Add parallel Print Page Options

Turnul Babel

11 Tot pământul avea o singură limbă şi aceleaşi cuvinte. Pornind ei înspre răsărit, au dat peste o câmpie în ţara Şinear şi au descălecat acolo. Şi au zis unul către altul: „Haidem să facem cărămizi şi să le ardem bine în foc!” Şi cărămida le-a ţinut loc de piatră, iar smoala le-a ţinut loc de var. Şi au mai zis: „Haidem să ne zidim o cetate şi un turn al cărui vârf(A) să atingă cerul şi să ne facem un nume, ca să nu fim împrăştiaţi pe toată faţa pământului!” Domnul(B) S-a pogorât să vadă cetatea şi turnul pe care-l zideau fiii oamenilor. Şi Domnul a zis: „Iată, ei sunt un singur(C) popor şi toţi au aceeaşi(D) limbă, şi iată de ce s-au apucat; acum nimic nu i-ar împiedica să facă tot ce şi-au pus(E) în gând. Haidem să(F) Ne pogorâm şi să le încurcăm acolo limba, ca să(G) nu-şi mai înţeleagă vorba unii altora!” Şi Domnul(H) i-a împrăştiat de acolo pe(I) toată faţa pământului, aşa că au încetat să zidească cetatea. De aceea, cetatea a fost numită Babel[a], căci(J) acolo a încurcat Domnul limba întregului pământ şi de acolo i-a împrăştiat Domnul pe toată faţa pământului.

STRĂMOŞII POPORULUI ISRAEL

DE LA AVRAAM PÂNĂ LA IOSIF

Geneza 11:10-32. Isaia 51:1,2. Evrei 11:13-16,39,40.

Urmaşii lui Sem

10 Iată(K) spiţa neamului lui Sem. La vârsta de o sută de ani, Sem a născut pe Arpacşad, la doi ani după potop. 11 După naşterea lui Arpacşad, Sem a trăit cinci sute de ani şi a născut fii şi fiice. 12 La vârsta de treizeci şi cinci de ani, Arpacşad a născut pe Şelah(L). 13 După naşterea lui Şelah, Arpacşad a mai trăit patru sute trei ani şi a născut fii şi fiice. 14 La vârsta de treizeci de ani, Şelah a născut pe Eber. 15 După naşterea lui Eber, Şelah a mai trăit patru sute trei ani şi a născut fii şi fiice. 16 La vârsta de treizeci şi patru de ani, Eber(M) a născut pe Peleg(N). 17 După naşterea lui Peleg, Eber a mai trăit patru sute treizeci de ani şi a născut fii şi fiice. 18 La vârsta de treizeci de ani, Peleg a născut pe Reu. 19 După naşterea lui Reu, Peleg a mai trăit două sute nouă ani şi a născut fii şi fiice. 20 La vârsta de treizeci şi doi de ani, Reu a născut pe Serug(O). 21 După naşterea lui Serug, Reu a mai trăit două sute şapte ani şi a născut fii şi fiice. 22 La vârsta de treizeci de ani, Serug a născut pe Nahor. 23 După naşterea lui Nahor, Serug a mai trăit două sute de ani şi a născut fii şi fiice. 24 La vârsta de douăzeci şi nouă de ani, Nahor a născut pe Terah(P). 25 După naşterea lui Terah, Nahor a mai trăit o sută nouăsprezece ani şi a născut fii şi fiice. 26 La vârsta de şaptezeci de ani, Terah a născut pe Avram(Q), pe Nahor şi pe Haran. 27 Iată spiţa neamului lui Terah.

Terah a născut pe Avram, pe Nahor şi pe Haran. Haran a născut pe Lot. 28 Şi Haran a murit în faţa tatălui său Terah, în ţara în care se născuse, în Ur, în Haldeea[b]. 29 Avram şi Nahor şi-au luat neveste. Numele nevestei lui Avram era Sarai(R) şi numele nevestei lui Nahor era Milca(S), fiica lui Haran, tatăl Milcăi şi Iscăi. 30 Sarai era(T) stearpă; n-avea copii deloc. 31 Terah a luat(U) pe fiul său Avram şi pe Lot, fiul lui Haran, fiul fiului său, şi pe Sarai, noră-sa, nevasta fiului său Avram. Au ieşit împreună din Ur(V) din Haldeea, ca să meargă în ţara(W) Canaan. Au venit până la Haran şi s-au aşezat acolo. 32 Zilele lui Terah au fost de două sute cinci ani, şi Terah a murit în Haran.

Footnotes

  1. Geneza 11:9 Adică: Încurcătură.
  2. Geneza 11:28 Referitor la Caldeea, regiune istorică situată în sudul Mesopotamiei, nucleul regatului caldeo-babilonian, întemeiat de Nabopolassar (sec. 7 î.Hr.).