A A A A A
Bible Book List

Psaltaren 143-145 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Ångerpsalm; bön om räddning

143 En psalm av David.

Herre, hör min bön!
    Lyssna till min åkallan,
    befria mig i din trofasthet och rättfärdighet.
Ställ inte din tjänare inför rätta,
    för ingen levande är rättfärdig i dina ögon.
Min fiende har förföljt mig
    och krossat mig.
Han har placerat mig i mörker,
    precis som de som dött för länge sedan.
Jag är färdig att ge upp
    och mitt hjärta är förlamat.
Jag minns tider som gått,
    jag tänker på allt som du gjort,
    begrundar dina händers verk.
Jag sträcker mina händer mot dig,
    jag törstar efter dig som ett förtorkat land. Séla

Skynda dig, Herre, och svara mig,
    för jag blir alltmer deprimerad.
Vänd dig inte bort från mig,
    för då blir jag som de som ligger i sina gravar.
Låt mig varje morgon erfara din nåd,
    för jag förtröstar på dig.
Visa mig den väg jag ska gå,
    för jag sätter mitt hopp till dig.
Rädda mig från mina fiender!
    Herre, jag flyr till dig.
10 Lär mig att göra din vilja,
    för du är min Gud.
Låt din goda Ande leda mig på jämn mark.

11 Herre, bevara mitt liv för ditt namns skull.
    Led mig ut ur nöden för din rättfärdighets skull.
12 Utplåna mina fiender i din nåd,
    förgör dem som är ute efter mitt liv,
    för jag är din tjänare.

Glädje över Guds omsorg

144 Av David.

Lovad vare Herren, min klippa,
    han som lär mina händer att kriga
    och mina fingrar att strida,
han som är nådig mot mig,
    min klippa, min borg,
min befriare och min sköld.
    Hos honom söker jag tillflykt.
Han har lagt mitt folk under mig.

Herre, vad är en människa, att du bryr dig om henne,
    ett människobarn för din omtanke?
Människan är som en vindfläkt,
    hennes liv som en flyende skugga.

Herre, dra undan himlen och stig ner!
    Rör vid bergen, så att de ryker.
Släpp loss blixtarna och skingra dem,
    skjut iväg pilarna och driv bort dem.
Sträck ner dina händer från höjden,
    rädda mig, befria mig ur de djupa vattnen,
    ur främlingarnas våld.
Deras mun är full av lögn
    och deras högra hand av bedrägeri.

För dig, Gud, vill jag sjunga en ny sång
    och spela på en tiosträngad harpa,
10 för du räddar kungarna från nederlaget
    och befriar din tjänare David från det onda svärdet.

11 Rädda mig! Befria mig från främlingarnas våld!
    De, vars munnar är fulla av lögner
och vilkas högra hand är redo till bedrägeri.

12 Våra unga söner blir som välväxta plantor,
    våra döttrar som pelare, uthuggna för palats.
13 Våra lador blir fyllda till brädden
    av livets förnödenheter av alla slag.
Ute på våra marker får fåren tusentals,
    ja, tiotusentals med lamm,
14 och oxarna är tungt lastade med spannmål.
    I muren finns inte längre någon rämna,
ingen fördrivs,
    på våra gator finns inte längre någon som klagar.

15 Lyckligt är det folk som har det så.
    Ja, lyckligt är det folk vars Gud är Herren!

Lova Herren, allt skapat

145 En lovsång av David.

Jag vill upphöja dig, min Gud och kung,
    och för evigt prisa ditt namn.
Jag vill prisa dig varje dag,
    för evigt lovsjunga ditt namn.

Stor är Herren och högt prisad!
    Hans storhet är outgrundlig.
I alla tider ska människor hylla dina verk
    och berätta om dina mäktiga gärningar.
Din härliga prakt, dina underbara verk och ditt majestät
    vill jag begrunda.
De talar om dina fruktansvärda gärningars makt,
    och jag vill förkunna din storhet.
De ska hylla minnet av din stora godhet
    och jubla över din rättfärdighet.
Herren är nådig och barmhärtig,
    sen till vrede, rik på nåd.

Herren är god mot alla,
    han är barmhärtig mot alla som han har skapat.
10 Alla dina verk prisar dig, Herre,
    och dina fromma lovprisar dig.
11 De talar om ditt rikes härlighet
    och förkunnar din makt,
12 för att alla människor ska lära känna din makt,
    ditt rikes ära och härlighet.
13 Ditt rike består för evigt
    och ditt välde från generation till generation.

Herren är trofast i allt han säger,
    nådig i allt han gör.[a]
14 Herren uppehåller alla som håller på att falla
    och reser upp dem som är nertyngda.
15 Allas ögon är riktade mot dig,
    och du ger dem mat i rätt tid.
16 Du öppnar din hand
    och mättar allt levande som hungrar.

17 Herren är rättfärdig i allt han gör,
    nådig mot allt han skapat.
18 Herren är nära alla som ropar,
    som ärligt ropar till honom.
19 Han gör vad de som fruktar honom begär.
    Han hör deras rop och räddar dem.
20 Herren skyddar alla dem som älskar honom,
    men alla onda förgör han.

21 Jag vill lova Herren,
    och allt som lever ska prisa hans heliga namn,
        nu och för evigt.

Footnotes:

  1. 145:13 Den senare hälften av versen saknas i grundtexten men finns bland Dödahavsrullarna, i Septuaginta m.fl. och har här översatts från dessa. Eftersom psalmen är alfabetisk kan man utgå ifrån att denna senare del bör finnas med, för att inte en bokstav (hebr. nun) skulle fattas.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

1 Korintierbrevet 14:21-40 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

21 Det står ju i lagen:

” ’Jag ska tala till detta folk på ett okänt språk
    och med främlingars mun.
Men ändå ska de inte lyssna på mig’, säger Herren.”[a]

22 Att tala andra språk är ett tecken för de icke-troende, inte för de troende, medan profeterandet är ett tecken för de troende, inte för de icke-troende. 23 Föreställ er att, när hela församlingen kommer tillsammans, alla talar olika främmande språk. Om det då kommer in människor som inte förstår, eller några som inte alls tror, så kommer de självklart att säga att ni är fullständigt galna. 24 Men om alla i stället talar profetiskt, och det kommer in någon som inte tror, eller någon som inte förstår dessa saker, då avslöjas han av alla och ställs till svars av alla, 25 och vad som gömmer sig i hans hjärtas blottas. Då faller han ner på sitt ansikte och tillber Gud och ropar: ”Hos er finns verkligen Gud.”

Ordning vid de troendes samlingar

26 Hur ska det då vara, syskon? Jo, när ni möts ska var och en bidra med något: sång, undervisning, uppenbarelse, tal på andra språk eller tolkning av det. Men målet med allt ska vara att församlingen byggs upp. 27 När man talar ett annat språk, får bara två eller tre tala, en i taget, och någon ska tolka. 28 Om ingen kan tolka, måste talaren vara tyst under samlingen och bara tala tyst inom sig inför Gud.

29 På samma sätt får bara två eller tre profetera i en samling, och de andra ska pröva budskapet. 30 Om någon i samlingen får en uppenbarelse, ska den förste sluta tala. 31 Alla kan ni profetera, en i taget, så att var och en kan lära sig något och bli uppmuntrad. 32 Profeternas ande kan styras av profeterna. 33 Gud är inte oordningens utan fridens Gud. Liksom det är i de heligas alla församlingar, 34 ska kvinnorna tiga i era församlingar. De får inte lov att tala, utan ska underordna sig, som det står i lagen[b]. 35 Om de undrar över något ska de fråga sina män när de kommer hem, eftersom det inte är lämpligt att en kvinna talar i församlingen.[c]

36 Var det från er som Guds ord kom från början? Är det bara till er det har kommit? 37 Om någon anser sig vara en profet, eller andlig, ska han veta att det jag skriver till er är en befallning från Herren. 38 Men om någon inte vill acceptera detta, ska han inte heller bli accepterad.

39 Alltså, mina syskon: sträva efter att profetera, och hindra inte någon från att tala andra språk. 40 Se bara till att allt sker värdigt och med ordning.

Footnotes:

  1. 14:21 Jfr Jes 28:11-12.
  2. 14:34 Paulus syftade på 1 Mos 3:16.
  3. 14:35 Kvinnorna hade rätt att be högt vid samlingarna och att använda de andliga gåvor Gud hade gett dem, men samhället accepterade inte att en kvinna undervisade männen.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes