A A A A A
Bible Book List

Psaltaren 113-115 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Guds stora omsorg

113 Halleluja!

Prisa Herren, ni hans tjänare,
    prisa Herrens namn!
Välsignat är Herrens namn
    nu och för evigt.
Herrens namn ska prisas
    från öster till väster.[a]

Herren är upphöjd över alla folk.
    Hans ära når högre än himlen.
Vem är lik Herren, vår Gud,
    som sitter på sin tron i höjden,
som böjer sig ner och ser så djupt – 
    vem i himlen, vem på jorden?

Den fattige drar han upp ur stoftet,
    och den nödställde ur askhögen
och sätter honom bland furstar,
    bland sitt folks furstar.
Han låter den barnlösa hustrun få ett hem
    som en lycklig mor till barnen.

Halleluja!

Bäva för Herrens fruktansvärda makt, som han visade vid uttåget ur Egypten

114 När Israel drog ut från Egypten,
    Jakobs släkt från ett folk med främmande språk,
då blev Juda hans helgedom,
    Israel hans rike.

Havet såg det och flydde,
    och Jordanfloden vände tillbaka.
Bergen hoppade som baggar,
    och höjderna som lamm.

Varför flyr du hav,
    varför vänder du tillbaka, Jordan?
Varför hoppar ni berg som baggar,
    ni höjder som lamm?

Darra, jord, inför Herren,
    inför Jakobs Gud!
Han gör klippan till en vattenrik sjö
    och stenen till en vattenkälla.

Herren tillhör all ära

115 Inte åt oss, Herre, inte åt oss,
    utan åt ditt namn ge ära,
för din nåds och din trofasthets skull.

Varför får folk säga:
    ”Var finns deras Gud?”
Vår Gud är i himlen,
    och han gör vad han vill.
Deras gudar är silver och guld,
    människohänders verk.
De har mun men kan inte tala,
    ögon, men kan inte se.
De har öron men kan inte höra,
    näsa, men kan inte lukta.
De har händer, men kan inte gripa,
    och fötter, men kan inte gå.
    De ger inga ljud ifrån sin strupe.
De som gjort dessa blir som de,
    ja, alla som förtröstar på dem.

Israel, förtrösta på Herren!
    Han är deras hjälp och sköld.
10 Arons släkt, förtrösta på Herren!
    Han är deras hjälp och sköld.
11 Alla ni som fruktar Herren, förtrösta på honom!
    Han är deras hjälp och sköld.

12 Herren tänker på oss
    och vill välsigna Israels folk,
    han vill välsigna Arons släkt.
13 Han vill välsigna var och en som fruktar Herren,
    små och stora.

14 Herren ge många barn till er och era ättlingar.
15 Må ni bli välsignade av Herren,
    som har gjort både himmel och jord.

16 Himlen tillhör Herren,
    men han har överlämnat jorden åt människorna.
17 De döda prisar inte Herren,
    de som har gått ner i tystnaden.
18 Men vi lovar Herren, nu och för evigt!

Halleluja!

Footnotes:

  1. 113:3 Ordagrant: …från soluppgång till solnedgång, vilket var dåtida sätt att uttrycka öster och väster, som i sin tur betydde hela jorden. Jfr v. 2 där man uppmanas till lovprisning nu och för evigt, alltså ska Herren prisas alltid och överallt. V. 3 kan dock också tolkas som parallell till v. 2 och i så fall syfta på lovprisning från morgon (soluppgång) till kväll (solnedgång), alltså hela dagen.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

1 Korintierbrevet 6 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Dra inte en annan troende inför rätta

Hur kan någon bland er som ligger i tvist med en annan dra honom inför rätta inför de orättfärdiga, i stället för de heliga? Vet ni inte att de heliga ska döma världen? Om ni ska döma världen, skulle ni då inte kunna reda ut sådana här småsaker? Vet ni inte att vi ska döma änglar? Då måste vi väl klara av vardagliga tvister. Men nu när ni har sådana här tvister, ta då till domare sådana som församlingen ser ner på![a] Ni borde skämmas! Finns det då ingen bland er som är vis nog att döma mellan sina troende syskon? Men nu har en troende en rättstvist med en annan troende, och det framför ögonen på icke troende!

Att ni överhuvudtaget drar varandra inför rätta är ett nederlag för er. Varför inte bara acceptera en oförrätt eller ta en förlust? I stället gör ni själva orätt och roffar åt er, så att det drabbar era egna trossyskon!

Vet ni inte att ingen orättfärdig får ärva Guds rike? Bedra inte er själva. Ingen som lever i sexuell omoral, som tillber avgudar, som är otrogen i sitt äktenskap eller som ägnar sig åt homosexualitet, 10 inte heller tjuvar, själviska människor, drinkare, förtalare eller de som lurar andra på pengar får ärva Guds rike. 11 Vissa av er levde tidigare på det sättet, men har nu tvättats rena, helgats och gjorts rättfärdiga i Herren Jesus Kristus namn och i vår Guds Ande.

Tänk på att Guds Ande bor i er kropp

12 ”Allt är tillåtet för mig”, men allt är inte nyttigt.[b] ”Allt är tillåtet för mig”, men jag får inte låta någonting ta makten över mig. 13 ”Maten är till för magen och magen för maten”.[c] Men Gud ska göra slut på både mat och mage. Däremot är kroppen inte till för sexuell omoral. Den är till för Herren, och Herren för kroppen.[d] 14 Så som Gud genom sin kraft uppväckte Herren från de döda, ska han uppväcka också oss. 15 Vet ni inte att era kroppar är Kristus lemmar? Ska jag då ta lemmar av Kristus och förena dem med en prostituerad?[e] Aldrig! 16 Ni vet väl att den som förenar sig med en prostituerad blir en kropp med henne? Det sägs ju: ”De två blir ett kött.”[f] 17 Men den som förenas med Herren blir en ande med honom.

18 Håll er därför borta från all sexuell omoral. All annan synd som en människa begår sker utanför kroppen, men den som ägnar sig åt sexuell omoral syndar mot sin egen kropp. 19 Vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den heliga Anden, som bor i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva. 20 Ni har köpts fria, och priset är betalt. Ära därför Gud med er kropp.

Footnotes:

  1. 6:4 Eller: låter ni då sådana döma som församlingen ser ner på?
  2. 6:12 Konstaterandet kan vara något som korinthierna uttryckte och som Paulus sedan bemötte.
  3. 6:13 Konstaterandet kan vara något som korinthierna uttryckte och som Paulus sedan bemötte.
  4. 6:13 Paulus gick emot den gnostiska läran, som påstod att den andliga och den materiella verkligheten var skilda åt, och att man därför kunde leva omoraliskt utan att det påverkade det andliga livet.
  5. 6:15 Tempelprostitution var allmänt accepterad och praktiserad i den dåvarande grekiska kulturen. Korinth hade ett stort avgudatempel.
  6. 6:16 Se 1 Mos 2:24.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes