A A A A A
Bible Book List

Ordspråksboken 3-5 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Min son, glöm inte vad jag har lärt dig.
    Bevara mina bud i ditt hjärta.
De ger dig ett långt liv,
    många levnadsår och frid.
Låt aldrig nåd och trofasthet lämna dig.
    Bind dem kring din hals,
    skriv dem på ditt hjärtas tavla.
Då möts du av välvilja och får ett gott anseende
    inför Gud och bland människor.
Förtrösta helhjärtat på Herren
    och lita inte på ditt eget förstånd.
Var du än går, tänk på honom
    så ska han jämna vägen för dig.
Håll dig inte själv för vis.
    Frukta Herren och håll dig borta från det onda.
Det ger din kropp hälsa,
    ja välbefinnande för hela din varelse.
Ära Herren med allt vad du äger
    och med det första från alla dina skördar.
10 Då ska dina lador fyllas rikligen med säd,
    och dina pressar ska rinna över av vin.
11 Min son, förakta inte Herrens fostran.
    Bli inte arg när han tillrättavisar dig.
12 Herren fostrar var och en som han älskar,
    som en far tuktar sin son som han har kär.
13 Lycklig är den som finner visheten,
    den som får förstånd,
14 för detta är mer värt än silver
    och ger en bättre vinst än guld.
15 Det är värdefullare än juveler,
    det kan inte jämföras med något som du kan önska dig.
16 Ett långt liv finns i dess högra hand,
    rikedom och ära i dess vänstra.
17 Dess vägar är ljuvliga,
    dess stigar fridfulla.
18 Visheten är ett livets träd för dem som griper tag i den,
    och lyckliga är alla som håller sig till den.
19 Med vishet grundlade Herren jorden,
    och med förstånd ställde han upp himlen.
20 Hans kunskap lät djupets flöden bryta fram
    och regnet droppa ner från molnen.
21 Min son, se till att bevara omdöme och klokhet
    och släpp dem aldrig ur sikte.
22 De ger dig liv
    och blir ett smycke kring din hals.
23 Då kan du vandra din väg i trygghet,
    och ingenting ska få dig på fall.
24 Du kan lägga dig utan fruktan
    och sova lugnt.
25 Du behöver inte vara rädd för någon plötslig förskräckelse
    eller katastrof som drabbar de gudlösa,
26 för Herren ska vara din trygghet
    och skydda din fot från snaran.
27 Om någon behöver ditt stöd
    och du kan hjälpa honom, så säg inte nej.
28 Säg inte till din medmänniska:
    ”Kom tillbaka i morgon, så ska du få”,
    när du ändå har att ge.
29 Planera ingenting ont mot din medmänniska
    som bor tryggt i din närhet.
30 Bli inte inblandad i tvist med någon utan orsak,
    när han inte gjort dig något ont.
31 Avundas inte någon som brukar våld,
    och ta inte någon sådan till förebild.
32 Herren avskyr den falske,
    men de rättsinniga visar han förtroende.
33 Herrens förbannelse drabbar de gudlösas hus,
    men de rättfärdigas hem välsignar han.
34 Han hånar dem som hånar honom,
    men de ödmjuka visar han nåd.
35 De visa blir ärade,
    men dårarna får skämmas.

Lyssna, barn, till er fars förmaningar,
    lyssna, så att ni blir förståndiga.
Jag ger er god lärdom.
    Överge inte min undervisning.
När jag som liten var hos min far,
    ett spädbarn, min mors ende son,
lärde han mig:
    ”Bevara mina ord i ditt hjärta och håll mina bud,
    så kommer du att leva.
Lär dig vishet och förnuft,
    glöm inte vad jag talat och vik inte av från det.
Förkasta inte visheten, så ska den bevara dig.
    Älska den, så ska den beskydda dig.
Visheten är viktigast, sträva därför efter att bli vis.
    Använd allt du äger för att skaffa dig insikt.
Upphöj visheten, så kommer den att upphöja dig.
    Grip om den, så ska den ge dig ära.
Den kommer att sätta en skön krans på ditt huvud
    och ge dig en praktfull krona.”

10 Min son, lyssna och ta emot vad jag säger,
    så får du ett långt liv.
11 Jag lär dig vishetens väg,
    jag leder dig på rätta stigar.
12 På den vägen ska ingenting kunna hindra dig,
    och inte ens om du springer ska du snubbla.
13 Håll dig till denna vägledning,
    släpp den inte, ta vara på den,
    för den är livet för dig!
14 Gå inte in på de gudlösas väg
    och träd inte in på de ondas stig,
15 utan undvik den och gå inte dit,
    vänd dig bort och gå din väg.
16 De ligger där sömnlösa om de inte fått göra något ont.
    De kan inte somna om de inte fått någon på fall.
17 De äter ondskans bröd
    och dricker våldets vin.

18 De rättfärdigas stig är som gryningsljuset,
    som blir allt klarare tills fullt dagsljus råder.
19 Men de ondas väg är som djupaste mörker,
    de vet inte var de snubblar.
20 Min son, lyssna till vad jag har att säga!
    Lyssna noga till mina ord!
21 Släpp dem aldrig ur sikte,
    låt dem tränga djupt in i ditt medvetande,
22 för de blir till liv för dem som finner dem
    och hälsa för hela ens kropp.
23 Att du vakar över ditt innersta är viktigare än något annat,
    för därifrån utgår livet.
24 Tillåt inga falska ord komma ur din mun,
    och håll läpparnas svek långt ifrån dig.
25 Se rakt fram!
    Fäst blicken på det som ligger framför.
26 Vaka över dina steg!
    Håll dig endast till säkra och stadiga vägar.
27 Vik inte av vare sig till höger eller vänster,
    håll dina steg borta från det onda.

Var uppmärksam på min vishet, min son,
    och lyssna till min insikt,
så att du bevarar din klokhet
    och låter kunskapen styra dina ord.
En främmande kvinnas läppar dryper av honung,
    och halare än olja är hennes tal.
Till sist är hon bitter som malört,
    skarp som ett tveeggat svärd.
Hennes vandring går mot döden,
    hennes steg leder ner till dödsriket.
Hon tänker inte på livets väg,
    hon går på villovägar utan att ens märka det.

Lyssna nu på mig, barn,
    och vik inte bort från vad jag säger.
Håll dig långt borta från henne!
    Gå inte ens i närheten av dörren till hennes hus.
Annars ger du bort din styrka åt andra
    och dina år åt en som är grym,
10 främlingar utnyttjar din styrka,
    och allt vad du tjänat ihop kommer någon annan att lägga beslag på.
11 Till slut kommer du att stöna
    när din kropp tynar bort.
12 Då ska du säga: ”Hur kunde jag hata förmaning
    och så innerligt avsky tillrättavisning?
13 Varför lyssnade jag inte till mina lärare
    och vägrade att höra på deras vägledning?
14 Mitt i den samlade menigheten
    har jag kommit till ruinens brant.”

15 Drick vatten ur din egen brunn,
    vatten som rinner ur din egen källa.
16 Skulle dina källor rinna ut på gatan,
    dina strömmar på torgen?
17 Nej, behåll dem för dig själv,
    dela dem inte med någon annan.
18 Må din källa vara välsignad,
    och gläd dig över din ungdoms hustru,
19 den älskliga hinden, den vackra gasellen.
    Låt hennes bröst alltid vara din njutning
    och hennes kärlek alltid berusa dig.
20 Varför skulle du, min son,
    berusas av en främmande kvinna
    och slå armarna om den som inte är din?

21 Herren ser alla människans förehavanden,
    han vakar noga över alla hennes vägar.
22 Den onde blir en fånge i sina egna missgärningar,
    han fastnar i sin egen synds snaror.
23 Han dör i brist på vägledning,
    hans dårskap leder honom vilse.

nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

2 Korintierbrevet 1 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Hälsning

Från Paulus, som genom Guds vilja är apostel[a] åt Kristus[b] Jesus, och från vår bror Timotheos.

Till Guds församling i Korinth, och till alla de troende runt om i provinsen Achaia.

Nåd och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.

Gud tröstar och uppmuntrar

Välsignad är vår Herre Jesus Kristus Gud och Fader, barmhärtighetens Fader, all trösts Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter, så att vi själva kan ge vidare av hans tröst och uppmuntran till andra som har det svårt. Ju mer vi får lida för Kristus skull, desto mer tröst får vi genom Kristus. När vi möter svårigheter är det alltså för er tröst och frälsning. Genom den tröst vi själva får kan ni få tröst som ger er kraft när ni får gå igenom samma lidanden som vi. Vårt hopp är fast när det gäller er. Vi vet att ni delar lidandena med oss, och likaså delar ni också vår tröst.

Jag vill att ni ska veta, syskon, vilka enorma svårigheter vi fick gå igenom i provinsen Asien[c]. Vi var så illa ute att vi inte hade några krafter kvar, och vi trodde faktiskt att vår sista stund var kommen. Ja, vi hade inom oss fått en dödsdom. Men detta var för att vi inte skulle lita på oss själva, utan på Gud, han som uppväcker de döda. 10 Och Gud räddade oss verkligen ur denna dödsfara, och han ska göra det igen. Till honom har vi satt vårt hopp, och han kommer att rädda oss igen. 11 Men ni hjälper oss genom era böner, och så ska många tacka Gud för oss och för den nåd vi fått.

Paulus ändrade resplaner

12 Vår stolthet är att vårt samvete kan vittna om att vi här i världen, och särskilt i vår relation mot er, alltid har handlat i helighet och renhet från Gud. Vi har inte styrts av mänsklig vishet utan av Guds nåd. 13 Vi skriver ingenting annat till er än det ni kan läsa och förstå. Jag hoppas också att ni helt och fullt ska förstå 14 det som ni redan delvis har förstått, att ni på Herren Jesus dag kan vara lika stolta över oss som vi är över er.

15 Eftersom jag litade på detta, hade jag tänkt glädja er, med inte bara ett, utan två besök. 16 Jag hade tänkt besöka er först på min väg till Makedonien, och sedan på vägen hem igen. Då skulle ni ha fått hjälpa mig med det jag behöver för min resa till Judeen.

17 När jag nu tänkte så, hade jag lagt mina planer lite väl lättvindigt? Kanske säger jag, i mänsklig svaghet, en sak och menar en annan? 18 Nej, så sant Gud är trofast, så säger vi inte både ja och nej på samma gång. 19 Kristus Jesus, Guds Son, som jag och Silvanus och Timotheos har förkunnat bland er, var ju heller aldrig ja och nej, utan i honom finns bara ett ja. 20 För allt det som Gud har lovat har fått sitt ja genom Jesus. Därför säger också vi vårt Amen genom honom till Guds ära. 21 Det är ju Gud som hjälper både er och mig att hålla fast vid Kristus och har smort oss. 22 Han har satt sitt sigill på oss och gett oss Anden som en säkerhet i våra hjärtan.

23 Gud själv kan intyga att det var för att skona er som jag inte mer ville komma till Korinth. 24 Men vi vill inte styra över er tro. Nej, vi vill bara hjälpa er att vara glada över den tro som ni redan står fasta i.

Footnotes:

  1. 1:1 Eller sändebud.
  2. 1:1 Se not till Matt 1:1.
  3. 1:8 Provinsen Asien var en romersk provins i nuvarande Turkiet.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes