A A A A A
Bible Book List

1 Thessalonikerbrevet 1-5 Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Från Paulus, Silvanus och Timotheos.Till församlingen i Thessalonike och alla er som tillhör Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid från Gud önskar vi er.

Paulus berömmer församlingen i Thessalonike för deras tro

Vi tackar alltid Gud för er alla och ber alltid för er.

När vi ber till vår Gud och Far för er, kommer vi alltid ihåg er kärlek och hur den har visat sig i konkreta handlingar, och hur ivrigt ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus ska komma tillbaka.

Kära bröder, vi vet att Gud har valt ut er och att han älskar er,

för när vi kom till er med de goda nyheterna, avfärdade ni dem inte som meningslöst prat. Nej, ni lyssnade med stort intresse. Det som vi berättade grep er verkligen, för den helige Ande övertygade er om att det vi sagt var sant. Och ni vet att våra liv ytterligare bevisade sanningen i vårt budskap.

Därför kom ni att följa det exempel som vi och också Herren har visat er. Ni tog nämligen emot vårt budskap med glädje i den helige Ande, trots de förföljelser och bekymmer det vållade er.

Sedan blev ni själva ett föredöme för alla de andra kristna i Makedonien och Achaia.

Och nu har Herrens ord förts vidare av er till andra människor runt omkring, långt bortom Makedoniens och Achaias gränser. För vart vi än kommer, träffar vi människor som berättar om er tro på Gud. Själva behöver vi inte säga någonting.

Allesammans talar om hur ni välkomnade oss, och hur ni vände er bort från era avgudar och till Gud, så att den levande och sanne Guden nu är er ende Herre.

10 Och man berättar om hur ni ser fram emot att hans Son, Jesus, ska återvända från himlen, honom som Gud förde tillbaka till livet. Han är den ende som kan rädda oss från Guds fruktansvärda vrede över synden.

Paulus arbete i Thessalonike

Kära bröder, ni vet själva hur värdefullt det besöket var.

Ni vet hur illa vi blev behandlade i Filippi just innan vi kom till er, och hur mycket vi fick lida där. Men Gud gav oss mod att än en gång predika evangeliet, trots att vi var omgivna av fiender.

Ni måste förstå att vi inte hade några falska motiv eller bedrägliga avsikter i sinnet när vi predikade för er. Vi var fullständigt rättframma och uppriktiga.

Vi talar nämligen som budbärare från Gud, och han har gett oss uppdraget att berätta sanningen. Vi ändrar inte det minsta på det budskap han gett oss, för att det ska passa bättre för dem som hör det. Vi tjänar bara Gud, som genomskådar våra hjärtans innersta tankar.

Inte en enda gång försökte vi vinna er genom att ställa oss in hos er, och Gud vet att vi inte låtsades vara era vänner, för att ni skulle ge oss pengar.

Vi har aldrig strävat efter att få beröm av er eller någon annan,

även om vi som Kristi apostlar verkligen skulle ha rätt att bemötas med en viss respekt av er. Men vi var lika kärleksfulla mot er som en mor som vårdar och sköter sina barn.

Vi älskar er innerligt, så innerligt att vi inte bara gav er budskapet från Gud utan också våra egna liv.

Ni kommer nog ihåg, kära bröder, hur hårt vi arbetade bland er. Dag och natt slet vi och släpade för att tjäna tillräckligt för vårt uppehälle. Vi ville inte att våra utgifter under tiden som vi predikade Guds goda nyheter bland er, skulle bli till en börda för någon.

10 Och ni själva, liksom Gud, är vittnen att vi har varit rena, ärliga och fläckfria inför er allesammans.

11 Vi talade till er som en far talar till sina egna barn. Kommer ni inte ihåg det? Vi förmanade er, uppmuntrade er och vädjade till er

12 att leva så att det blev till ära och glädje för Gud, som har bjudit er in i sitt rike för att dela hans härlighet.

13 Och vi ska aldrig sluta att tacka Gud, för när vi predikade för er, så trodde ni inte att det vi sa bara var våra egna ord, utan ni tog emot det som Guds ord. Det var det naturligtvis och det förvandlade era liv.

14 Och sedan, kära bröder, fick ni lida på samma sätt som församlingarna i Judeen fick göra. Ni förföljdes av era egna landsmän, på samma sätt som de blev plågade av sina landsmän, judarna.

15 Sedan de först hade dödat sina egna profeter, avrättade de till och med Herren Jesus. Och nu har de förföljt oss lika hänsynslöst och drivit bort oss. De är fiender till både Gud och människor,

16 och de försöker hindra oss från att predika Guds ord för dem som inte är judar. De gör det av rädsla för att några bland dem ska bli frälsta. På så sätt blir deras synd allt större. Men nu har Guds vrede till slut drabbat dem.

17 Kära bröder, när vi hade lämnat er och varit borta från er en liten tid, fast ni fanns alltid i våra tankar, gjorde vi stora ansträngningar för att komma tillbaka och hälsa på er igen.

18 Vi ville väldigt gärna komma, och jag, Paulus, försökte gång på gång, men Satan hindrade oss.

19 Vi lever ju för er, det är ni som är vårt hopp och vår glädje, vår belöning och vår segerkrans. Ni ska vara vårt stora glädjeämne då vi tillsammans står inför vår Herre Jesus Kristus den dag han kommer tillbaka.

20 Ja, ni är verkligen vår segerlön, vår ära.

Timotheos glädjande rapport

När jag till slut inte kunde stå ut längre, beslutade jag mig för att själv stanna kvar i Athen

2-3 och skicka vår bror och medarbetare, Guds tjänare, Timo-theos för att besöka er. Han skulle styrka er tro, uppmuntra er och se till att ni inte tappar modet i alla de svårigheter som ni går igenom. Men ni vet förstås att sådana problem ingår i Guds plan med oss kristna.

Medan vi fortfarande var kvar hos er, lät vi er förstå att ni snart skulle möta lidanden och det gjorde ni.

När jag inte längre kunde stå ut med ovissheten, skickade jag som sagt Timotheos för att ta reda på om er tro stått emot alla angrepp. Jag var rädd att Satan kanske hade fått er på fall och att allt vårt arbete hade varit förgäves.

Och nu har Timotheos just återvänt och har med sig de välkomna nyheterna om att er tro och kärlek fortfarande är lika stark, och att ni minns vårt besök med glädje, och längtar lika mycket efter oss som vi efter er.

Kära bröder, nu känner vi oss tröstade i alla våra stora svårigheter och lidanden här. För nu vet vi att ni är trogna Herren.

Vi kan uthärda vad som helst, så länge vi vet att ni är fasta i er tro på Kristus.

Hur ska vi kunna tacka Gud tillräckligt för er och för den glädje och fröjd ni har gett oss när vi är i bön för er?

10 Dag och natt ber vi nämligen till Gud att vi ska få träffa er igen, för att få hjälpa er med de brister som ännu kan finnas i er tro.

11 Vi ber att vår Gud och Far och vår Herre Jesus Kristus ska sända oss tillbaka till er igen.

12 Och vi ber att Herren ska låta er kärlek till varandra och till alla människor växa och flöda över, precis som vår kärlek till er gör.

13 Då kommer Gud, vår Far, att styrka er och göra er heliga och fria från synd, så att ni är utan skuld den dag då vår Herre Jesus Kristus återvänder med alla dem som tillhör honom.

Hur en kristen ska leva

1-2 Kära bröder, låt mig tillägga detta: Ni vet redan hur man lever till Guds ära i det dagliga livet, för ni känner till de bud vi gav er från Herren Jesus. Nu ber vi er, ja, vi vädjar till er i Herrens Jesu namn, att ni ska leva mer och mer efter detta ideal.

3-4 Gud vill nämligen att ni ska vara heliga och rena och att ni ska hålla er borta från all sexuell synd. Var och en av er ska leva tillsammans med sin hustru och respektera och ära henne,

och inte leva i begär och lidelser, som de människor gör som inte känner Gud och hans vägar.

Det är också Guds vilja att ni aldrig bedrar någon på detta område genom att ta en annan mans hustru, för Herren straffar sådana handlingar, vilket vi också tidigare klart och tydligt har låtit er få veta.

Gud har ju inte kallat oss till ett liv fyllt av begär och smutsiga tankar, utan till att vara heliga och rena.

Om någon vägrar att leva enligt dessa regler, så är han inte olydig mot människors bud, utan mot Gud som ger er sin helige Ande.

När det gäller den rena, broderliga kärlek som bör finnas bland Guds folk, behöver jag inte säga mycket. Det är jag övertygad om, för Gud själv har lärt er att älska varandra!

10 Er kärlek till alla de kristna bröderna i hela Makedonien har redan vuxit sig stark. Trots det, kära vänner, ber vi er att älska dem mer och mer.

11 Sätt er ära i att leva ett stilla liv, att klara era egna angelägenheter och att sköta ert arbete, precis som vi tidigare har sagt.

12 Detta får till följd att människor som inte är kristna kommer att lita på er och respektera er, och ni blir inte beroende av hjälp från andra.

Glöm inte bort hoppet om uppståndelse

13 Och nu, kära bröder, vill jag att ni ska veta vad som händer med en kristen efter döden, för att ni inte ska bli förlamade av sorg som de människor blir som inte har något hopp.

14 Och vi tror att Gud också vill föra alla som har dött i tron på Kristus, tillbaka till livet tillsammans med honom som har uppstått från döden.

15 Jag kan säga er detta direkt från Herren: Vi som fortfarande lever när Herren kommer tillbaka ska inte möta honom före de döda, som är i sina gravar.

16 Herren själv ska komma ner från himlen, och man ska höra ett dånande kommandorop och ljudet av en överängels röst och Guds mäktiga basun. Och de kristna som har dött i tron på Herren blir då de första som får möta honom.

17 Sedan ska vi, som fortfarande lever och finns kvar på jorden, ryckas upp tillsammans med dem i skyn, för att möta Herren i rymden, och sedan för alltid vara med honom.

18 Trösta och uppmuntra varandra med dessa glada nyheter.

Var beredda på Jesu återkomst

När ska allt detta hända? Jag behöver egentligen inte säga något om det, kära bröder,

för ni vet så väl att ingen känner till det. Herrens dag ska komma oväntat, som en tjuv om natten.

När människor säger: Allt är väl, vi har lugn och ro, då plötsligt ska olyckan komma över dem, lika plötsligt som värkarna sätter in hos en kvinna som ska föda barn. Och dessa människor ska inte komma undan för det kommer inte att finnas någon plats där de kan gömma sig.

Men ni, kära bröder, är inte okunniga om dessa frågor, och den dag som Herren kommer ska inte överraska er som en tjuv.

Ni är alla ljusets och dagens barn, ni tillhör inte mörkret eller natten.

Därför ska ni vara på er vakt och inte sova som de andra. Vänta på hans återkomst och håll er nyktra.

På natten sover man, och det är då som människor dricker sig berusade.

Men låt oss som lever i ljuset hålla oss nyktra, och vara klädda i trons och kärlekens rustning och med frälsningens glada hopp som vår hjälm.

Gud har ju inte valt ut oss för att ösa sin vrede över oss, utan för att vi ska bli frälsta genom vår Herre Jesus Kristus.

10 Han dog för oss, för att vi för alltid ska leva med honom, vare sig vi lever eller redan har dött när han kommer tillbaka.

11 Därför ska ni fortsätta att uppmuntra och styrka varandra som ni redan gör.

Förmaningar och påminnelser

12 Kära bröder, sätt värde på era församlingsledare, som arbetar så intensivt bland er och varnar er för allt som är ont.

13 Tänk gott om dem och ge dem all er kärlek, för de gör sitt bästa för att hjälpa er. Och kom ihåg att ni inte ska gräla med varandra.

14 Kära bröder, tillrättavisa dem som är lata och inte sköter sig, trösta dem som är modlösa, ta väl hand om dem som är svaga, och ha tålamod med alla.

15 Se till att ingen lönar ont med ont, utan försök alltid att göra gott mot varandra och mot alla människor.

16 Var alltid glada!

17 Be alltid!

18 Tacka alltid Gud, vad som än händer, för det är vad Gud vill att ni som tror på Jesus Kristus ska göra.

19 Låt den helige Ande verka obehindrat i er.

20 Förakta inte dem som profeterar,

21 utan pröva allt som sägs, så att ni är säkra på vad som är sant. Ta sedan emot det som är riktigt och förkasta det som är falskt.

22 Håll er borta från allt som är ont.

23 Fridens Gud ska själv göra er fullkomligt rena, och bevara er fläckfria och starka till ande, själ och kropp till den dag, då vår Herre Jesus Kristus kommer tillbaka.

24 Gud, som har kallat er till att bli hans barn, ska göra allt detta för er, precis som han har lovat.

25 Kära bröder, be för oss.

26 Hälsa till alla bröderna från mig.

27 I Herrens namn befaller jag er att läsa upp detta brev för alla de kristna.

28 Rik välsignelse från vår Herre, Jesus Kristus, till er alla.HälsningarPaulus

Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica

2 Thessalonikerbrevet 1-3 Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Från Paulus, Silvanus och Timotheos.Till församlingen i Thessalonike, som lever i gemenskap med Gud, vår Far, och Herren Jesus Kristus.

Rik välsignelse och frid önskar vi från Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus.

Lidandet har ett syfte

Kära bröder, det är inte bara rätt och riktigt att tacka Gud för er, utan det är också vår plikt, eftersom er tro fortsätter att växa, och er kärlek till varandra hela tiden fördjupas.

Det är med glädje som vi berättar för de andra församlingarna om hur ert tålamod och er hängivna tro på Gud består, trots alla svårigheter och prövningar som ni måste kämpa er igenom.

Allt detta bara visar hur rättvist Gud handlar, för han använder era lidanden till att göra er redo för hans rike.

Samtidigt låter han dom och straff drabba dem som gör ont mot er.

Därför skulle jag vilja säga till er som lider: Gud ska befria både er och oss från lidande. Det ska ske när Herren Jesus visar sig på skyarna i flammande eld med sina mäktiga änglar.

Han kommer för att döma dem som inte vill lära känna Gud och som vägrar att ta emot hans frälsning genom vår Herre Jesus Kristus.

Deras straff kommer att bli att gå under för evigt, och bli skilda från Herrens ansikte. De får aldrig se hans ära och makt

10 när han kommer för att hyllas för allt det han har gjort för sitt folk, sina heliga. Men ni ska vara med honom, eftersom ni har trott på allt vi berättat för er.

11 Därför fortsätter vi att be för er. Vi ber att vår Gud ska göra er värdiga att leva just det liv han har kallat er till, och att ni med hans kraft ska få fortsätta att göra allt gott. Då ska allt det ni påbörjat i tro bli fullbordat.

12 Alla ska då prisa Herrens, Jesu Kristi, namn för de resultat de ser i er, och er största ära ska vara att ni tillhör honom. Vår Guds och vår Herres, Jesu Kristi, kärleksfulla nåd har gjort allt detta möjligt för er.

När Kristus kommer tillbaka

1-2 Hur ska det då gå till när vår Herre Jesus Kristus kommer tillbaka och vi ska samlas för att möta honom? Kära bröder, låt er inte skrämmas och tappa inte heller fattningen när ni hör rykten om att Herrens dag redan är här. Och om ni hör talas om att människor ser syner och får speciella budskap från Gud om detta, eller får höra om brev som påstås komma från mig, så tro dem inte.

Låt er inte ryckas med och bli lurade, vad de än säger.Två saker kommer nämligen att inträffa innan den dagen kommer. För det första ska det komma en tid av våldsamt uppror mot Gud, och sedan måste upprorets människa som förkroppsligar allt ont öppet träda fram.

Han kommer att trotsa allt gudomligt som finns och upphöja sig över allt som är heligt. Och han ska ta plats i Guds tempel och påstå att han själv är Gud.

Kommer ni inte ihåg att jag berättade det när jag var hos er?

Ni vet också vad som hindrar honom från att träda fram redan nu, vad som gör att han kan komma först när hans tid är inne.

Det verk av ondska och laglöshet som denne upprorsman ska utföra när han kommer ser ni redan spår av. Men själv träder han inte fram förrän den som håller honom tillbaka stiger åt sidan.

Men då kommer han, denna ogudaktiga människa, som Herren Jesus när han kommer tillbaka bara behöver andas på för att han ska vara utrotad för gott.

Denne syndens man ska komma som ett Satans redskap, fylld av satanisk makt, och han kommer att lura många med märkliga tecken och under.

10 Med sin förföringskonst ska han vinna över alla dem som är förlorade på sin sida, eftersom de har sagt nej till sanningen. De har vägrat tro sanningen, vägrat älska den och bli räddade genom den.

11 Därför ska Gud överge dem så att lögnen får makt över dem.

12 Och de ska allesammans bli rättvist dömda för att de föredrog orättfärdigheten och vägrade att erkänna sanningen.

Håll fast vid sanningen

13 Men för er ska vi alltid tacka Gud, ni bröder som Herren älskar. Redan från tidens början hade han utvalt er till att bli frälsta, och till att rena er genom den helige Ande och genom er tro på sanningen.

14 Genom oss har han låtit de goda nyheterna bli kända för er så att ni skulle få dela Herrens, Jesu Kristi, härlighet.

15 Kära bröder, kom ihåg allt detta. Och håll er till sanningen, som vi har undervisat er om i våra brev och under den tid vi var hos er.

16 Vi ber att vår Herre Jesus Kristus själv, och Gud, vår Far, som har älskat oss och gett oss en evig tröst och ett hopp som vi inte förtjänar, ska

17 ge er kraft och hjälpa er i allt gott som ni säger och gör.

Be för oss!

Kära bröder, när jag nu kommer till slutet av detta brev, vill jag uppmana er alla att be för oss. Be först att budskapet från Herren snabbt blir spritt och att det segrar vart det än kommer, så att människor överallt blir vunna genom det, på samma sätt som när det kom till er.

Be också att vi blir räddade ur onda människors våld, för alla älskar inte Herren.

Men Herren är trofast! Han ska göra er starka och skydda er från Satans alla attacker.

Vi litar också på att Herren hjälper er både nu och i framtiden att praktisera allt vad ni har lärt er genom vår undervisning.

Vi ber också att Herren ska hjälpa er fram till en rikare erfarenhet av Guds kärlek och av det tålamod som Kristus ger.

Var flitiga

Nu följer en befallning, kära bröder, som jag ger i vår Herres, Jesu Kristi namn: Håll er borta från kristna som inget vill göra och bara driver omkring och inte följer det exempel som vi gav er.

Ni vet mycket väl att ni bör följa vårt föredöme. Gick vi någonsin omkring och drev? Nej!

Och vi tog heller aldrig emot mat från någon utan att göra rätt för oss. I stället arbetade vi dag och natt för att få ihop de pengar vi behövde för vårt uppehälle, så att vi inte skulle ligga er till last.

Visserligen hade vi rätt att be er om mat, men vi ville visa er att ni bör arbeta själva och tjäna till ert uppehälle.

10 Medan vi ännu var hos er gav vi er också denna regel: Den som inte arbetar ska inte äta.

11 Ändå har vi hört att några av er är lata och vägrar att arbeta och i stället slösar bort tiden med skvaller.

12 I Herrens, Jesu Kristi namn, ber vi dessa människor, ja, vi befaller dem att leva ett ordentligt liv, börja arbeta och förtjäna sitt eget uppehälle.

13 Och er andra, kära bröder, uppmanar jag att aldrig tröttna på att göra det goda.

14 Om någon vägrar att lyda vad vi säger i detta brev, så låt det bli känt vem det är och håll er borta från honom, så att han får skämmas.

15 Men se inte på honom som en fiende utan tala till honom som en bror som behöver varnas.

Personlig hälsning

16 Gud, som är fridens Gud, ska vara med er, vad som än händer. Herren ska vara med er alla.

17 Här följer min hälsning, som jag skriver med egen hand, så som jag gör i slutet av alla mina brev, för att bevisa att de verkligen kommer från mig. Detta är min egen handstil.

18 Må välsignelse från vår Herre, Jesus Kristus, vara med er alla.HälsningarPaulus

Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes