A A A A A
Bible Book List

Jesaja 28-29 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Hiskia regerar i Juda

(28:1—39:8)

Profetia över Samaria

28 Ve över den stolta kronan av Efraims drinkare,
    den bleknande blomstringen av dess härliga prydnad
på bergskrönet ovanför de berusades grönskande dal!
    Se, Herren är mäktig och stark,
som en hagelskur, som en förödande stormvind,
    som skyfall, som översvämmande vatten.
    Med handen slår han den till marken,
med fötterna trampar han ner
    den stolta kronan av Efraims drinkare.
Den bleknande blomstringen av dess härliga prydnad
    på bergskrönet ovanför de berusades grönskande dal
ska det gå som ett tidigt mognat försommarfikon:
    vem det än är som ser det
    tar han det i sin hand och slukar i sig.

Den dagen ska härskarornas Herre bli en härlig krona,
    en ärekrans för dem som finns kvar av hans folk.
Han ger en rättens ande åt den som skipar rätt
    och styrka åt dem som driver bort fienden från porten.

Men nu raglar också dessa av vin
    och vinglar av öl.
Präster och profeter raglar av öl
    och är förvirrade av vin.
De raglar av öl,
    vinglande får de sina syner,
och vacklande skipar de rätt.
    Alla bord är täckta av spyor,
och det finns inte en enda ren fläck någonstans.

”Vem vill han lära förstånd?
    För vem vill han förklara budskapet?
För avvanda spädbarn
    som just tagits från bröstet?
10 Ljud på ljud, ljud på ljud,
    lite här, lite där!”[a]

11 Med en främmande mun
    och på ett okänt språk
ska Herren tala till detta folk,
12     han som sa till dem:
”Här är en viloplats,
    låt den trötte vila,
här finns ro.”
    Men de ville inte lyssna.
13 Herrens ord blir för dem
    ”ljud på ljud, ljud på ljud,
lite här, lite där.[b]
    Så ska de gå och falla baklänges,
göra sig illa,
    gå i fällan och bli fångade.”

14 Så lyssna nu till Herrens ord,
    alla ni hånfulla
som härskar över detta folk i Jerusalem.
15     Ni säger:
”Vi har slutit ett förbund med döden
    och gjort en överenskommelse med dödsriket.
Stormfloden som kommer kan inte nå oss,
    för vi har gjort lögnen till vår tillflykt
och falskheten till vårt gömställe.”

16 Därför säger Herren, Herren:

”Se! Jag lägger en grundsten i Sion,
    en beprövad sten,
en utvald hörnsten som är en säker grund.
    Den som tror behöver inte ängslas[c].
17 Jag ska göra rätten till mätsnöre
    och rättfärdigheten till sänklod.
Hagel ska sudda ut lögnens försvar
    och vatten skölja bort gömstället.
18 Ert förbund med döden ska upphävas,
    er överenskommelse med dödsriket kan inte bestå.
När stormfloden kommer
    ska den slå er till marken.
19 Gång på gång kommer den
    och för er med sig.
Morgon efter morgon drar den fram,
    ja, dag och natt.”

Fasa uppstår när man förstår budskapet.
20     Sängen blir för kort för att sträcka ut sig på,
och täcket för smalt att svepa in sig i.
21     Herren ska resa sig som på berget Perasim,
stå upp som i Givons dal,
    för att utföra sitt verk,
sitt underliga verk,
    sin märkliga gärning.
22 Sluta därför upp med era hånleenden,
    för att era kedjor inte ska stramas åt ännu mer.
För jag har hört om en förödelse
    som Herren, härskarornas Herre, har förutbestämt för hela jorden.

23 Hör på mig nu, lyssna noga,
    hör vad jag säger!
24 Inte är det väl så att en bonde
    bara bearbetar jorden
och ständigt bara plöjer och harvar?
25     Sår han inte när han fått marken jämn?
Han sår svartkummin och spiskummin,
    vete och hirs i rader och korn på sin plats,
och emmer på sin.[d]
26     Hans Gud lär honom det rätta sättet
och instruerar honom.

27 Man tröskar ju inte svartkummin med släde
    eller spiskummin med tröskhjul.
Man klappar ut svartkummin med en käpp
    och spiskummin med en stav.
28 Brödsäden mals och tröskas inte i det oändliga,
    man driver inte ständigt vagnshjulen och hästarna över den.
29 Också detta kommer från härskarornas Herre,
    underbar i råd och stor i vishet.

Profetia över Ariel (Jerusalem)

29 Ve över Ariel, Ariel,
    staden där David slog sig ner.
Lägg år till år,
    låt högtidscykeln fullbordas.
Jag ska anfalla Ariel,
    och då blir det sorg och klagan.
    Ariel blir då min altarhärd[e].
Jag ska slå läger
    och omringa dig med belägringstorn
    och bygga upp vallar mot dig.
Du ska förnedras
    och få tala krälande i gruset,
mumlande ur stoftet.
    Som en spöklik röst från jorden
ska du stöna fram dina ord.

Men dina många fiender ska då bli som damm,
    de våldsammas hop som agnar för vinden.
Oväntat och plötsligt ska det ske.
    Härskarornas Herre ska själv gripa in,
med åska och dån och larm,
    med storm och jordbävning
och flammor av förtärande eld.
    Som en dröm, som en nattlig syn,
blir då hopen av alla folk
    som stred mot Ariel,
anföll det, dess befästning
    och belägrade det.
Som när en hungrig drömmer om att han äter
    men fortfarande är hungrig när han vaknar,
och som när en törstig drömmer om att han dricker
    men ändå försmäktar av törst när han slår upp ögonen,
så blir det med hela den hop av folk och länder
    som dragit ut i strid mot berget Sion.

Häpna och förundras!
    Stirra er blinda, så att ni inget ser!
Var berusade, men inte av vin,
    ragla, fast inte av öl!
10 Herren har låtit en sömnens ande drabba er.
    Han har tillslutit era ögon
– profeternas –
    och han har täckt över era huvuden
– siarnas.

11 För hela denna syn har för er blivit som en förseglad bokrulle. När man räcker den till någon läskunnig och ber honom läsa, svarar han: ”Jag kan inte. Den är förseglad.” 12 Om man räcker den till någon som inte kan läsa och ber honom läsa, så svarar denne: ”Jag kan inte läsa.”

13 Herren säger:

”Det här folket nalkas mig med sina ord
    och ärar mig med sin mun,
men deras hjärtan är långt ifrån mig,
    och deras gudsfruktan är bara inlärda människobud.
14 Därför ska jag än en gång
    göra stora under bland detta folk,
förunderliga ting.
    De visas vishet ska förgå
och de förståndigas förstånd komma bort.”
15     Ve dem som i djupen
försöker dölja sina planer för Herren
    och utför sina gärningar i mörkret
och säger:
    ”Vem skulle kunna se oss
eller veta något om oss?”
16     Ni vänder ju allting upp och ner![f]
Kan leran likställas med krukmakaren?
    Kan det som är gjort säga till den som gjorde det:
”Han har inte gjort mig?”
    Kan det som är format säga till den som formade det:
”Han kan ingenting!”

17 Snart, efter en liten tid,
    ska Libanon förvandlas till bördig åkermark
och åkermark räknas som skog.
18     På den dagen ska de döva kunna höra
orden ur en bok,
    och ur dunkel och mörker
ska de blinda kunna se.
19     De ödmjuka ska än en gång glädjas i Herren,
och de fattiga ska fröjdas i Israels Helige.
20     De grymma ska försvinna,
bespottarna förgås,
    alla ontsinta utplånas,
21 de som anklagade den oskyldige i rätten,
    låg på lur för domare i porten
och med falskt vittnesbörd
    berövade den rättfärdige sin rätt.

22 Därför säger Herren till Jakobs släkt, han som befriade Abraham:

”Jakob ska inte längre behöva blygas
    och inte mer blekna.
23 För när han ser sina barn,
    mina händers verk i sin mitt,
ska de hålla mitt namn heligt.
    Jakobs Helige ska de hålla helig,
bäva för Israels Gud.
24     De som i sin ande farit vilse ska få insikt,
och de missnöjda ska låta sig undervisas.”

Footnotes:

  1. 28:10 Citatet (inkl. v. 9) är ett hån som riktas mot Jesaja, och ord-/stavelsekonstruktionen i v. 10 låter sig inte översättas; även dess innebörd är oviss. Det låter ungefär som tsaw la tsaw, tsaw la tsaw, kaw la kaw, kaw la kaw…, motsvarande en sorts ”abrakadabra”.
  2. 28:13 Se not till v. 10.
  3. 28:16 Mer ordagrant skynda sig/förhasta; grundtextens innebörd är något osäker.
  4. 28:25 Översättningen av flera av detaljerna (sädesslag, redskap, arbetssätt) i v. 25-28 är osäker.
  5. 29:2 På hebreiska Ariel. Ariel kan också översättas Guds lejon, eller: altarhärd; se Hes 43:15.
  6. 29:16 Grundtextens innebörd är osäker.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Filipperbrevet 3 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Rättfärdig genom tron på Kristus

Och så, mina syskon, gläd er i Herren! Det är inget besvär för mig att återigen skriva om samma sak, och det är en trygghet för er.

Akta er noga för dessa hundar[a], dessa med sina onda handlingar, dessa som skär sönder kroppen. Verklig omskärelse handlar om oss som tjänar Gud i Anden, har vår stolthet i Kristus Jesus och inte förlitar oss på det yttre.

Fast om det räckte med att förlita sig på det yttre, då skulle jag själv ligga mycket bra till. Om någon kan skryta över sådant så är det jag. Jag blev omskuren när jag var åtta dagar gammal, jag tillhör Israels folk och Benjamins stam. Jag är en hebré, född av hebréer, vad lagen beträffar en farisé[b], och i min fanatism förföljde jag församlingen. När det gällde lagens rättfärdighet, var jag klanderfri.

Men allt detta, som en gång var en vinst för mig, anser jag nu vara en förlust för Kristus skull. Ja, allt annat är en förlust, när man jämför det med den oändliga rikedom det är att få känna Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag kastat bort allt detta som värdelöst skräp, för att vinna Kristus och leva i honom, inte genom min egen rättfärdighet som kommer av lagen, utan genom den som kommer av tro på Kristus, den rättfärdighet som Gud ger den som tror.

10 Jag vill lära känna Kristus och kraften av hans uppståndelse, dela hans lidanden och bli lik honom i en död som hans. 11 Så hoppas jag nå fram till uppståndelsen från de döda.

Kämpa för att nå målet

12 Jag har verkligen inte nått detta än, och jag är inte färdig. Men jag strävar efter att gripa det, eftersom Kristus Jesus har gripit tag i mig. 13 Nej, syskon, jag menar inte att jag redan har det i min hand. Men en sak är säker: jag försöker glömma det som ligger bakom mig och strävar mot det som ligger framför mig. 14 Jag jagar mot målet för att kunna få det pris däruppe, som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus.

15 Jag hoppas att alla ni som har en mogen tro har samma inställning. Men om ni har en annan uppfattning på någon punkt, så ska Gud upplysa er även på det området. 16 Låt oss bara praktisera det vi redan har uppnått.

17 Syskon, ta mig till föredöme, och lär er av dem som lever efter det exempel vi har gett er. 18 Jag har ju ofta sagt er, och jag säger det igen med stor sorg, att det finns många som är fiender till Kristus kors. 19 De är på väg att gå förlorade, för aptiten är deras gud, de sätter sin ära i sådant som är deras skam, och de är helt inriktade på det jordiska. 20 Men vårt hemland är i himlen, och därifrån väntar vi också honom som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus. 21 Han ska genom sin kraft förvandla vår förnedrade kropp, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet, för han har makt att lägga allt under sig.

Footnotes:

  1. 3:2 Judarna ansåg hunden som ett orent djur, och att kallas hund var att anklagas för ett orent liv och för att inte lyda Gud.
  2. 3:5 Se not till Matt 5:20.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes