A A A A A
Bible Book List

Psaltaren 81-83 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

En högtidssång

81 För körledaren, enligt gittit. Av Asaf.

Jubla högt inför Gud, vår styrka!
    Höj glädjerop till Jakobs Gud!
Stäm upp musik och slå på trummor,
    spela på ljuvliga lyror och harpor!

Stöt i horn vid nymånadsfester
    och vid fullmåne på vår högtidsdag.
För det är en föreskrift för Israel,
    en bestämmelse av Jakobs Gud.
Han bestämde det till en förordning åt Josef
    när han drog ut ur Egyptens land.

Jag hörde ett språk som jag inte förstod.[a]

”Jag lyfte bördan från hans axlar,
    och hans händer befriades från korgen.
Du ropade i din nöd,
    och jag räddade dig.
Jag svarade från åskmolnet,
    och jag prövade dig vid Merivas vatten. Séla
Hör mitt folk, jag vill varna dig!
    Israel, om du bara ville lyssna!
10 Hos dig får inte finnas någon främmande gud,
    och du får inte tillbe någon utländsk gud.
11 Jag är Herren, din Gud,
    som förde dig ut ur Egypten.
Öppna din mun, och jag kommer att fylla den.

12 Men mitt folk lyssnade inte på mig.
    Israel vill inte ha med mig att göra.
13 Därför lät jag dem gå sina egna hårdhjärtade vägar
    och leva som de själva ville.

14 Om mitt folk ändå ville lyssna på mig,
    ack, om Israel ville följa min väg!
15 Då skulle jag snabbt besegra deras fiender
    och ingripa mot deras ovänner.
16 De som hatar Herren skulle tvingas krypa inför honom
    och deras straff vara för evigt.[b]
17 Men mitt folk skulle jag låta äta det finaste vete
    och mätta dem med honung ur klippan.”

Guds dom

82 En psalm av Asaf.

Gud står i gudaförsamlingen,
    han håller dom bland gudarna.[c]

”Hur länge ska ni döma orätt
    och ta parti för de onda? Séla
Skaffa rätt åt de svaga och faderlösa,
    låt de fattiga och betryckta få rätt.
Rädda de svaga och behövande,
    befria dem ur de ondas grepp.

Men de fattar ingenting och vet ingenting,
    de vandrar i mörker.
Jordens grundvalar vacklar.

Jag säger att ni är gudar[d]
    och söner till den Högste,
men ni ska dö som människor
    och falla som vilka furstar som helst.”

Res dig, Gud, och döm jorden,
    för alla folk är din egendom.

Klagan i en tid av nationell kris

83 En sång, en psalm av Asaf.

Gud, var inte tyst,
    tig inte, var inte stilla.
Se hur dina fiender larmar
    och de som hatar dig sticker upp sina huvuden!
De gör upp onda planer mot ditt folk.
    De sammansvärjer sig mot dem som du beskyddar.
”Kom,” säger de, ”låt oss utplåna detta folk,
    så att ingen längre kommer ihåg Israels namn.”

De är fullkomligt överens om det,
    och de har ingått ett förbund mot dig,
Edoms boningar, ismaeliter,
    Moab och hagaréer,
Geval, Ammon, Amalek,
    filistéernas land och Tyros invånare.
Också Assyrien har förenat sig med dem
    och lånat ut sin styrka åt Lots ättlingar. Séla

10 Gör med dem som du gjorde med Midjan,
    och med Sisera och Javin vid Kishonbäcken,
11 dem som utplånades i En-Dor
    och som blev till gödsel på marken.
12 Låt det gå deras mäktiga som Orev och Seev
    och alla deras furstar som Sevach och Salmunna,
13 som sa: ”Låt oss inta Guds betesmarker!”

14 Min Gud, låt dem bli som virvlande ogräsfrö[e],
    som agnar för vinden.
15 Så som elden bränner ner skog
    och lågor svedjer berg,
16 jaga bort dem med din storm
    och förskräck dem med ditt oväder.
17 Låt deras ansikten täckas av skam,
    så att de söker ditt namn, Herre.

18 Låt dem skämmas och bli förskräckta,
    låt dem komma på skam och förgås.
19 Låt dem inse att du, vars namn är Herren,
    är den Högste över hela jorden.

Footnotes:

  1. 81:6 Vad som åsyftas är inte känt.
  2. 81:16 I stället för straff står det i grundtexten ordagrant tid. Hur tid och för evigt i detta sammanhang bör förstås är osäkert; här utgår tolkningen ifrån att den senare delen av versen är parallell till den första. En möjlig tolkning är att det syftar på fiendens underkastelse, Hes 22:3.
  3. 82:1 Det är omdiskuterat om gudar ska förstås som himmelska varelser eller om de kan syfta på jordiska domare eller härskare. I ljuset av v. 7 bör det dock vara människor som avses.
  4. 82:6 På hebreiska: elohim. Det kan betyda Gud, men också gudar, gudalik, ängel, ledare, Guds ägodel etc. Bland Israels folk kunde man förr i tiden kalla en kung eller en ledare för ”gud” eller ”Guds son”, eftersom han tjänade Gud. Se Joh 10:34
  5. 83:14 Det hebreiska ordets exakta betydelse är osäker.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Romarbrevet 11:19-36 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

19 Nu kanske du tänker: ”Men de där grenarna bröts ju av för att lämna plats åt mig.” 20 Det är sant. Men de bröts av därför att de inte trodde, och du är där därför att du tror. Var inte högfärdig, utan frukta! 21 Om Gud inte skonade de äkta grenarna, så kommer han inte heller att skona dig.

22 Här ser du alltså Guds godhet och stränghet: hans stränghet mot dem som föll, hans godhet mot dig så länge du håller dig till hans godhet. I annat fall kommer du också att skäras bort. 23 Och om de andra inte håller fast vid sin otro kommer de att inympas tillbaka, för Gud har makt att göra det. 24 Om du skars av från ett, av naturen vilt olivträd, och mot naturens ordning ympades in på ett planterat olivträd, hur mycket lättare är det då inte att ympa in de äkta grenarna igen.

Israel ska räddas

25 Syskon, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet, så att ni inte tänker för höga tankar om er själva: En del av israeliterna är förstockade, och så kommer det att vara tills fullheten från de andra folken har kommit in. 26 Sedan ska hela Israel bli räddat. Det står ju skrivet:

”Befriaren ska komma från Sion,
    och han ska ta bort all ondska från Jakob.
27 Och detta är det förbund jag ingår med dem:
    jag ska ta bort deras synder.”[a]

28 När det gäller evangeliet är de Guds fiender för er skull, men samtidigt är de utvalda och älskade för förfädernas skull. 29 Gud ångrar inte sina gåvor och sin kallelse. 30 Förut var ni olydiga mot Gud, men har nu fått förbarmande genom deras olydnad. 31 Nu har de blivit olydiga, för att även de ska få barmhärtighet genom den barmhärtighet som ni får. 32 Gud lät alla människor bli fångade i sin egen olydnad, för att han skulle kunna visa förbarmande mot alla.

Lovprisning

33 Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud!
    Vem kan någonsin förstå hans beslut och hans planer?
34 ”Vem känner till hur Herren tänker?
    Vem kan ge honom råd?
35 Vem kan ge något till Gud,
    som han skulle behöva betala tillbaka?”[b]
36 Allting kommer ju från honom, genom honom
    och finns till för honom.
Hans är äran i all evighet. Amen.

Footnotes:

  1. 11:27 Se Jes 59:20-21. Den grekiska översättningen skiljer sig i vissa detaljer från den masoretiska texten i Gamla testamentet. Se även Jes 27:9.
  2. 11:35 Se Jes 40:13 och Job 41:11.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes