Add parallel Print Page Options

Voi(A) eraţi(B) morţi în greşelile şi în păcatele voastre în(C) care trăiaţi odinioară după mersul lumii acesteia, după domnul(D) puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării(E). Între(F) ei eram şi noi toţi odinioară, când trăiam în poftele(G) firii noastre pământeşti, când făceam voile firii pământeşti şi ale gândurilor noastre şi eram(H) din fire copii ai mâniei, ca şi ceilalţi. Dar Dumnezeu, care este bogat(I) în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar(J) că eram morţi în greşelile noastre, ne-a(K) adus la viaţă împreună cu Hristos (prin har sunteţi mântuiţi). El ne-a înviat împreună şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti(L), în Hristos Isus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăţie a harului Său, în bunătatea(M) Lui faţă de noi în Hristos Isus. Căci(N) prin har aţi fost mântuiţi, prin(O) credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul(P) lui Dumnezeu. Nu(Q) prin fapte, ca să nu se laude nimeni. 10 Căci noi suntem lucrarea(R) Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a(S) pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. 11 De aceea, voi, care altădată eraţi neamuri din naştere, numiţi netăiaţi împrejur de către aceia care se cheamă tăiaţi împrejur şi care sunt tăiaţi împrejur în trup(T) de mâna omului, 12 aduceţi-vă aminte(U) că în vremea aceea(V) eraţi fără Hristos, fără(W) drept de cetăţenie în Israel, străini de legămintele(X) făgăduinţei, fără(Y) nădejde şi fără(Z) Dumnezeu în lume. 13 Dar acum(AA), în Hristos Isus, voi, care odinioară eraţi depărtaţi(AB), aţi fost apropiaţi prin sângele lui Hristos. 14 Căci El(AC) este pacea noastră, care din doi a(AD) făcut unul şi a surpat zidul de la mijloc care-i despărţea 15 şi, în trupul Lui, a înlăturat(AE) vrăjmăşia(AF) dintre ei, Legea poruncilor, în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuşi un singur om(AG) nou, făcând astfel pace, 16 şi a împăcat(AH) pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit(AI) vrăjmăşia. 17 El a venit astfel(AJ) să aducă vestea bună a păcii vouă, celor ce eraţi departe, şi pace celor(AK) ce erau aproape. 18 Căci prin(AL) El şi unii, şi alţii avem intrare la Tatăl, într-un(AM) Duh. 19 Aşadar, voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună-cetăţeni(AN) cu sfinţii, oameni din casa(AO) lui Dumnezeu, 20 fiind zidiţi(AP) pe(AQ) temelia apostolilor(AR) şi prorocilor, piatra(AS) din capul unghiului fiind Isus Hristos. 21 În El(AT) toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu(AU) sfânt în Domnul. 22 Şi prin(AV) El şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un locaş al lui Dumnezeu, prin Duhul.