A A A A A
Bible Book List

Psaltaren 94-96 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Gud som hela världens domare

94 Du hämndens Gud, Herre,
    du hämndens Gud, träd fram!
Res dig, du jordens domare!
    Ge de högmodiga det straff de förtjänar.
Herre, hur länge,
    hur länge ska de onda få triumfera?

Deras tal är ett flöde av fräckheter,
    alla som gör orätt förhäver sig.
De krossar ditt folk, Herre,
    de förtrycker din arvedel.
Brutalt dödar de änkor och främlingar,
    och de mördar faderlösa barn.
Herren ser det inte”, säger de,
    ”Jakobs Gud märker det inte.”

Besinna er, ni vettlösa bland folket!
    Ni dårar, när ska ni ta ert förnuft till fånga?
Skulle han som har planterat örat inte höra?
    Skulle han som har format ögat inte se?
10 Skulle han som tillrättavisar folken inte straffa?
    Skulle han som undervisar människan inte veta?
11 Herren känner människornas tankar
    och vet att de är tomhet.

12 Lycklig är den som du, Herre, fostrar
    och undervisar utifrån din lag,
13 för att ge honom ro i onda tider,
    tills de gudlösas grav har grävts.
14 För Herren förkastar inte sitt folk,
    han överger inte sin arvedel.
15 Ty rättfärdigheten ska åter gälla i domen,
    och alla som har uppriktiga hjärtan ska rätta sig efter det.

16 Vem vill stå upp för mig mot de onda?
    Vem vill försvara mig mot dem som gör orätt?
17 Om inte Herren hade hjälpt mig,
    skulle jag snart bo i tystnaden.
18 När jag tänkte: ”Nu tappar jag fotfästet,”
    då var din nåd mitt stöd, Herre.
19 När ångesten fyller mitt sinne,
    ger din tröst mig glädje.

20 Skulle en korrumperad domstol ha ditt stöd,
    då orätt skipas i lagens namn?
21 De gör en sammansvärjning mot den rättfärdige
    och dömer den oskyldige till döden.
22 Herren är min borg,
    min Gud är en tillflykt och en klippa för mig.
23 Han låter deras orätt komma över dem själva,
    han krossar dem för deras ondska,
Herren, vår Gud förgör dem.

En uppmaning att hylla och lyda Herren

95 Kom, låt oss sjunga till Herrens ära,
    jubla inför vår frälsnings klippa!
Kom till honom med tacksamhet!
    Låt oss sjunga lovsånger till honom,

för Herren är en stor Gud,
    en stor kung över alla gudar.
I hans hand är jordens djup,
    och honom tillhör bergstopparna.
Hans är havet, för han har gjort det,
    och det torra landet, som hans händer har format.

Kom, låt oss tillbe, falla ner och böja knä
    inför Herren, vår skapare,
för han är vår Gud! Vi är hans folk,
    fåren i hans hjord och i hans omsorg.

Om ni idag hör hans röst:
”Förhärda inte era hjärtan,
    som vid Meriva, som den där dagen i Massa i öknen,
där era fäder satte mig på prov,
    de prövade mig, fastän de hade sett mina gärningar.
10 I fyrtio år var jag förbittrad på detta släkte,
    och jag sa:
’Detta folk far vilse i sina hjärtan.
    De känner inte mina vägar.’
11 Därför svor jag i min vrede:
    ’De ska aldrig komma in i min vila.’ ”

Herren är kung

(1 Krön 16:23-33)

96 Sjung en ny sång till Herrens ära,
    sjung till Herrens ära, hela jorden!
Sjung till Herrens ära!
    Välsigna hans namn!
    Ropa ut hans räddning varje dag!
Förkunna hans härlighet bland folken,
    berätta för alla människor om hans under!

För Herren är stor och högt prisad,
    värd att frukta, mer än alla gudar.
Folkens alla gudar är avgudar,
    men Herren har gjort himlen.
Majestät och prakt omger honom,
    kraft och skönhet finns i hans helgedom.

Ge Herren ära, alla folkslag,
    erkänn hans majestät och kraft!
Ge Herrens höga namn ära,
    kom med era offer till hans förgårdar!
Tillbe Herren i helig skrud,
    darra inför honom, hela jorden!
10 Säg bland folken: ”Herren regerar!”
    Världen står fast, den kan inte rubbas.
    Han dömer folken med rättvisa.

11 Låt himlen vara glad och jorden jubla,
    låt havet brusa och allt som finns i det!
12 Låt fälten glädjas och allt som växer på dem!
    Skogens alla träd ska susa av lovsånger
13 inför Herren, ty han kommer för att döma jorden.
    Han ska döma världen i rättfärdighet
och folken med trofasthet.

nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Romarbrevet 15:14-33 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Paulus speciella uppdrag

14 Jag är själv övertygad om, syskon, att ni är fyllda med godhet och med så mycket kunskap att ni kan vägleda varandra. 15 Men jag ville ändå skriva till er för att påminna om allt detta, och ibland har jag varit mycket rakt på sak. Det beror på att Gud i sin nåd gav mig 16 uppdraget att tjäna som präst åt Kristus Jesus, för att jag skulle sprida Guds evangelium till andra folk, så att de skulle bli ett offer till Gud, helgat genom den heliga Anden.

17 Tack vare Kristus Jesus kan jag vara stolt över det uppdrag Gud har gett mig. 18 Något annat än det som Kristus har gjort genom mig för de andra folken vågar jag inte tala om. Han har fått dem att lyda Gud genom mina ord och mina handlingar, 19 och genom kraften i tecken och under genom Andens kraft. På detta sätt har jag spridit evangeliet om Kristus, med början i Jerusalem och sedan överallt, ända till Illyrien.[a]

20 Hela tiden har min målsättning varit att sprida evangelium på platser där man ännu inte känner Kristus, istället för att bygga vidare på en grund som någon annan har lagt, 21 så som det står skrivet:

”De ska se något som ingen har berättat för dem,
    och förstå något som de inte har hört om.”[b]

22 Det är på grund av detta som jag har hindrats så länge från att resa till er.

Paulus resplaner

23 Men nu är jag äntligen färdig med mitt arbete i det här området och kan efter många år av väntan komma till er. 24 Jag planerar nämligen att resa till Spanien, och på vägen dit tänkte jag stanna hos er. När jag sedan har fått vara tillsammans med er en kort tid, hoppas jag att ni ger mig vad jag behöver för min fortsatta resa.

25 Men först måste jag resa till Jerusalem för att hjälpa de heliga där. 26 Församlingarna i Makedonien och Achaia[c] har nämligen gjort en frivillig insamling till de fattiga bland de heliga i Jerusalem. 27 De var glada att få göra detta, eftersom de står i tacksamhetsskuld till judarna. De andra folken har ju fått del av judarnas andliga goda, och därför är det också rätt att de delar med sig av sitt materiella goda. 28 Men så snart jag har avslutat detta uppdrag och lämnat över gåvan till dem tänker jag resa till Spanien och hälsa på er på vägen. 29 Och jag vet att när jag kommer till er har jag med mig full välsignelse från Kristus.

30 Men jag vädjar till er, syskon, för vår Herre Jesus Kristus skull och för den kärleks skull som Anden ger: Hjälp mig i min kamp genom att be till Gud för mig. 31 Be att Gud räddar mig från de människor i Judeen som vägrar att tro och att de heliga i Jerusalem ska bli glada över den hjälp jag har med mig. 32 Då kan jag, om Gud vill, besöka er, och genom detta bli uppmuntrad och utvilad.

33 Må fridens Gud vara med er alla. Amen.

Footnotes:

  1. 15:19 Illyrien var en romersk provins nordost om nuvarande Italien.
  2. 15:21 Se Jes 52:15.
  3. 15:26 Makedonien och Achaia var två romerska provinser i nuvarande Grekland.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes