Add parallel Print Page Options

Psalmul 119

Ferice de cei fără prihană în calea lor,
care(A) umblă întotdeauna după Legea Domnului!
Ferice de cei ce păzesc poruncile Lui,
care-L caută din toată inima lor,
care(B) nu săvârşesc nicio nelegiuire
şi umblă în căile Lui!
Tu ai dat poruncile Tale
ca să fie păzite cu sfinţenie.
O, de ar ţinti căile mele
la păzirea orânduirilor Tale!
Atunci(C) nu voi roşi de ruşine
la vederea tuturor poruncilor Tale!
Te voi lăuda(D) cu inimă neprihănită
când voi învăţa legile dreptăţii Tale.
Vreau să păzesc orânduirile Tale:
nu mă părăsi de tot!
Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea?
Îndreptându-se după Cuvântul Tău.
10 Te(E) caut din toată inima mea;
nu mă lăsa să mă abat(F) de la poruncile Tale.
11 Strâng Cuvântul Tău în(G) inima mea,
ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!
12 Binecuvântat să fii Tu, Doamne!
Învaţă-mă(H) orânduirile Tale!
13 Cu buzele mele vestesc(I)
toate hotărârile gurii Tale.
14 Când urmez învăţăturile Tale, mă bucur
de parc-aş avea toate comorile.
15 Mă gândesc(J) adânc la poruncile Tale
şi cărările Tale le am sub ochi.
16 Mă desfătez(K) în orânduirile Tale
şi nu uit Cuvântul Tău.
17 (L) bine robului Tău, ca să trăiesc
şi să păzesc Cuvântul Tău!
18 Deschide-mi ochii, ca să văd
lucrurile minunate ale Legii Tale!
19 Sunt un străin(M) pe pământ:
nu-mi ascunde poruncile Tale!
20 Totdeauna mi se topeşte(N) sufletul de dor
după legile Tale.
21 Tu mustri pe cei îngâmfaţi, pe blestemaţii aceştia
care se(O) rătăcesc de la poruncile Tale.
22 Ridică(P) de pe mine ocara şi dispreţul!
Căci păzesc învăţăturile Tale.
23 Să tot stea voievozii şi să vorbească împotriva mea:
robul tău cugetă(Q) adânc la orânduirile Tale.
24 Învăţăturile(R) Tale sunt desfătarea mea
şi sfătuitorii mei.
25 Sufletul meu este lipit(S) de ţărână:
înviorează-mă(T) după făgăduinţa Ta!
26 Eu îmi istorisesc căile şi Tu mă asculţi:
învaţă-mă(U) orânduirile Tale!
27 Fă-mă să pricep calea poruncilor Tale,
şi voi(V) cugeta la lucrurile Tale cele minunate.
28 Îmi plânge sufletul(W) de durere:
ridică-mă după Cuvântul Tău!
29 Depărtează-mă de calea necredincioşiei către Tine
şi dă-mi îndurarea ta, ca să urmez Legea Ta!
30 Aleg calea adevărului,
pun legile Tale sub ochii mei.
31 Mă ţin de învăţăturile Tale,
Doamne, nu mă lăsa de ruşine!
32 Alerg pe calea poruncilor Tale,
căci îmi scoţi inima la(X) larg.
33 Învaţă-mă(Y), Doamne, calea orânduirilor Tale,
ca s-o ţin până(Z) în sfârşit!
34 Dă-mi(AA) pricepere, ca să păzesc Legea Ta
şi s-o ţin din toată inima mea!
35 Povăţuieşte-mă pe cărarea poruncilor Tale,
căci îmi place(AB) de ea.
36 Pleacă-mi inima spre învăţăturile Tale,
şi nu spre câştig(AC)!
37 Abate-mi(AD) ochii de la vederea(AE) lucrurilor deşarte,
înviorează-mă(AF) în calea Ta!
38 Împlineşte-Ţi(AG) făgăduinţa faţă de robul Tău,
făgăduinţa făcută pentru cei ce se tem de Tine!
39 Depărtează de la mine ocara de care mă tem!
Căci judecăţile Tale sunt pline de bunătate.
40 Iată, doresc(AH) să împlinesc poruncile Tale:
fă-mă să trăiesc(AI) în neprihănirea cerută de Tine!
41 Să vină(AJ), Doamne, îndurarea Ta peste mine,
mântuirea Ta, după făgăduinţa Ta!
42 Şi atunci voi putea răspunde celui ce mă batjocoreşte,
căci mă încred în Cuvântul Tău.
43 Nu lua de tot din gura mea cuvântul adevărului!
Căci nădăjduiesc în judecăţile Tale.
44 Voi păzi Legea Ta necurmat,
totdeauna şi pe vecie.
45 Voi umbla în loc larg,
căci caut poruncile Tale.
46 Voi(AK) vorbi despre învăţăturile Tale înaintea împăraţilor
şi nu-mi va roşi obrazul.
47 Mă desfăt(AL) în poruncile Tale,
căci le iubesc.
48 Îmi întind mâinile spre poruncile Tale, pe care le iubesc,
şi vreau să mă gândesc(AM) adânc la orânduirile Tale.
49 Adu-Ţi aminte de făgăduinţa dată robului Tău,
în care m-ai făcut să-mi pun(AN) nădejdea!
50 Aceasta este mângâierea(AO) mea în necazul meu:
că făgăduinţa Ta îmi dă iarăşi viaţă.
51 Nişte îngâmfaţi mi-aruncă batjocuri(AP),
totuşi eu nu mă abat(AQ) de la Legea Ta.
52 Mă gândesc la judecăţile Tale de odinioară, Doamne,
şi mă mângâi.
53 M-apucă o mânie(AR) aprinsă la vederea celor răi,
care părăsesc Legea Ta.
54 Orânduirile Tale sunt prilejul cântărilor mele
în casa pribegiei mele.
55 Noaptea îmi aduc(AS) aminte de Numele Tău, Doamne,
şi păzesc Legea Ta.
56 Aşa mi se cuvine,
căci păzesc poruncile Tale.
57 Partea(AT) mea, Doamne, o spun,
este să păzesc cuvintele Tale.
58 Te rog din toată inima mea:
ai milă de mine, după(AU) făgăduinţa Ta!
59 Mă gândesc(AV) la căile mele
şi îmi îndrept picioarele spre învăţăturile Tale.
60 Mă grăbesc şi nu preget
să păzesc poruncile Tale.
61 Cursele celor răi mă înconjoară,
dar nu uit Legea Ta.
62 Mă scol la(AW) miezul nopţii să Te laud
pentru judecăţile Tale cele drepte.
63 Sunt prieten cu toţi cei ce se tem de Tine
şi cu cei ce păzesc poruncile Tale.
64 Pământul, Doamne, este plin de bunătatea(AX) Ta;
învaţă-mă orânduirile Tale!
65 Tu faci bine robului Tău,
Doamne, după făgăduinţa Ta.
66 Învaţă-mă(AY) să am înţelegere şi pricepere,
căci cred în poruncile Tale.
67 Până(AZ) ce am fost smerit, rătăceam;
dar acum păzesc Cuvântul Tău.
68 Tu eşti bun(BA) şi binefăcător:
învaţă-mă(BB) orânduirile Tale!
69 Nişte îngâmfaţi urzesc(BC) neadevăruri împotriva mea;
dar eu păzesc din toată inima mea poruncile Tale.
70 Inima lor este nesimţitoare(BD) ca grăsimea,
dar eu mă desfătez în(BE) Legea Ta.
71 Este spre(BF) binele meu că m-ai smerit,
ca să învăţ orânduirile Tale.
72 Mai(BG) mult preţuieşte pentru mine legea gurii Tale,
decât o mie de lucruri de aur şi de argint.
73 Mâinile(BH) Tale m-au făcut şi m-au întocmit;
dă-mi pricepere(BI), ca să învăţ poruncile Tale!
74 Cei(BJ) ce se tem de Tine mă văd şi se bucură,
căci nădăjduiesc în făgăduinţele(BK) Tale.
75 Ştiu, Doamne, că judecăţile Tale sunt drepte:
din(BL) credincioşie m-ai smerit.
76 Fă ca bunătatea Ta să-mi fie mângâiere,
cum ai făgăduit robului Tău!
77 Să vină(BM) peste mine îndurările Tale, ca să trăiesc,
căci Legea(BN) Ta este desfătarea mea.
78 Să fie înfruntaţi(BO) îngâmfaţii care mă asupresc fără(BP) temei!
Căci eu mă gândesc(BQ) adânc la poruncile Tale.
79 Să se întoarcă la mine cei ce se tem de Tine
şi cei ce cunosc învăţăturile Tale!
80 Inima să-mi fie neîmpărţită în orânduirile Tale,
ca să nu fiu dat de ruşine!
81 Îmi tânjeşte(BR) sufletul după mântuirea Ta:
nădăjduiesc în făgăduinţa(BS) Ta.
82 Mi se topesc(BT) ochii după făgăduinţa Ta
şi zic: „Când mă vei mângâia?”
83 Căci am ajuns(BU) ca un burduf pus în fum,
totuşi nu uit orânduirile Tale.
84 Care(BV) este numărul zilelor robului Tău?
Când(BW) vei pedepsi pe cei ce mă prigonesc?
85 Nişte îngâmfaţi(BX) sapă gropi înaintea mea;
nu lucrează după Legea Ta.
86 Toate poruncile Tale nu sunt decât credincioşie;
ei mă prigonesc(BY) fără(BZ) temei: ajută-mă!
87 Gata, gata să mă doboare şi să mă prăpădească,
dar eu nu părăsesc poruncile Tale.
88 Înviorează-mă(CA) după bunătatea Ta,
ca să păzesc învăţăturile gurii Tale!
89 Cuvântul Tău, Doamne,
dăinuieşte în(CB) veci în ceruri.
90 Credincioşia Ta ţine din neam în neam;
Tu ai întemeiat pământul, şi el rămâne tare.
91 După legile(CC) Tale stă în picioare totul astăzi,
căci toate lucrurile Îţi sunt supuse.
92 Dacă n-ar fi fost Legea(CD) Ta desfătarea mea,
aş fi pierit în ticăloşia mea.
93 Niciodată nu voi uita poruncile Tale,
căci prin ele mă înviorezi.
94 Al Tău sunt: mântuieşte-mă,
căci caut poruncile Tale.
95 Nişte răi mă aşteaptă ca să mă piardă,
dar eu iau aminte la învăţăturile Tale.
96 Văd că tot(CE) ce este desăvârşit are margini,
poruncile Tale însă sunt fără margini.
97 Cât de mult iubesc Legea Ta!
Toată ziua mă gândesc(CF) la ea.
98 Poruncile Tale mă fac mai înţelept(CG) decât vrăjmaşii mei,
căci totdeauna le am cu mine.
99 Sunt mai învăţat decât toţi învăţătorii mei,
căci(CH) mă gândesc la învăţăturile Tale.
100 Am mai(CI) multă pricepere decât bătrânii,
căci păzesc poruncile Tale.
101 Îmi ţin(CJ) piciorul departe de orice drum rău,
ca să păzesc Cuvântul Tău.
102 Nu mă depărtez de legile Tale,
căci Tu mă înveţi.
103 Ce(CK) dulci sunt cuvintele Tale pentru cerul gurii mele!
Mai dulci decât mierea în gura mea!
104 Prin poruncile Tale mă fac mai priceput,
de aceea urăsc(CL) orice cale a minciunii.
105 Cuvântul Tău este o candelă(CM) pentru picioarele mele
şi o lumină pe cărarea mea.
106 Jur(CN), şi mă voi ţine de jurământ,
că voi păzi legile Tale cele drepte.
107 Sunt foarte amărât:
înviorează-mă(CO), Doamne, după Cuvântul Tău!
108 Primeşte, Doamne, simţămintele(CP) pe care le spune gura mea
şi învaţă-mă(CQ) legile Tale!
109 Viaţa(CR) îmi este necurmat în primejdie,
şi totuşi nu uit Legea Ta.
110 Nişte răi îmi întind(CS) curse,
dar eu nu(CT) mă rătăcesc de la poruncile Tale.
111 Învăţăturile Tale sunt moştenirea(CU) mea de veci,
căci ele(CV) sunt bucuria inimii mele.
112 Îmi plec inima să împlinesc orânduirile Tale,
totdeauna şi până(CW) la sfârşit.
113 Urăsc pe oamenii nehotărâţi,
dar iubesc Legea Ta.
114 Tu eşti adăpostul(CX) şi scutul meu;
eu nădăjduiesc în făgăduinţa(CY) Ta.
115 Depărtaţi-vă(CZ) de mine, răilor,
ca să păzesc poruncile Dumnezeului meu!
116 Sprijină-mă, după făgăduinţa Ta, ca să trăiesc,
şi nu mă lăsa(DA) de ruşine în nădejdea mea!
117 Fii sprijinul meu, ca să fiu scăpat
şi să mă veselesc neîncetat de orânduirile Tale!
118 Tu dispreţuieşti pe toţi cei ce se depărtează(DB) de orânduirile Tale,
căci înşelătoria lor este zadarnică.
119 Ca(DC) spuma iei pe toţi cei răi de pe pământ,
de aceea eu iubesc învăţăturile Tale.
120 Mi se înfioară carnea(DD) de frica Ta
şi mă tem de judecăţile Tale.
121 Păzesc legea şi dreptatea:
nu mă lăsa în voia asupritorilor mei!
122 Ia sub ocrotirea(DE) Ta binele robului Tău
şi nu mă lăsa apăsat de nişte îngâmfaţi!
123 Mi se topesc ochii(DF) după mântuirea Ta
şi după făgăduinţa Ta cea dreaptă.
124 Poartă-Te cu robul Tău după bunătatea Ta
şi învaţă-mă(DG) orânduirile Tale!
125 Eu sunt robul(DH) Tău; dă-mi pricepere
ca să cunosc învăţăturile Tale.
126 Este vremea ca Domnul să lucreze,
căci ei calcă Legea Ta.
127 De aceea(DI), eu iubesc poruncile Tale
mai mult decât aurul, da, mai mult decât aurul curat:
128 de aceea găsesc drepte toate poruncile Tale
şi urăsc(DJ) orice cale a minciunii.
129 Învăţăturile Tale sunt minunate,
de aceea le păzeşte sufletul meu.
130 Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină,
dă pricepere(DK) celor fără răutate.
131 Deschid gura şi oftez,
căci sunt(DL) lacom după poruncile Tale.
132 Întoarce-Ţi(DM) Faţa spre mine şi ai milă de mine,
după(DN) obiceiul Tău faţă de cei ce iubesc Numele Tău!
133 Întăreşte-mi(DO) paşii în Cuvântul Tău
şi nu(DP) lăsa nicio nelegiuire să stăpânească peste mine!
134 Izbăveşte-mă de(DQ) asuprirea oamenilor,
ca să păzesc poruncile Tale!
135 Fă să strălucească Faţa(DR) Ta peste robul Tău
şi învaţă-mă(DS) orânduirile Tale!
136 Ochii îmi varsă şiroaie(DT) de ape,
pentru că Legea Ta nu este păzită.
137 Tu eşti drept(DU), Doamne,
şi judecăţile Tale sunt fără prihană.
138 Tu Îţi întemeiezi învăţăturile(DV) pe dreptate
şi pe cea mai mare credincioşie.
139 Râvna(DW) mea mă mănâncă,
pentru că potrivnicii mei uită cuvintele Tale.
140 Cuvântul Tău este cu totul încercat(DX),
şi robul Tău îl iubeşte.
141 Sunt mic şi dispreţuit,
dar nu uit poruncile Tale.
142 Dreptatea Ta este o dreptate veşnică
şi Legea Ta este adevărul(DY).
143 Necazul şi strâmtorarea mă ajung,
dar poruncile Tale sunt desfătarea(DZ) mea.
144 Învăţăturile Tale sunt drepte pe vecie:
dă-mi pricepere(EA), ca să trăiesc!
145 Te chem din toată inima mea: ascultă-mă, Doamne,
ca să păzesc orânduirile Tale.
146 Te chem: mântuieşte-mă,
ca să păzesc învăţăturile Tale!
147 O iau înaintea(EB) zorilor şi strig;
nădăjduiesc(EC) în făgăduinţele Tale.
148 O iau înaintea(ED) străjilor de noapte şi deschid ochii,
ca să mă gândesc adânc la Cuvântul Tău.
149 Ascultă-mi glasul, după bunătatea Ta,
înviorează-mă(EE), Doamne, după judecata Ta!
150 Se apropie cei ce urmăresc mişelia
şi se depărtează de Legea Ta.
151 Dar Tu eşti aproape(EF), Doamne,
şi(EG) toate poruncile Tale sunt adevărul.
152 De multă vreme ştiu, din învăţăturile Tale,
că le-ai aşezat pentru(EH) totdeauna.
153 Vezi-mi(EI) ticăloşia şi izbăveşte-mă,
căci nu uit Legea Ta.
154 Apără-mi(EJ) pricina şi răscumpără-mă,
înviorează-mă(EK), după făgăduinţa Ta.
155 Mântuirea este departe(EL) de cei răi,
căci ei nu caută orânduirile Tale.
156 Mari sunt îndurările Tale, Doamne!
Înviorează-mă(EM) după judecăţile Tale!
157 Mulţi sunt prigonitorii şi potrivnicii mei,
dar nu(EN) mă depărtez de învăţăturile Tale.
158 Văd cu scârbă(EO) pe cei necredincioşi Ţie,
care nu păzesc Cuvântul Tău.
159 Vezi cât de mult iubesc eu poruncile Tale:
înviorează-mă(EP), Doamne, după bunătatea Ta!
160 Temelia Cuvântului Tău este adevărul
şi toate legile Tale cele drepte sunt veşnice.
161 Nişte(EQ) voievozi mă prigonesc fără temei,
dar inima mea nu tremură decât de cuvintele Tale.
162 Mă bucur de Cuvântul Tău,
ca cel ce găseşte o mare pradă.
163 Urăsc şi nu pot suferi minciuna,
dar iubesc Legea Ta.
164 De şapte ori pe zi Te laud
din pricina legilor Tale celor drepte.
165 Multă(ER) pace au cei ce iubesc Legea Ta
şi nu li se întâmplă nicio nenorocire.
166 Eu nădăjduiesc(ES) în mântuirea Ta, Doamne,
şi împlinesc poruncile Tale.
167 Sufletul meu ţine învăţăturile Tale
şi le iubesc mult de tot!
168 Păzesc poruncile şi învăţăturile Tale,
căci(ET) toate căile mele sunt înaintea Ta.
169 Să ajungă strigătul meu până la Tine, Doamne!
Dă-mi pricepere(EU), după făgăduinţa Ta.
170 Să ajungă cererea mea până la Tine!
Izbăveşte-mă, după făgăduinţa Ta!
171 Buzele(EV) mele să vestească lauda Ta,
căci Tu mă înveţi orânduirile Tale!
172 Să cânte limba mea Cuvântul Tău,
căci toate poruncile Tale sunt drepte!
173 Mâna Ta să-mi fie într-ajutor,
căci am(EW) ales poruncile Tale.
174 Suspin(EX) după mântuirea Ta, Doamne,
şi Legea(EY) Ta este desfătarea mea.
175 Să-mi trăiască sufletul şi să Te laude,
şi judecăţile Tale să mă sprijine!
176 Rătăcesc(EZ) ca o oaie pierdută: caută pe robul Tău,
căci nu uit poruncile Tale.