Add parallel Print Page Options

53 Cine a crezut(A) în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut braţul(B) Domnului? El a crescut(C) înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un Lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea(D) nici frumuseţe, nici strălucire ca să ne atragă privirile şi înfăţişarea Lui n-avea nimic care să ne placă. Dispreţuit(E) şi părăsit de oameni, om al durerii şi obişnuit(F) cu suferinţa, era aşa de dispreţuit că îţi întorceai faţa de la El, şi noi nu(G) L-am băgat în seamă. Totuşi El(H) suferinţele noastre le-a purtat şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit. Dar El era străpuns(I) pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El şi, prin rănile Lui, suntem tămăduiţi. Noi(J) rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră, a tuturor. Când a fost chinuit şi asuprit, n-a(K) deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci(L) la măcelărie şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare şi judecată, dar cine din cei de pe vremea Lui a crezut că El fusese şters(M) de pe pământul celor vii şi lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa(N) Lui a fost pusă între cei răi, şi mormântul Lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârşise nicio nelegiuire şi nu se găsise niciun vicleşug(O) în gura Lui. 10 Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă… Dar, după ce Îşi va da viaţa ca jertfă(P) pentru păcat, va vedea o sămânţă de urmaşi, va trăi multe zile(Q) şi lucrarea(R) Domnului va propăşi în mâinile Lui. 11 Va vedea rodul muncii sufletului Lui şi se va înviora. Prin(S) cunoştinţa Lui, Robul(T) Meu cel neprihănit(U) va pune[a] pe mulţi oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu(V) şi va lua(W) asupra Lui povara nelegiuirilor lor. 12 De(X) aceea Îi voi da partea Lui la un loc cu cei mari şi(Y) va împărţi prada cu cei puternici, pentru că S-a dat pe Sine Însuşi la moarte şi a fost pus în numărul(Z) celor fărădelege, pentru că a purtat păcatele multora şi S-a(AA) rugat pentru cei vinovaţi.

Footnotes

  1. Isaia 53:11 Sau: îndreptăţi.