.

12 Västra sidan av förgården ska ha ett förhänge som är tjugofem meter långt med tio stolpar och tio socklar.

13 Östra sidan ska också vara tjugofem meter.

14-15 På varje sida om ingången ska förhänget vara sju och en halv meter och hållas uppe av tre stolpar på socklar.

16 Ingången till förgården ska ha ett förhänge som är tio meter långt och gjort av ett mönstrat tyg med mörkblått, purpurrött, rosenrött och tvinnat vitt garn, fäst vid fyra stolpar på socklar.

17 Alla stolparna runt förgården ska vara försedda med band och krokar av silver och stå på socklar av koppar.

18 Hela förgården ska vara femtio meter lång och tjugofem meter bred med en inhägnad gjord av ett två och en halv meter högt förhänge av tvinnat vitt garn.

19 Alla tillbehör vid arbetet i tabernaklet och alla pluggar till detta och till förgården ska göras av koppar.

20 Säg till Israels folk att komma med ren olivolja, som kan användas för lamporna i tabernaklet, så att de alltid kan brinna.

21 Aron och hans söner ska sköta om denna heliga låga dag och natt och placera den utanför det förhänge som hänger framför arken. Detta är en lag som alltid ska gälla för Israel.