A A A A A
Bible Book List

Ordspråksboken 8-9 Svenska Folkbibeln (SFB)

Visheten talar om sig själv

Hör, visheten ropar, och förståndet höjer sin röst.
Den står uppe på höjderna,
    vid vägen där stigarna möts.
Vid portarna in till staden,
    vid ingångarna, höjer den sitt rop:
Till er, ni män, vill jag ropa,
    min röst skall nå ut till människors barn.
Lär klokhet, ni oförståndiga,
    ni dårar, lär förstånd.
Lyssna, ty om höga ting vill jag tala,
från mina läppar kommer vad rätt är.
Ja, sanning skall min mun tala,
    mina läppar avskyr ogudaktighet.
Rättfärdiga är alla min muns ord,
    i dem finns inget falskt eller förvänt.
De är alla sanna för den förståndige
och rätta för dem som har funnit kunskap.
10 Tag emot min förmaning hellre än silver
och kunskap hellre än utvalt guld.
11 Ty visheten är bättre än pärlor,
    inga skatter kan jämföras med den.

12 Jag, visheten, bor tillsammans med klokheten,
jag har kunskap och goda råd.
13 Att frukta Herren är att hata det onda.
Högfärd, högmod, ett ont leverne
    och en falsk mun, det hatar jag.
14 Hos mig finns råd och sann insikt.
    Jag är förstånd, och hos mig finns makt.
15 Genom mig regerar kungar
    och stiftar furstar rätta lagar.
16 Genom mig styr härskare och hövdingar,
alla domare på jorden.
17 Jag älskar dem som älskar mig,
    och de som söker mig, de finner mig.
18 Rikedom och ära finns hos mig,
    skatter som består och rättfärdighet.
19 Min frukt är bättre än guld,
    ja, finaste guld,
det jag ger är bättre än utvalt silver.
20 Jag vandrar på rättfärdighetens väg,
mitt på det rättas stigar,
21 för att ge rikedom i arv åt dem som älskar mig
och fylla på deras förråd.

22 Herren ägde mig redan vid begynnelsen av sin väg,
före sina gärningar i urtiden.
23 Av evighet är jag insatt,
    från begynnelsen, innan jorden fanns.
24 Innan djupen blev till föddes jag,
    innan källorna flödade av vatten.
25 När bergens grund ännu inte var lagd och inga höjder fanns,
då föddes jag,
26 innan han gjort land och fält
    och jordens första stoft.
27 När han beredde himlen var jag där,
när han välvde en sfär över djupen,
28 när han fäste skyarna i höjden
    och djupets källor bröt fram med kraft,
29 när han satte en gräns för havet
    och vattnet stannade där han befallt,
när han lade jordens grund,
30 då var jag verksam vid hans sida.
    Jag var hans glädje dag efter dag,
alltid jublande inför honom.
31 Jag jublade över hans värld,
    jag gladdes över människorna.

32 Så lyssna nu, mina barn.
    Saliga är de som håller sig till mina vägar.
33 Hör min förmaning och bli visa,
    förkasta den inte.
34 Salig är den människa som hör mig,
som dag efter dag vakar vid mina dörrar
och håller vakt vid mina dörrposter.
35 Ty den som finner mig finner livet
    och får nåd från Herren.
36 Men den som syndar mot mig skadar sin själ,
alla de som hatar mig älskar döden.

Vishetens inbjudan

Visheten har byggt sig ett hus.
Hon har huggit ut sina sju pelare.
Hon har slaktat sin boskap,
    blandat sitt vin
och dukat sitt bord.
Hon har sänt ut sina tjänsteflickor,
    hon ropar från stadens översta höjder:
"Den som är okunnig må vända sig hit!"
Till den som saknar förstånd säger hon:
"Kom och ät av mitt bröd
    och drick av vinet som jag har blandat.
Överge oförståndet, så får ni leva,
    och gå fram på förståndets väg.

Den som tillrättavisar en bespottare får ta emot smälek,
den som förmanar en ogudaktig blir hånad.
Förmana inte en bespottare,
    han kommer endast att hata dig.
Förmana den som är vis, han kommer att älska dig.
Ge åt den vise och han blir ännu visare.
Undervisa den rättfärdige och han lär sig mera.

10 Att frukta Herren är början till vishet,
att känna den Helige är förstånd.
11 Ty genom mig skall dina dagar bli många
och dina levnadsår förökas.
12 Om du är vis, är din vishet dig till nytta,
är du en bespottare, får du själv lida för det."

Oförnuftets inbjudan

13 Dårskapen är en rastlös kvinna,

    okunnig och utan förstånd.
14 Hon sitter vid ingången till sitt hus,
    på en stol högt uppe i staden.
15 Hon ropar till dem som färdas på vägen,
till dem som går sin väg rakt fram:
16 "Alla okunniga kan vända sig hit."
    Till den utan förstånd säger hon:
17 "Stulet vatten är sött,
    bröd man äter i hemlighet smakar ljuvligt."
18 Han vet inte att de döda är där,
    att hennes gäster är i dödsrikets djup.

Svenska Folkbibeln (SFB)

1996, 1998 by Stiftelsen Svenska Folkbibeln

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes