A A A A A
Bible Book List

Mika 6-7 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Från straff till upprättelse

(6:1—7:20)

Hör vad Herren säger:

”Stå upp, gå till rätta inför bergen!
    Låt höjderna höra din röst!

Hör, ni berg, på Herrens anklagelser!
    Lyssna, ni jordens fasta grundvalar!
Herren anklagar sitt folk,
    han går till rätta med Israel.

Mitt folk, vad är det jag har gjort mot dig?
    Vad har jag tyngt ner dig med? Svara mig!
Det var jag som förde dig ut ur Egypten
    och befriade dig från slaveriet.
Jag sände Mose, Aron och Mirjam
    framför dig.
Kom ihåg, mitt folk,
    vad Balak, kungen i Moab, hade tänkt ut
    och vad det var för svar han fick
    av Bileam, Beors son.
Tänk på vandringen från Shittim till Gilgal,
    och lär dig förstå Herrens rättfärdiga handlande.”

Vad ska jag kunna komma med inför Herren,
    när jag ska böja mig ner inför Gud i höjden?
Ska jag komma fram inför honom
    med brännoffer och årsgamla kalvar?
Skulle Herren finna behag i tusentals baggar
    och tiotusentals floder av olja?
Skulle jag offra min förstfödde för min överträdelse,
    frukten av min kropp för en synd i mitt liv?
Han har låtit dig veta, o människa,
    vad det goda är för något.
Ingenting annat begär Herren av dig än
    att du gör det som är rätt,
älskar barmhärtighet
    och lever ett liv i ödmjukhet inför din Gud.

Israels skuld och straff

Herren ropar till staden;
    vis är den som fruktar hans namn!
    ”Lyssna, du stam, och stadens församling![a]
10 Finns det ännu i den gudlöses hus skatter
som mätts upp med för små mått,
    sådana mått som jag har förbannat?[b]
11 Skulle jag acceptera fiffel med vågen
    och falska vikter i väskan?
12 Stadens rika män är våldsbenägna,
    dess invånare är lögnare
    och talar med bedräglig tunga.
13 Därför har jag nu tagit itu med dig [c]
    för att straffa dig
och lägga dig i ruiner
    för dina synders skull.
14 Du ska äta utan att bli mätt
    och ständigt gå hungrig.
Du försöker spara
    men kan ändå inte rädda något,[d]
och det du räddar
    överlämnar jag åt svärdet.
15 Du ska så
    men inte skörda.
Du ska pressa oliver
    men inte få smörja dig med oljan.
Du ska trampa druvor
    men inte få dricka vinet.
16 Man följer Omris stadgar
    och gör som Achavs släkt.
Ni har följt deras råd.
    Därför ska jag låta dig ödeläggas
och stadens invånare bli till åtlöje.
    Ni får bära mitt folks[e] förakt.”

Landets förfall

Ve mig!
    Jag är som fruktplockare
och druvskördare efter skördetiden:
    Inte en druvklase finns att äta
och inte ett enda efterlängtat fikon.
    De fromma har försvunnit från landet,
och ingen ärlig människa finns kvar.
    Alla ligger de på lur för att mörda
och fånga någon annan i sina nät.
    Med båda händerna
är de beredda att begå onda gärningar,
    fursten vill ha gåvor
och domaren tar mutor,
    den mäktige dikterar vad han önskar.
På det viset blir allting förvridet.[f]
    Den bäste bland dem är som ett törnsnår,
och den ärligaste bland dem som en taggig häck.
    Den dag som dina väktare förutsagt är inne,
dagen då Gud ska besöka dig,
    och förvirring drabbar folket.
Lita inte på din nästa,
    förtrösta inte på en vän,
var försiktig med vad du säger
    till kvinnan i din famn!
Sonen föraktar sin far,
    dottern sätter sig upp mot sin mor
och sonhustrun mot sin svärmor,
    och en man ska finna fiender i sitt eget hus.

Men jag vill se upp till Herren
    och vänta på min frälsnings Gud.
Min Gud ska höra mig.

Israel reser sig

Gläds inte över mig, min fiende,
    för även om jag har fallit
ska jag resa mig igen.
    När jag sitter i mörkret
ska Herren vara mitt ljus.
Jag har syndat mot Herren
    och måste uthärda hans vrede
till dess han tar sig an min sak
    och skaffar mig rätt.
Han ska föra mig ut i ljuset,
    och jag ska få se hans rättfärdighet.
10 Då ska min fiende få se det
    och höljas i skam,
hon[g] som sa till mig:
    ”Var är nu Herren, din Gud?”
Jag ska med egna ögon få se
    när hon trampas ner som smuts på gatan.

11 Den dagen ska komma
    då dina murar byggs upp,
och den dagen ska dina gränser vidgas.
12     Den dagen ska man komma till dig
från Assyrien och Egyptens städer,
    från Egypten till Eufrat,
från hav till hav och från berg till berg.
13     Jorden ska läggas öde
för sina invånares
    och deras gärningars skull.

Bön och lovprisning

14 Valla ditt folk med din stav,
    din hjord, din arvedel,
som bor ensam i skogen,
    mitt i ett bördigt land.
Låt dem få beta i Bashan och Gilead,
    som en gång för länge sedan.

15 ”Låt oss få se under
    som vid ditt uttåg ur Egypten.”[h]

16 Folken ska se det
    och komma på skam i all sin makt.
De ska lägga handen på munnen,
    och deras öron ska bli döva.
17 De ska slicka stoft som ormar,
    som markens kräldjur.
Darrande ska de komma ut ur sina fästen,
    skräckslagna inför Herren, vår Gud,
och frukta för dig.
18     Vem är en sådan Gud som du,
som utplånar skuld och förlåter synd
    hos dem som finns kvar av hans arvedel?
Hans vrede består inte för evigt,
    för vad han vill är nåd.
19 Än en gång ska han
    förbarma sig över oss,
trampa på våra synder
    och kasta våra missgärningar i havets djup.
20 Du ska visa Jakob trohet
    och Abraham nåd,
som du med ed lovade våra förfäder
    för så länge sedan.

Footnotes:

 1. 6:9 Grundtextens innebörd är oviss och översättningen av versen högst osäker.
 2. 6:10 Versen är svårförståelig i grundtexten och dess exakta innebörd osäker. Ev. kan början av versen läsas: Skulle jag kunna glömma, du gudlösa hus, de skatter som…Ordet ”mått” är ett efamått som motsvarade 20-40 liter.
 3. 6:13 Eller …gjort dig sjuk…
 4. 6:14 Grundtextens innebörd är osäker.
 5. 6:16 Enligt Septuaginta folkens.
 6. 7:3 Grundtextens innebörd är osäker.
 7. 7:10 Fiendefolket personifieras som en kvinna.
 8. 7:15 I grundtexten är det svårt att se vem som åsyftas; det kan också vara Herren som talar: Som när du drog ut ur Egypten ska jag låta honom se under.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Uppenbarelseboken 13 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Odjuret från havet

13 Jag såg nu ett odjur stiga upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden och på sina horn tio kronor och på sina huvuden hädiska namn. Odjuret jag såg var som en leopard, men hade en björns fötter och ett lejons gap.[a] Och draken gav det sin kraft och sin tron och stor makt.

Ett av odjurets huvuden såg ut att vara svårt skadat, men det dödliga såret hade läkts. Hela världen greps av beundran för odjuret och följde det. De tillbad draken för att han hade gett odjuret en sådan makt, och de tillbad odjuret och sa: ”Vem är som odjuret? Vem kan strida mot det?”

Sedan fick det en mun som skröt och hånade, och det fick makt att hålla på i fyrtiotvå månader[b]. Det öppnade sitt gap för att häda Gud, hans boning och alla som bor i himlen. Det tilläts också att strida mot de heliga och besegra dem, och det fick makt över alla stammar och länder och språk och folk. Alla jordens invånare ska tillbe odjuret, alla som inte har sina namn skrivna i livets bok[c] som tillhör Lammet som var slaktat sedan världens skapelse.

Den som har öron ska höra.

10 Den som måste bort i fångenskap,
    han går i fångenskap,
och den som måste dödas med svärd
    ska dödas med svärd.

Här krävs det uthållighet och tro av de heliga.

Odjuret från jorden

11 Sedan såg jag ett annat odjur, som kom upp ur jorden. Det hade två horn som liknade ett lamms horn, och det talade som en drake. 12 Det utövar det första odjurets makt inför det. Det får jordens invånare att tillbe det första odjuret som hade det dödliga sår som läkts. 13 Det utför stora tecken, det kan till och med få eld att falla ner på jorden från himlen medan människorna ser på. 14 Genom alla dessa tecken som det gör på det första odjurets uppdrag bedrar det jordens invånare. Det säger till dem att göra en bild åt odjuret som hade fått ett svärdshugg men blivit levande igen. 15 Det får också makt att ge livsande åt odjurets bild, så att bilden till och med kan tala och ge order om att den som inte tillber bilden ska dödas.

16 Det får alla – både små och stora, rika och fattiga, fria och slavar – att ta ett märke på högra handen eller på pannan, 17 så att ingen kan köpa eller sälja något om man inte har odjurets märke, dess namn eller dess namns tal.

18 Här krävs vishet. Den som har förstånd kan räkna ut odjurets tal, för det är en människas tal, och talet är 666[d].

Footnotes:

 1. 13:2 Jfr Dan 7:2-7.
 2. 13:5 Se not till 12:6.
 3. 13:8 Se not till 3:5.
 4. 13:18 Detta tal är svårtolkat, men det kan vara en symbol, antingen för en människas namn, eller för trefaldig ondska och ofullkomlighet (talet 6 når inte upp till det fullkomliga talet 7).
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes