A A A A A
Bible Book List

Psaltaren 79-80 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Nationell klagosång efter Jerusalems förstörelse

79 En psalm av Asaf.

Gud, främmande folk har angripit din arvedel.
    De har orenat ditt heliga tempel
    och lagt Jerusalem i ruiner.
De har gett dina tjänares döda kroppar
    till mat åt himlens fåglar
    och dina frommas kroppar åt vilda djur.
De har utgjutit deras blod som vatten överallt i Jerusalem.
    Det finns ingen kvar för att begrava dem.
Vi föraktas av våra grannar,
    vi hånas och bespottas av dem som finns runt omkring oss.

Herre, hur länge ska din vrede vara? För evigt?
    Hur länge ska din svartsjuka brinna som eld?
Ös ut din vrede över de folk som inte känner dig,
    över riken som inte åkallar ditt namn,
för de har slukat Jakob
    och ödelagt hans land.

Lasta inte oss för våra fäders synder.
    Låt oss snart få möta din barmhärtighet,
    för vi är i stor nöd.
Hjälp oss, Gud, du vår räddare,
    för ditt namns äras skull.
Befria oss och sona våra synder
    för ditt namns skull.
10 Varför skulle folken få säga:
    ”Var är deras Gud?”
Låt det bli känt för folken inför våra ögon
    hur du hämnas dina tjänares blod!
11 Låt fångarnas klagan få nå fram till dig,
    skona de dödsdömdas liv med din starka arm.

12 Låt våra grannar få sjufalt igen
    för att de hånat dig, Herre!
13 Då vill vi, ditt folk och får i din hjord,
    prisa dig i evighet.
Från generation till generation
    vill vi lovprisa dig.

En bön om återupprättelse efter en stor förödelse

80 För körledaren, efter ”Förbundstecknets lilja”[a]. En psalm av Asaf.

Israels herde, lyssna,
    du som leder Josef som en hjord!
Du, som tronar över keruberna,
    träd fram i glans
inför Efraim, Benjamin och Manasse.
    Väck din styrka och kom till vår räddning!
Upprätta oss, Gud!
    Låt ditt ansikte lysa,
    så att vi blir räddade!

Herre, härskarornas Gud,
    hur länge ska du vara vred på ditt folks böner?
Du har låtit dem äta tårebröd,
    gett dem tårar att dricka i mängder.
Du har gjort oss till ett stridsämne för våra grannar.
    Våra fiender hånar oss.

Härskarornas Gud, upprätta oss!
    Låt ditt ansikte lysa,
        så att vi blir räddade!

Du tog en vinranka ut ur Egypten,
    du drev bort folken och planterade den.
10 Du röjde marken
    och den slog rot, den uppfyllde landet.
11 Bergen täcktes av dess skugga,
    mäktiga[b] cederträd av dess grenar.
12 Den bredde ut sina grenar mot havet
    och sina skott ända till floden[c].

13 Varför har du brutit ner dess murar,
    så att vem som helst som går förbi kan plocka av den?
14 Vildsvin från skogen slukar i sig den,
    markens djur äter upp den.
15 Härskarornas Gud, kom tillbaka!
    Se ner från himlen och ta hand om denna vinranka,
16 den som du med egen hand har planterat
    och låtit växa åt dig.

17 De har huggit ner den och bränt den,
    men de ska förgås inför din tillrättavisande blick.
18 Håll din hand över mannen vid din högra sida,
    den människoson som du har fostrat.
19 Då ska vi inte mer vika bort från dig.
    Håll oss vid liv så att vi alltid kan åkalla ditt namn.

20 Herre, härskarornas Gud,
    låt ditt ansikte lysa,
så att vi blir räddade!

Footnotes:

  1. 80:1 Jfr not till 60:1.
  2. 80:11 Ordagrant: Guds, vilket ibland tycks användas för att markera superlativ.
  3. 80:12 Det är floden Eufrat som avses.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Romarbrevet 11:1-18 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Har Gud övergett Israels folk?

11 Så nu frågar jag: har då Gud stött bort sitt folk helt och hållet? Nej, inte alls! Jag är ju själv israelit, en ättling till Abraham och av Benjamins stam.

Gud har inte stött bort dem som han en gång utsåg till sitt eget folk. Vet ni inte vad det står i Skriften om Elia? Han anklagade Israel inför Gud: ”Herre, de har dödat dina profeter och rivit ner dina altaren. Jag är den ende som är kvar, och nu vill de döda mig också.”[a] Men vad svarade Gud honom? ”Jag har lämnat kvar åt mig sjutusen personer som aldrig har fallit ner och tillbett Baal.”[b] På samma sätt finns det nu i vår tid en rest som Gud i sin nåd har utvalt. Men om det var av nåd, då har det inget med gärningar att göra. Då skulle ju nåden inte vara nåd.

Alltså, det som Israel sökte så ivrigt efter uppnådde de aldrig. Bara de utvalda gjorde det. De andra blev förstockade. Det står ju skrivet:

”Gud har låtit en sömnens anda drabba dem.
    Ända till denna dag
har han hindrat deras ögon från att se
    och deras öron från att höra.”[c]

David säger:

”Låt deras bord bli en fälla för dem,
    en snara och ett straff.
10 Låt deras ögon drabbas av mörker, så att de inte ser,
    och deras ryggar krökas för alltid.”[d]

Inympade grenar

11 Så nu frågar jag igen: snubblade de för att falla? Nej, inte alls! Men på grund av deras fall har räddningen nått även andra folk, och nu är israeliterna avundsjuka på dem. 12 Och om deras fall gav världen rikedom och om deras misslyckande resulterade i rikedom för andra folk, hur mycket större rikedom ska då inte deras fullhet[e] ge!

13 Nu talar jag till er hedningar: som hedningarnas apostel värdesätter jag min tjänst högt. 14 Kanske kan jag få mitt eget folk att känna avund och rädda några av dem. 15 Om det att de stöttes bort innebar att världen försonades, vad ska det då betyda att de blev mottagna igen, om inte liv för de döda! 16 Om det första brödet är heligt, så är hela degen helig.[f] Och om roten är helig är också grenarna heliga.

17 Om några av grenarna har brutits av, och du, som är en gren från ett vilt olivträd, har blivit inympad bland de andra grenarna och får nu också del av saven som stiger upp ifrån trädets rot, 18 ska du inte börja skryta bland grenarna. Gör du det ska du veta att det är roten som bär upp dig och inte tvärtom.

Footnotes:

  1. 11:3 Se 1 Kung 19:10,14.
  2. 11:4 Baal var en kanaaneisk fruktbarhetsgud. Jfr 2 Mos 34:13-15. För citatet se 1 Kung 19:18.
  3. 11:8 Se 5 Mos 29:4 och Jes 29:10.
  4. 11:10 Se Ps 69:23-24.
  5. 11:12 Kan kanske också tolkas som ”deras fulla antal”.
  6. 11:16 Jfr 4 Mos 15:17-21.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes