A A A A A
Bible Book List

Jesaja 59-61 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Folkets synder, bekännelse och frälsning

59 Herrens arm är inte för kort för att rädda,
    hans öra är inte heller dövt så att han inte hör.
Det är era synder som skiljer er från er Gud.
    För era synders skull har han vänt sitt ansikte bort ifrån er
        och lyssnar inte längre.
Era händer är fläckade av blod
    och era fingrar av synd.
Ni ljuger med era läppar,
    och på era tungor finns ondska.
Ingen frågar efter rättfärdighet
    och ingen dömer sanningsenligt.
De förtröstar på tomhet och talar lögn.
    De går havande med ofärd och föder olycka.
De kläcker ormägg
    och väver spindelväv.
Den som äter deras ägg dör,
    om de krossas kommer det ut en orm.[a]
Deras väv duger inte till kläder,
    det de åstadkommer räcker inte för att skyla dem själva.
Det de gör är orätt,
    våld är vad de utför.
Deras fötter skyndar till allt som är ont
    och är snara till att utgjuta oskyldigt blod.
De tänker ut onda planer,
    och deras väg kantas av våld och förödelse.
Fridens väg känner de inte till,
    och där de går fram finns ingen rätt.
De har slagit in på krokiga vägar,
    ingen som går där kan få någon frid.

Därför är rätten långt ifrån oss,
    och rättfärdigheten når oss inte.
Vi hoppas på ljus, men det är mörkt,
    solsken, men vi vandrar i dunkel.
10 Vi famlar som blinda längs vägen,
    vi famlar som om vi saknade ögon,
snavar mitt på dagen, som om det vore skymning.
    Bland de livskraftiga är vi som döda.
11 Vi brummar alla som björnar
    och kuttrar som sorgsna duvor.
Vi väntar på rättvisa,
    men det finns ingen,
på räddning,
    men den är långt ifrån oss.

12 Våra överträdelser hopar sig inför dig,
    våra synder vittnar mot oss.
Vi bär våra synder med oss,
    vi vet om våra missgärningar.
13 Vi har varit upproriska och förnekat Herren,
    vi har vänt oss bort från vår Gud.
Vi har talat våld och falskhet
    och viskat lögner som vi själva tänkt ut.
14 Rättvisan blir undanträngd,
    rättfärdigheten stannar på avstånd,
sanningen vacklar på torget,
    och ingen ärlighet får komma fram.
15 Sanningen finns inte,
    och den som skyr det onda blir plundrad.

Herren såg detta
    och blev bedrövad över att ingen rätt fanns.
16 Han såg att ingen trädde fram,
    och han förundrades över att ingen grep in.
Då blev hans egen arm till räddning,
    hans rättfärdighet var hans stöd.
17 Han klädde sig i rättfärdighet som ett pansar
    och satte räddningen som hjälm på sitt huvud.
Han tog på sig hämndens dräkt
    och svepte in sig i harmens mantel.
18 Med vrede ska han betala sina fiender
    för vad de gjort,
han bestraffar sina motståndare
    och vedergäller fjärran länder.
19 Då ska man frukta Herrens namn
    och hans härlighet
från öster till väster,
    när han väller fram som en flodvåg
som Herrens Ande[b] driver fram.

20 ”Som befriare ska han komma till Sion,
    till dem i Jakob som vänder om från sin synd, säger Herren.

21 Och detta är det förbund jag ingår med dem, säger Herren: Min Ande som fyller dig och mina ord som jag har lagt i din mun ska bli kvar hos dig och dina barn och barnbarn och ska aldrig någonsin lämna er,” säger Herren.

Sions framtida härlighet

60 Res dig upp, låt ditt ljus lysa!
    Ditt ljus har kommit,
    och Herrens härlighet går upp över dig.
Mörker täcker jorden,
    töcken omger folken,
men över dig ska Herren stråla,
    över dig ska hans härlighet visa sig.
Folken ska vandra i ditt ljus
    och kungar mot glansen av din soluppgång.

”Lyft blicken och se dig omkring!
    De samlas och kommer till dig.
Dina söner kommer från fjärran,
    dina döttrar bärs i famnen.
Du ska se detta och stråla av lycka,
    ditt hjärta ska bäva och bulta.
Havets rikedomar ska föras till dig
    och folkens skatter bli dina.
Väldiga kamelkaravaner ska färdas till dig,
    unga kameler från Midjan och Efa.
    De kommer alla från Saba,
lastade med guld och rökelse,
    och de förkunnar Herrens lov.
Alla Kedars hjordar ska samlas till dig,
    Nevajots baggar ska stå till din tjänst.
Jag ska ta emot dem som offer på mitt altare
    och mitt tempels härlighet ska bli ännu större.

Vilka är det som kommer flygande som ett moln,
    som duvor till sina bon?
Det är kustländernas fartyg som närmar sig,
    med skeppen från Tarshish i täten,
för att hämta dina söner långt bortifrån.
    De har med sig sitt silver och guld
till ära för Herren, din Gud,
    Israels Helige, han som förhärligar dig.

10 Främlingar ska bygga upp dina murar,
    och deras kungar ska betjäna dig.
För jag slog dig i min vrede,
    men i min nåd ska jag vara barmhärtig mot dig.
11 Dina portar ska alltid vara öppna,
    varken dag eller natt ska de stängas,
så att folkens rikedomar kan föras till dig
    och deras kungar ledas dit in.
12 Det folk och det rike
    som inte tjänar dig
kommer att gå under och förintas.

13 Libanons härlighet ska komma till dig,
    cypress, alm och pinje,
för att pryda platsen för min helgedom,
    och jag ska göra platsen för mina fötter härlig.
14 Dina förtryckare ska komma och buga sig för dig,
    de som föraktat dig ska falla ner för dina fötter.
De ska kalla dig Herrens stad
    och Israels Heliges Sion.

15 Efter att ha varit övergiven och hatad
    så att ingen ville ta vägen genom dig,
ska jag låta dig bli till evig stolthet,
    till glädje för alla generationer.
16 Du ska dia folkens mjölk
    och ammas vid kungabröst,
och du ska förstå att jag, Herren, är din räddare
    och Jakobs mäktige är din befriare.
17 Jag ska byta ut ditt koppar mot guld,
    ditt järn mot silver,
ditt trä mot koppar
    och dina stenar mot järn.
Jag ska göra friden till din överhet
    och rättfärdigheten till din härskare.
18 Man ska inte mer höra om våld i ditt land
    eller förödelse och ödeläggelse inom dina gränser.
Dina murar ska du kalla ’räddning’
    och dina portar ’lovsång’.
19 Solen ska inte mer vara ditt ljus om dagen
    och månen inte lysa över dig med sitt sken.
Herren ska vara ditt eviga ljus,
    din Gud ska vara din härlighet.
20 Din sol ska aldrig gå ner,
    din måne aldrig avta,
för Herren är ditt eviga ljus.
    Din sorgetid är över.
21 Alla i ditt folk ska vara rättfärdiga,
    och de ska för evigt äga landet.
De är ett skott som jag har planterat,
    jag har gjort dem
    för att visa min härlighet.
22 Av den minste ska det bli en skara på tusen,
    av den ringaste blir det ett mäktigt folk.
Jag, Herren, ska låta detta ske snabbt,
    när tiden är inne.

Nådens år

61 Herrens, Herrens Ande är över mig,
    för Herren har smort mig
till att förkunna goda nyheter till de förtryckta.
    Han har sänt mig till att ge de förkrossade bot,
att förkunna frihet för de fångna
    och befrielse för de bundna,
att ropa ut ett nådens år från Herren,
    en hämndens dag från vår Gud,
att trösta alla som sörjer
    och ge de sörjande i Sion
en huvudprydnad i stället för aska,
    glädjens olja i stället för sorgdräkt,
lovsång i stället för modlöshet.
    De ska kallas ’rättfärdighetens ekar’,
som Herren har planterat till sin ära.

De ska bygga upp de gamla ruinerna
    och resa upp det som länge legat öde.
De ska återuppbygga förstörda städer
    som legat öde i generationer.
Främlingar ska valla era hjordar,
    utlänningar bruka era åkrar och vingårdar.
Ni ska kallas Herrens präster,
    benämnas som vår Guds tjänare.
Ni ska få njuta av folkens välfärd
    och berömma er av deras rikedomar.

De har fått dubbelt upp av skam,
    hån och förakt har de fått sig till dels.
Så ska de också få dubbel del i sitt land
    och evig glädje.

För jag är Herren som älskar rättvisa.
    Jag hatar plundring och brott.
Jag ska troget belöna dem
    och ingå ett evigt förbund med dem.
Deras ättlingar ska bli kända bland folken,
    deras efterkommande bland folkslagen.
Alla som ser dem ska inse
    att de är ett släkte som Herren har välsignat.”

10 Jag gläder mig i Herren
    och jublar över min Gud,
för han har klätt mig i frälsningens dräkt
    och svept mig i rättfärdighetens klädnad,
som när en brudgum sätter på sig sin högtidsturban
    och brud pryder sig med sina smycken.
11 Liksom jorden får sin gröda att spira
    och trädgården sin sådd att växa fram,
så låter Herren, Herren rättfärdigheten
    och lovsången växa fram inför alla folk.

Footnotes:

  1. 59:5 Grundtextens innebörd är osäker.
  2. 59:19 Eller: vind
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

2 Thessalonikerbrevet 3 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Paulus vädjar om förbön

En sak till, syskon: Be för oss, så att budskapet om Herren snabbt når ut och att människor värderar det lika högt som ni gjorde. Be också att vi ska räddas från onda och fientliga människor, för det är inte alla som tror. Men Herren är trogen. Han ska göra er starka och skydda er från den Onde[a]. Vi litar i Herren på att ni både nu och i framtiden tillämpar allt som vi föreskriver. Må Herren leda era hjärtan till Guds kärlek och Kristus uthållighet.

Varning för dem som lever ett oordnat liv

I Herren Jesus Kristus namn uppmanar vi er, syskon, att hålla er borta från de troende som lever ett oordnat liv och inte vill följa den undervisning vi har gett er. Ni vet ju själva att ni bör leva på samma sätt som vi gjorde. Vi levde inget oordnat liv när vi var hos er, och vi levde aldrig på någon annans bekostnad, utan betalade allting själva. Vi kämpade och slet och arbetade dag och natt för att inte bli till någon börda för någon av er. Det hade inte varit fel av oss att be er om hjälp, men vi ville ge er ett exempel att följa.

10 När vi var hos er gav vi er följande regel: ”Den som inte vill arbeta ska heller inte äta.” 11 Men nu har vi hört att det finns sådana bland er som lever ett oordnat liv. De arbetar inte utan sysslar med helt andra saker. 12 På uppdrag av Herren Jesus Kristus befaller och förmanar vi därför dessa människor att arbeta i lugn och stillhet, så att de kan försörja sig själva. 13 Och ni övriga, syskon, tröttna aldrig på att göra det som är rätt.

14 Om någon vägrar att lyda det vi säger i det här brevet, så bör ni uppmärksamma honom och hålla er borta från honom, så att han får skämmas. 15 Men behandla honom inte som en fiende, utan som en troende bror som behöver talas till rätta.

Slutönskan

16 Må fridens Herre själv ge er sin frid, alltid och vad som än händer. Herren ska vara med er alla.

17 Här skriver jag, Paulus, min hälsning, med egen hand. Så här signerar jag alla mina brev, så att de känns igen. Detta är min handstil.

18 Nåd från vår Herre Jesus Kristus åt er alla.

Footnotes:

  1. 3:3 Eller: det onda.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes