A A A A A
Bible Book List

Jesaja 11-13 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Ett skott ur Jishajs stam

11 Ett skott ska växa fram ur Jishajs avhuggna stam,
    ett skott ur dess rot ska bära frukt.
Herrens Ande ska vila över honom,
    visdomens och förståndets Ande,
insiktens och kraftens Ande,
    kunskapens och Herrens fruktans Ande.
Han har sin glädje i att frukta Herren.

Han dömer inte efter det som ögonen ser,
    skipar inte rätt efter det man hör.
Han dömer de fattiga i rättfärdighet
    och skipar rättvisa åt de förtryckta i landet.
Hans ord är en käpp som slår ner på jorden
    och med sin andedräkt förgör han de onda.
Rättfärdigheten är hans bälte
    och sanningen bär han kring midjan.

Då ska vargar bo tillsammans med lamm,
    och leoparden ligga bland killingar.
Kalvar, lejon och gödboskap betar tillsammans,
    och en liten pojke vallar dem.
Kon betar tillsammans med björnen,
    deras ungar ligger bredvid varandra,
    och lejon äter hö som kor.
Småbarn leker vid kobrans håla,
    och ett barn sticker handen i ett giftormsbo.
Ingenstans på mitt heliga berg
    ska man göra något ont eller fördärvligt,
för jorden ska vara full av Herrens kunskap,
    så som vattnet fyller havet.

10 Då ska folken söka sig till Jishajs rot, som står som ett banér för alla folk, och den plats där han bor ska vara full av härlighet. 11 Då ska Herren för andra gången räcka ut sin hand för att friköpa resten av sitt folk som är kvar, från Assyrien, Egypten, Patros, Kush, Elam, Shinar, Hamat och länderna utmed kusterna.

12 Han ska resa ett banér för folken
    och samla de förskingrade av Israel
och de kringspridda från Juda
    från jordens alla ändar.
13 Då ska Efraims avund upphöra
    och Judas fiendskap ta slut,
så att Efraim inte mer avundas Juda
    och Juda inte mer är fientligt mot Efraim.
14 De ska anfalla filistéernas sluttning i väster
    och tillsammans plundra folken i öster.
De ska lägga beslag på Edom och Moab
    och lägga under sig ammoniterna.
15 Herren ska låta Egyptens havsvik torka ut,
    gripa tag i Eufratfloden genom sin heta vind,
så att den delas i sju småfloder,
    som går att ta sig över torrskodd till fots.
16 Det ska finnas en rak väg
    för den rest av hans folk
som är kvar från Assyrien,
    på samma sätt som för Israels folk
när de kom från Egypten.

Lovsång till Herren

12 Den dagen ska du säga:

”Jag prisar dig, Herren!
    Du var vred på mig,
men din vrede är över,
    och nu har du tröstat mig.
Ja, Gud är min räddning,
    jag är trygg och inte rädd,
för Herren är min starkhet och min sång.
    Han har blivit min räddning.
Med glädje ska ni ösa vatten
    ur räddningens källor.”

Den dagen ska ni säga:

”Prisa Herren,
    åkalla honom!
Gör hans gärningar kända bland folken,
    förkunna hans upphöjda namn.
Sjung till Herrens ära,
    för det härliga han har gjort,
låt det bli känt över hela jorden.
    Ropa och sjung av glädje,
ni som bor på Sion,
    för stor är han som bor mitt ibland er,
Israels Helige.”

Nationernas dom och hopp om upprättelse

(13:1—27:13)

Profetia över Babylonien

13 Profetia över Babylon, som Jesaja, Amos son, fick i en syn.

Res ett banér på en kal bergstopp.
    Ropa till dem
och vinka till dem att dra in
    genom de förnämas portar.
Jag har befallt mina heliga,
    jag har också kallat in mina krigare
för att verkställa min vrede,
    dem som gläds över min seger.

På bergen hörs ett oväsen,
    som bland folkmassor,
ett larm av riken, av samlade nationer.
    Det är härskarornas Herre som mönstrar sin armé.
De kommer från fjärran land,
    långt bortifrån horisonten,
Herren och hans vredes redskap,
    för att ödelägga hela landet.

Jämra er, för Herrens dag är nära!
    Den kommer med våld från den Väldige.
Därför förlamas alla armar,
    och alla blir modlösa.
De grips av skräck,
    smärta och ångest drabbar dem,
som en kvinnas födslovåndor.
    Handfallna ser de på varandra
med hettande kinder.

Se, Herrens dag kommer
    med fruktansvärd, brinnande vrede.
Jorden ska läggas öde
    och dess syndare utplånas därifrån.
10 Himlens stjärnor och stjärnbilder
    ska inte mer lysa.
Mörk går solen upp,
    och månen ger inget ljus.
11 Jag ska straffa världen
    för dess ondska,
och de gudlösa för deras synd.
    Jag ska göra slut på de stoltas övermod
och slå ner de skoningslösas högfärd.
12     Jag ska göra människan lika sällsynt som guld,
mänskligheten ovanligare än guld från Ofir.
13     Jag ska få himlen att darra,
och jorden ska skakas i sina grundvalar
    genom härskarornas Herres förbittring,
på hans glödande vredes dag.

14 Som en jagad gasell,
    som får utan herde
ska de återvända,
    var och en fly till sitt eget land.
15 Den som grips ska stickas ner,
    den som fångas ska falla för svärd.
16 Deras spädbarn krossas inför deras ögon.
    Deras hus plundras
och kvinnorna våldtas.

17 Jag ska sätta mederna i rörelse mot dem,
    de som inte bryr sig om silver
    eller gillar guld.
18 Deras bågar fäller de unga,
    de har inget förbarmande med spädbarn
    och inget medlidande med de små.
19 För Babylonien, kungarikenas krona,
    kaldéernas härlighet och stolthet,
ska det gå som när Gud
    förgjorde Sodom och Gomorra.
20 Aldrig mer ska det bebyggas,
    generation efter generation ska det vara obebott,
ingen arab ska slå upp sina tält där,
    inga herdar låta sina får vila där.
21 Det ska bli ett tillhåll för ökendjur,
    och husen ska fyllas av schakaler.
Berguvar ska bosätta sig där
    och bockar hoppa omkring.[a]
22 Hyenor ska yla i dess borgar
    och schakaler i de lyxiga palatsen.
Dess tid är snart inne,
    dess dagar är räknade.

Footnotes:

  1. 13:21 Översättningen av djurnamnen är osäker; bockar kan ev. också syfta på demoner i v. 21, 22.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Efesierbrevet 4 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Enhet genom Guds Ande

Därför vill jag, som sitter fängslad för Herrens skull, nu uppmana er att leva på ett sätt som är värdigt er kallelse. Var alltid ödmjuka och milda, och behandla varandra med tålamod och kärlek. Sträva efter att bevara enheten i Anden genom att leva i frid med varandra, så att det är en kropp och en Ande, liksom ni är kallade till ett och samma hopp. Det finns en Herre, en tro och ett dop, en Gud, som är Fader till alla, är över allting, genom allting och i allting.

Men var och en av oss har fått nåden alltefter den gåva som Kristus har gett. Därför sägs det:

”Han steg upp i höjden
    och tog fångar,
    och han gav människorna gåvor.”[a]

Att han steg upp måste ju betyda att han först hade kommit ner till jorden.[b] 10 Och han som kom ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allting. 11 Han gjorde några till apostlar, andra till profeter, evangelister, pastorer[c] och lärare. 12 De ska utrusta de heliga för deras tjänst att bygga upp Kristus kropp, 13 tills vi alla ska vara eniga i tron och i kunskapen om Guds Son, så att vi blir fullvuxna och mogna i likhet med Kristus fullhet.

14 Då är vi inte längre barn som kastas hit och dit av vågorna och blåses åt olika håll av varje lärovind i bedrägliga mänskliga spel som med list lockar till villfarelser. 15 Nej, vi ska i kärlek hålla fast vid sanningen och i allting växa upp till honom som är huvudet, Kristus. 16 Det är han som fogar samman hela kroppen och håller ihop den med hjälp av alla dess leder, genom att varje del ger sitt stöd med den kraft han har gett den. Så växer hela kroppen och byggs upp i kärlek.

Regler för det nya livet

17 För Herrens skull vill jag därför uppmana er: Lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är meningslösa, 18 och deras förstånd är i mörker. De har ingen del i det liv som Gud ger, för de är okunniga och hårdhjärtade. 19 Utan att skämmas kastar de sig ut i ett omoraliskt liv och ägnar sig helt åt all slags orenhet och själviskhet.

20 Men ni är inte sådana, ni som har lärt känna Kristus. 21 Ni har fått höra budskapet om honom, och ni har undervisats om honom så som sanningen är i Jesus. 22 Därför ska ni sluta leva som ni gjorde förut och kasta av er ert gamla jag som går under och är fyllt av bedrägliga begär. 23 Ni ska förnyas till ande och sinne 24 och ta på er den nya människan, som är skapad till att likna Gud i rättfärdighet och sann helighet.

25 Ljug därför inte längre, utan tala sanning med varandra.[d] Vi är ju varandras lemmar. 26 Grips ni av vrede, så synda inte.[e] Låt inte er vrede fortgå tills solen går ner. 27 Låt inte djävulen få något tillfälle. 28 Den som är tjuv ska sluta att stjäla och i stället börja arbeta och göra rätt för sig. Då kan han också dela med sig till människor i nöd. 29 Tala aldrig något oanständigt, utan säg bara sådant som bygger upp och behövs och kan bli till välsignelse för dem som lyssnar. 30 Gör inte Guds heliga Ande ledsen. Anden har ni ju fått som ett sigill för befrielsens dag. 31 Lägg av med all bitterhet, ilska och alla vredesutbrott, hån, förolämpningar och all annan ondska. 32 Var goda och milda mot varandra. Förlåt varandra, så som Gud har förlåtit er i Kristus.

Footnotes:

  1. 4:8 Se Ps 68:19.
  2. 4:9 Eller: till underjorden, dvs. de dödas värld.
  3. 4:11 Egentligen herdar, som begreppet pastor härstammar från.
  4. 4:25 Se Sak 8:16.
  5. 4:26 Se Ps 4:5.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes