Add parallel Print Page Options

Despre înviere

23 În aceeaşi(A) zi, au venit la Isus saducheii, care(B) zic că nu este înviere. Ei I-au pus următoarea întrebare: 24 „Învăţătorule, Moise(C) a zis: ‘Dacă moare cineva fără să aibă copii, fratele lui să ia pe nevasta fratelui său şi să-i ridice urmaş’. 25 Erau dar la noi şapte fraţi. Cel dintâi s-a însurat şi a murit şi, fiindcă n-avea copii, a lăsat fratelui său pe nevasta lui. 26 Tot aşa şi al doilea, şi al treilea, până la al şaptelea. 27 La urmă, după ei toţi, a murit şi femeia. 28 La înviere, nevasta căruia din cei şapte va fi ea? Fiindcă toţi au avut-o de nevastă.” 29 Drept răspuns, Isus le-a zis: „Vă rătăciţi! Pentru că nu cunoaşteţi(D) nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. 30 Căci, la înviere, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi(E) ca îngerii lui Dumnezeu în cer. 31 Cât priveşte învierea morţilor, oare n-aţi citit ce vi s-a spus de Dumnezeu, când zice: 32 ‘Eu(F) sunt Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov? Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morţi, ci al celor vii’.” 33 Noroadele care ascultau au(G) rămas uimite de învăţătura lui Isus.

Read full chapter