A A A A A
Bible Book List

Job 36-37 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

36 Elihu fortsatte:

Låt mig få fortsätta lite till,
    så ska jag visa
att det finns mer att säga till Guds försvar.
    Min insikt är hämtad fjärran ifrån,
och jag ska beskriva min Skapares rättfärdighet.
    Jag ljuger verkligen inte,
framför dig står en som har full kunskap.

Gud är mäktig,
    och ändå förkastar han ingen.
Han är mäktig i sitt förstånds kraft.[a]
    Han håller inte de ogudaktiga vid liv,
men han ger de bedrövade deras rätt.
    Han följer de rättfärdiga med blicken,
han sätter dem på tronen med kungar,
    upphöjer dem för alltid.
Om de binds med kedjor
    och hålls fast i bedrövelsens snaror,
talar han om för dem vad de gjort
    och att de har syndat i sitt högmod.
10 Han får dem att lyssna till tillrättavisning,
    han manar dem att vända om från orätten.
11 Om de då lyder och tjänar honom,
    får de leva lyckliga under resten av livet
och tillbringa sina återstående år i behaglig ro.
12     Om de inte lyssnar,
kommer de att förgås av svärd
    och dö i brist på förnuft.

13 Men de ogudaktiga reagerar[b] med vrede.
    De ropar inte på hjälp när han binder dem.
14 De dör unga
    och slutar sitt liv bland tempelprostituerade.
15 Men den som lider
    befriar han från lidanden,
och denne lyssnar till honom i sin nöd.

16 Han ville rädda dig ur bedrövelsens gap
    till en fri, ljuvlig plats
och duka ditt bord med feta rätter.[c]
17     Men du är fullt upptagen med den ogudaktiges dom,
dom och rättvisa håller dig i sitt grepp.
18     Se till så att ingen frestar dig med rikedom.
Låt dig inte lockas avsides av stora mutor.
19     Skulle din rikedom eller egen ansträngning
kunna lyfta dig över nöden?
20     Längta inte efter natten
för att släpa iväg folk från sina hem.
21     Ta dig i akt! Ställ dig inte på orättens sida,
även om du tycks föredra detta framför lidande.

22 Se, Gud är upphöjd i sin makt.
    Vad finns det för lärare som liknar honom?
23 Vem kan vägleda honom
    eller säga till honom att han gjort något orätt?
24 Kom ihåg att ära hans verk
    som människor lovprisar.
25 Hela mänskligheten har sett dem,
    människan betraktar dem på avstånd.
26 Gud är för stor för vårt förstånd,
    ingen kan granska hans år.

27 Han drar upp vattendropparna
    och silar ner dem som regn till sin ström[d],
28 från molnen strömmar de,
    rikliga skurar faller ner över mänskligheten.
29 Kan någon fatta hur molnen sprids
    och förstå dundret från hans boning?
30 Se, hur han sprider ut sin blixt omkring sig
    och täcker havsdjupen.
31 Så härskar han över nationer
    och ger människorna mat i överflöd.
32 Han fyller sina händer med blixtar
    och slungar dem mot deras bestämda mål.
33 Hans dunder förkunnar om honom,
    ja till och med boskapen märker att han närmar sig.[e]

Elihu talar om Guds makt

37 Mitt hjärta bävar för detta,
    det slår häftigt inom mig.
Hör, hör dundret av hans stämma,
    dånet ur hans mun!
Han låter det rulla fram över himlen
    och sänder sina blixtar till jordens ändar.
Sedan ryter dånet,
    hans majestäts väldiga stämma.
Han sparar ingenting
    när han låter sin stämma höras.
Hans röst dånar oerhört,
    han gör under som övergår vårt förstånd.
Han befaller snön att falla ner på jorden
    och regnet att ösa ner.
Då stoppar han människans arbete,
    så att alla ska kunna se hans verk.
Djuren gömmer sig
    och stannar i sina hålor.
Stormen kommer ut från sin boplats
    och kylan sprids med vindarna.
10 När Gud blåser bildas is,
    de vida vattnen fryser till.
11 Han fyller molnen med fukt
    och sprider ut sina blixtar genom dem.
12 De virvlar runt åt alla håll,
    så som han vill,
de utför hans befallningar på hela jorden.
13     Han sänder dem som straff,
eller för att på jorden visa sin nåd.

14 Lyssna nu, Job, stanna upp
    och tänk på Guds under!
15 Vet du hur Gud styr dem
    och hur han får blixtarna att skjuta fram ur molnen?
16 Förstår du dig på molnens balans,
    den Allvetandes under?
17 När du lider av hettan i de kläder du bär,
    och marken blir stilla i sunnanvinden,
18 kan du då, så som han gör, breda ut molnen,
    hårda och blanka som spegeln?

19 Lär oss vad vi ska säga till honom!
    I det mörker vi bor i kan vi ju inte föra vår talan.
20 Går det att meddela honom att jag vill tala?
    Vill någon bli uppslukad levande?[f]
21 Ingen kan ju se på solen,
    så stark som den är,
    när vinden har sopat himlen ren.
22 Norrifrån kommer en gyllene glans,
    det är Gud i hans skrämmande majestät.
23 Vi kan aldrig nå fram till den Väldige;
    han är upphöjd i styrka,
rättvisa och stor rättfärdighet
    och kan inte kränkas.
24 Därför fruktar människor för honom.
    Är det inte de som är visa i sina hjärtan som han ser?[g]

Footnotes:

  1. 36:5 Versens senare del är svåröversättlig. Enligt Septuaginta är tanken att Gud inte förkastar någon som har ett starkt, rent hjärta; hjärta finns också i grundtexten men är här översatt förstånd (hjärtat betecknade människans medvetna, intellektuella liv).
  2. 36:13 Grundtextens innebörd är osäker.
  3. 36:16 Grundtextens innebörd är osäker.
  4. 36:27 Det hebreiska ordets betydelse är osäker.
  5. 36:33 Versens senare del är svåröversättlig. Eller: om hans vrede över det onda
  6. 37:20 Grundtextens innebörd är osäker.
  7. 37:24 Versens senare del är svåröversättlig. Eller: han ser inte ens åt de visa Eller, enligt Septuaginta: men de visa ska frukta honom i sina hjärtan.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Apostlagärningarna 15:22-41 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Brevet från församlingen i Jerusalem

22 Sedan beslöt apostlarna och ledarna tillsammans med hela församlingen att man skulle sända några representanter till Antiochia tillsammans med Paulus och Barnabas. Det blev två av församlingsledarna: Judas (som kallades Barsabbas) och Silas.

23 Så här löd det brev de fick med sig:

Från apostlarna och församlingsledarna, till bröderna av hednisk härkomst i Antiochia, Syrien och Kilikien.

Varma hälsningar!

24 Vi har fått veta att några från oss har skapat oro och förvirring bland er med vad de har sagt men dessa män var inte utsända av oss. 25 Vi beslöt därför enhälligt att utse representanter och skicka dem till er tillsammans med våra älskade bröder Barnabas och Paulus, 26 dessa båda som har riskerat sina liv för vår Herre Jesus Kristus skull. 27 Våra representanter, Judas och Silas, kommer att framföra detsamma som vi skriver.

28 Den heliga Anden och vi har beslutat att inte kräva något annat av er än detta nödvändiga: 29 att ni avhåller er från kött som offrats till avgudar, blod, kött från kvävda djur och sexuell omoral. Om ni noga följer detta, handlar ni rätt.

Vi önskar er allt gott!

30 De sändes iväg och reste till Antiochia där man kallade samman de troende till ett möte och överlämnade brevet. 31 När man läste brevet blev alla glada över detta uppmuntrande besked. 32 Judas och Silas som själva var profeter talade sedan länge till församlingen och uppmuntrade och styrkte dem. 33 När de hade varit där en tid, reste Judas och Silas tillbaka till dem som hade sänt dem och församlingen i Antiochia önskade dem frid.[a] 35 Men Paulus och Barnabas stannade kvar i Antiochia där de tillsammans med många andra undervisade och spred budskapet om Herren.

Paulus och Barnabas skiljs åt

36 Efter ett tag sa Paulus till Barnabas: ”Borde vi inte åka tillbaka till alla de städer där vi har spridit budskapet om Herren för att se hur det går med de troende?” 37 Barnabas föreslog att de skulle ta med sig Johannes som kallades Markus. 38 Men Paulus var emot detta eftersom denne hade övergett dem i Pamfylien och inte varit med dem i deras arbete. 39 De blev så oeniga om detta att de skildes åt. Barnabas tog sedan med sig Markus och seglade till Cypern. 40 Paulus däremot valde Silas som medhjälpare och sedan de troende hade överlämnat dem åt Herrens nåd, gav han sig iväg. 41 Han reste genom Syrien och Kilikien för att uppmuntra församlingarna där.

Footnotes:

  1. 15:33 En del handskrifter har med en extra vers: 34 Men Silas beslöt att stanna kvar.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes