A A A A A
Bible Book List

Predikaren 1-6 Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Allt är meningslöst

Författare: Salomo, kungen i Jerusalem, Davids son, Predikaren.

Allt är meningslöst, det finns ingenting som är värt något.

3-7 Vad får egentligen en människa ut av allt sitt arbete? Generationer kommer och går, men det gör varken till eller från. Solen går upp och ner och skyndar sig runt för att gå upp igen. Vinden blåser åt söder och åt norr, fram och tillbaka utan att komma någonstans. Floderna rinner ut i havet, men havet blir aldrig fullt, och vattnet återvänder till floderna och flyter sedan än en gång ut i havet.

8-11 Allt detta är oerhört tröttsamt. Det spelar ingen roll hur mycket vi får se, för vi blir ändå aldrig nöjda. Och hur mycket vi än får höra får vi inte nog.Historien upprepar sig. Ingenting är nytt under solen. Allt har gjorts eller sagts tidigare. Kan man peka på något som verkligen är nytt? Hur kan man veta att det inte redan fanns för längesedan? Vi vet inte vad som har hänt i det förflutna, och i framtiden kommer inte heller någon att veta vad vi haft för oss.

12-15 Jag, Predikaren, var kung i Israel och bodde i Jerusalem. Jag bestämde mig för att utforska hela universum. Då upptäckte jag att det inte var någon lycklig lott Gud hade tilldelat människan. Allt hon gör är meningslöst, det är som att jaga efter vinden. Det som är fel kan inte rättas till, och det är ingen mening med att tänka på det som har varit.

16-18 Jag sa för mig själv: Jag har skaffat mig mer kunskap än någon annan tidigare kung i Jerusalem. Jag har mer förstånd och vet mer.Jag ansträngde mig verkligen för att bli vis, men nu inser jag att det också var som att jaga efter vinden, för ju mer visdom jag skaffade mig, desto mer bekymmer fick jag. Att få mera kunskap gör bara ont.

Att glädja sig är meningslöst

1-2 Jag sa för mig själv: Nu ska du vara glad! Njut av allt och gör dig glada dagar! Men jag upptäckte att det också var meningslöst.Det är dumt att alltid skratta och meningslöst att jämt försöka vara glad!

Men mitt i mitt sökande efter att bli vis kom jag på idén att pigga upp mig med vin.Men det var dåraktigt och jag insåg vad som var rätt för människan att göra under sin levnad.

4-6 Sedan trodde jag att jag skulle bli nöjd genom att sätta igång stora byggnadsprojekt. Jag byggde hus och anlade vingårdar, trädgårdar, parker, fruktodlingar, och slutligen byggde jag stora dammar som skulle användas för bevattning av alla planteringar.

7-8 Därefter köpte jag slavar, både män och kvinnor, och andra föddes i mitt hem. Jag skaffade mig också väldiga fårhjordar och annan boskap, mycket större än någon av de andra kungarna före mig hade haft. Och från de provinser som jag regerade över samlade jag in mängder av silver och guld.För att få underhållning skaffade jag mig en sångkör som bestod av både män och kvinnor. Dessutom var jag omgiven av vackra kvinnor.

Jag blev alltså större och mäktigare än någon av de tidigare kungarna i Jerusalem, och jag litade till min vishet och min klarsyn för att kunna bedöma allt.

10 Jag skaffade mig allt jag ville ha och behövde inte avstå från något som kunde göra mig glad. Jag tyckte om att arbeta hårt, och den glädjen var egentligen den enda lön jag fick för allt slit.

Att arbeta är meningslöst

11 Men när jag såg på allt det som jag hade prövat, tyckte jag alltsammans var meningslöst, precis som om jag jagat efter vinden, och ingenstans fann jag något som hade verkligt värde.

12 Då började jag att jämföra vishet med dårskap, och vem som helst borde komma till samma slutsats som jag gjorde:

13-14 Vishet är förmer än dårskap, precis som ljuset är bättre än mörkret, och att den vise har förmåga att se, medan dåren är blind. Men ändå upptäckte jag något som var gemensamt för både visa och dårar, nämligen att

15 alla kommer att dö. Jag kommer att dö precis som dåren. Och vad har då all min vishet för värde? När jag insåg detta fann jag också att visheten var meningslös,

16 för den vise och dåren ska ju båda dö, och snart är de glömda.

17 Därför hatar jag livet, eftersom alltsammans är så meningslöst. Ja, allt, allt är tomhet och som att jaga efter vinden.

18 Det retar mig att jag måste lämna frukten av allt mitt arbete åt andra.

19 Och vem vet om min son kommer att bli vis eller dåraktig? Ändå kommer allt jag har att överlämnas åt honom. Det bekymrar mig verkligen!

20-23 I min förtvivlan slutade jag därför upp med att söka tillfredsställelse genom hårt arbete. Jag förstod att även om jag använde hela mitt liv till att söka efter vishet och kunskap så måste jag en dag lämna alltsammans till någon som inte lagt två strån i kors för att få det. Utan att behöva prestera något får han allt. Och det är inte bara dåraktigt, utan även orättvist. Vad får alltså en människa för allt sitt hårda arbete? Jo, dagar fyllda av sorg och bekymmer och bittra, sömnlösa nätter. Allt detta är ju i högsta grad löjligt.

24-26 Jag kom alltså fram till att det inte fanns något bättre för en människa än att glädja sig åt mat och dryck och arbete, men till slut insåg jag att också den glädjen kommer från Gud. För vem kan äta eller vara glad om han är skild från honom? Gud ger visdom, kunskap och glädje åt dem som gör hans vilja. Men om syndaren lyckas spara ihop något, så tar Gud ifrån honom det och ger det åt dem som lever för honom. Här ser vi alltså ännu ett exempel på hur dåraktigt det är att jaga efter vinden.

Allt i sin tid

Allt har sin rätta tid:

En tid att födas,En tid att döEn tid att planteraEn tid att skörda

En tid att dödaEn tid att helaEn tid att förstöraEn tid att bygga upp

En tid att gråtaEn tid att skrattaEn tid att sörjaEn tid att dansa

En tid att röja bort stenarEn tid att samla stenarEn tid att kramasEn tid att låta bli att kramas

En tid att hittaEn tid att tappa bortEn tid att behållaEn tid att kasta bort

En tid att riva sönderEn tid att sy ihopEn tid att vara tystEn tid att tala

En tid att älskaEn tid att hataEn tid för krigEn tid för fred.

Vad får man då egentligen ut av sitt arbete?

10 Jag har tänkt på det när jag ser allt det arbete som Gud har gett människan.

11 Allt har sin rätta tid och plats. Men även om Gud har lagt evigheten i människornas hjärtan, kan hon ändå inte överblicka allt vad Gud gör.

12 Därför drog jag den slutsatsen, att för det första finns det inget bättre för människan än att vara glad och njuta av livet så länge det varar.

13 Och för det andra, att om hon kan äta och dricka och vara glad, trots att hon släpar och sliter, så är det också en gåva från Gud.

14 Och en sak vet jag bestämt, och det är att vad Gud än gör så består det för evigt. Ingenting kan läggas till eller dras ifrån. Guds avsikt med detta är att människan ska visa honom respekt.

15 Allt som finns, det fanns för längesedan, och allt som händer nu har hänt förut. Gud låter sådant som ligger långt tillbaka i tiden hända gång på gång.

16 Dessutom har jag lagt märke till att brottsligheten breder ut sig och att orättfärdigheten överallt har trängt undan rättvisan. Till och med domstolarna är korrumperade.

17 Jag sa för mig själv: En gång kommer Gud att döma allt vad människan gör, både gott och ont.

18 Då insåg jag att Gud låter världen fortsätta på sitt syndiga sätt, så att han ska kunna pröva människosläktet, och människorna ska inse att de inte är bättre än djuren.

19 Både människor och djur andas ju samma luft, och alla dör de. Människan har inget företräde framför djuren.

20 Alla går mot samma mål - till den jord som de har kommit ifrån och måste vända tillbaka till.

21 Vem kan bevisa att människans ande stiger uppåt och djurens ande far ner i jorden?

22 Därför förstod jag att det inte kunde finnas något bättre för människorna än att de var lyckliga i sin uppgift, för vem kan se in i framtiden? Låt dem därför vara glada för stunden.

Sorg och orättvisa finns överallt

Därefter såg jag på nytt all den orättvisa och all den sorg som fanns på jorden. Jag såg de förtrycktas tårar och ingen tröstade dem.

Jag insåg att de döda har det bättre än de som lever.

Lyckligast av alla är de som aldrig blivit födda och därför sluppit se all ondska och alla orättvisor här i världen.

Sedan lade jag märke till att avundsjukan är den kraft som driver människor till att sträva efter framgång. Men detta är också meningslöst och som att jaga efter vinden.

5-6 Man säger att dåren inte vill arbeta, utan hellre svälter, och kanske är det så. Det är bättre att leva under små omständigheter och ha frid och ro i sinnet än att arbeta och slita, när det i alla fall i längden bara är som ett slag i luften.

Jag upptäckte också någonting annat här på jorden som är meningslöst.

Ta till exempel en man som är alldeles ensam. Han har ingen son och ingen bror, och ändå arbetar han intensivt för att skaffa sig större rikedomar. För vems skull arbetar han, och varför försakar han så mycket? Alltsammans är bedrövligt och fullständigt meningslöst.

Fördelen med gemenskap

Två kan uträtta mer än dubbelt så mycket som en, och resultatet blir bättre.

10 Om den ene faller, kan den andre hjälpa honom upp igen. Men om en man faller när han är ensam, kan han råka illa ut.

11 Dessutom kan två värma varandra en kall natt om de ligger under samma filt, men hur ska den ensamme bli varm?

12 Och om någon står ensam kan han bli överfallen och nerslagen, men två kan stå emot och klara sig. Ännu bättre är det givetvis med tre, för en tretvinnad tråd brister inte så lätt.

Framgång varar inte för evigt

13 Det är bättre att vara en fattig men vis ung man, än att vara en gammal och dåraktig kung som vägrar att lyssna till råd.

14 En sådan ung man skulle nå framgång även om han kom direkt från fängelset, ja, han skulle till och med kunna bli kung, fastän han var född i fattigdom.

15 Alla är ivriga att hjälpa en sådan ung man, till och med om det gäller att ta över tronen.

16 Han skulle kunna bli ledare för miljoner och enormt populär, men sedan växer en yngre generation upp och störtar honom! Alltså märker vi gång på gång hur allt är meningslöst och som att jaga efter vinden.

Ha respekt för Gud

1-2 Ha öronen öppna och försök lära dig något när du går till templet! Var inte som dåren, som inte inser att det är synd att ge Gud förhastade löften. Gud är i himlen, och du håller till på jorden. Säg därför inte mer än vad som är nödvändigt. För mycket bekymmer ger dig mardrömmar och dårskap gör dig till en pratmakare.

När du har lovat Gud att du ska göra någonting, så dröj då inte med det, för Gud har inget till övers för dårar. Håll det du lovat!

Det är mycket bättre att tiga med att du ska göra något, än att säga att du ska göra något som du sedan inte gör.

5-6 I så fall får din mun dig att synda. Och försök inte försvara dig genom att säga till Guds sändebud att det var ett misstag att lova något. Gud kan då bli förargad på dig och han kan då förstöra allt vad du har. Det är dåraktigt att drömma i stället för att handla, och en mängd tomma ord kan förorsaka fördärv. Visa i stället respekt för Gud.

Om du ser att en rik förtrycker en fattig, och att man överallt i landet vägrar att ge dem rätt, ska du inte bli överraskad! Varje tjänsteman tar ju order från dem som är högre, och varje högre tjänsteman i sin tur ser upp till sina överordnade.

Men över dem alla finns kungen, och vilken tillgång är det inte med en kung som brukar sin makt på rätt sätt!

Den som älskar pengar får aldrig nog, och det är vansinnigt att tro att pengar och rikedom ger lycka!

10 Ju mer du tjänar, desto större utgifter får du. Vad är det då för glädje med rikedomen, förutom möjligen glädjen att se pengarna rinna mellan fingrarna?

11 En arbetare sover gott, vare sig han har något att äta eller inte, men den som är rik oroar sig och drabbas av sömnlöshet.

12-13 Det finns ett annat allvarligt problem som jag har sett överallt. Människor sparar sina pengar för att ha dem när de behöver dem bättre, men genom någon olycklig affär så förlorar de allt. Följden blir att deras barn inte ärver något.

14 Vi kom till denna världen utan någonting, och vi lämnar den utan någonting.

15 Det här är, som jag sa, ett mycket allvarligt problem. Allt arbete som en människa utfört har varit resultatlöst. Allt är som bortblåst.

16 Resten av sitt liv måste hon leva i mörker och sorg - nedstämd, bitter och arg.

Livsglädje är en gåva av Gud

17 Men jag har insett att det i varje fall finns en sak som är bra. Det är att äta och dricka och acceptera sin ställning i livet och glädja sig åt sitt arbete så länge Gud låter en leva, oavsett vilken uppgift man än har fått.

18-19 Och naturligtvis är det bra om Gud ger en människa rikedom och hälsa, så hon kan njuta av det hon äger. Att vara glad över sitt arbete och acceptera sin lott här i livet, ja, det är verkligen en Guds gåva.

20 Och den som gör det behöver aldrig sörja över sitt förflutna, för Gud fyller honom med glädje.

Hela livet är meningslöst

Det finns en stor orättvisa som jag har sett överallt i världen.

Gud har gett en del människor stor rikedom och ära, så att de kan få allt de vill, men sedan har han inte gett dem möjlighet att njuta av det. Snart dör de, och andra får alltsammans! Det är både meningslöst och smärtsamt.

Även om en man har hundra söner och lika många döttrar och får leva tills han blir riktigt gammal, men ändå inte fått ut något av livet och inte ens har pengar till en hederlig begravning, då hade det varit bättre att han aldrig blivit född.

För ett dödfött barn som med detsamma överlämnas åt mörkret utan att ha fått något namn har det bättre än han.

Fast det aldrig har sett solen, eller vetat om dess existens, så har det mer ro än en gammal olycklig man.

Och även om en människa lever tusen år två gånger om, men inte finner någon glädje, vad är det då för nytta med det hela?

7-8 Både visa och dårar lever och arbetar för att skaffa sig mat, och aldrig tycks de få nog. Båda ställs inför samma problem, men det är bara den vise som vet hur han ska leva.

Att drömma om det man inte har är lika meningslöst som att jaga efter vinden.

10 Allt är bestämt av Gud. Redan för länge sedan bestämde han varje människas livsväg. Därför är det ingen idé att diskutera med Gud om sitt öde.

11 Ju fler ord du använder desto tommare blir de, så varför bry sig om att tala över huvud taget?

12 Vem kan säga hur man bäst bör använda de få dagarna under sitt korta liv? Och vem kan veta något om framtiden sedan han är död?

Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes