A A A A A
Bible Book List

Hesekiel 18-19 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Var och en ska dömas för sin egen synd

18 Herrens ord kom till mig: ”Varför använder ni det här ordspråket om Israels land:

’Fäderna äter sura druvor
    och barnen får ömma tänder’?

Så sant jag lever, säger Herren, Herren, ska ni inte längre använda det ordspråket i Israel. Alla människoliv tillhör nämligen mig, fädernas såväl som sönernas. Den som syndar ska dö för sin egen synd.

Den som är rättfärdig
    och gör vad som är rätt och rättfärdigt
håller inte offermåltid uppe i bergen
    och ser inte upp på israeliternas avgudar.
Han kränker inte sin nästas hustru
    och ligger inte med en kvinna under hennes menstruation.
Han förtrycker ingen, utan återlämnar låntagarens pant.
    Han roffar inte åt sig,
utan ger den hungrige mat och kläder åt den nakne.
    Han lånar inte ut pengar mot ränta
och ockrar inte.
    Han avhåller sig från det som är orätt,
och han dömer rätt mellan människor.
    Han lyder mina bud och följer troget mina stadgar.
En sådan man är rättfärdig.
    Han ska få leva, säger Herren, Herren.

10 Men om han får en våldsbenägen son som är mördare, eller gör något av detta mot sin broder, 11 som han själv aldrig gjorde:

håller offermåltid uppe i bergen,
kränker sin nästas hustru,
12 förtrycker den fattige och behövande,
roffar åt sig, låter bli att återlämna pant,
ser upp på avgudarna och begår avskyvärda handlingar,
13 lånar ut pengar mot ränta och ockrar,
ska han då få leva?
    Nej, han ska inte leva!
Han har begått alla dessa avskyvärdheter och måste förvisso dö,
    och han är själv skuld till det.

14 Men om han i sin tur får en son som ser alla synder hans far begår, och fastän han ser dem själv avstår från att göra något sådant,

15 om han inte håller offermåltid uppe i bergen
    och inte ser upp på israeliternas avgudar,
inte kränker sin nästas hustru,
16     inte förtrycker någon eller tar pant,
inte roffar åt sig, utan ger den hungrige mat
    och kläder åt den nakne,
17 avhåller sig från det som är orätt[a]
    och inte lånar ut pengar mot ränta eller ockrar,
om han lyder mina bud och följer mina stadgar,
    då ska han inte dö på grund av sin fars synder. Han ska få leva.
18 Men hans far, som utövade utpressning och roffade åt sig av sina släktingar
    och gjorde orätt bland sitt folk,
        ska dö för sin egen synd.

19 Men ni frågar: ’Varför ska inte sonen dela sin fars skuld?’ Därför att sonen har gjort det som är rätt och rättfärdigt och hållit alla mina bud och rättat sig efter dem. Han ska få leva. 20 Den som syndar ska dö. Sonen ska inte dela sin fars skuld, och inte heller fadern sin sons. Den rättfärdige ska få del av sin rättfärdighet och den gudlöse av sin gudlöshet.

21 Men om den gudlöse vänder om från alla sina synder som han har begått och lyder alla mina bud och gör det som är rätt och rättfärdigt, så ska han få leva. Han ska inte dö. 22 Alla hans överträdelser ska vara glömda, och genom det rättfärdiga han har gjort ska han få leva. 23 Skulle den gudlöses död behaga mig? säger Herren, Herren. Skulle jag inte hellre se honom vända om från sina vägar och få leva?

24 Men om en rättfärdig vänder om från sin rättfärdighet och börjar göra det som är orätt och begår samma avskyvärda handlingar som den gudlöse, ska han då tillåtas leva? All hans tidigare rättfärdighet kommer att bli bortglömd, och för sin trolöshet som han gjort sig skyldig till och för sin synd som han begått ska han dö.

25 Ändå säger ni: ’Herrens väg är inte rätt!’ Lyssna nu, israeliter! Är inte min väg rätt? Är det inte era vägar som inte är rätta? 26 När den rättfärdige vänder om från sin rättfärdighet och börjar göra det som är orätt ska han dö. För det orätta han har gjort ska han dö. 27 Och när den gudlöse vänder om från sin gudlöshet och börjar göra det som är rätt och rättfärdigt, ska han rädda sitt liv. 28 Därför att han kommer till insikt om sina överträdelser och vänder om från dem ska han få leva. Han ska inte dö. 29 Och ändå säger israeliterna: ’Herrens väg är inte rätt!’ Är inte min väg rätt, israeliter? Är det inte era vägar som är orätta?

30 Jag ska döma er, israeliter, var och en efter hans gärningar, säger Herren, Herren. Vänd om, vänd er bort från alla era överträdelser, för att synden inte ska bli till fall för er. 31 Gör er av med era överträdelser som ni har gjort er skyldiga till. Skaffa er ett nytt hjärta och en ny ande. Varför skulle ni dö, israeliter? 32 Jag finner inget behag i någons död, säger Herren, Herren. Vänd om, så får ni leva!

Klagosång över Israels kungahus

19 Sjung en klagosång om Israels furstar: Säg:

’Vilken lejoninna var inte din mor
    bland lejonen!
Hon låg bland de unga lejonen
    och födde upp sina ungar.
En av hennes ungar som hon födde upp
    växte upp till ett starkt lejon.
Han lärde sig att slita sönder sitt byte
    och blev en människoätare.
Folken fick höra om honom,
    och han fångades i deras grop.
Med krokar förde de honom
    till Egyptens land.

När hon såg att hon väntade förgäves,
    att allt hopp var ute,
tog hon en annan av sina ungar,
    och uppfostrade honom till ett starkt lejon.
Han gick omkring bland lejonen
    och blev ett starkt lejon.
Han lärde sig att slita sönder sitt byte
    och blev en människoätare.
Han kände till deras fästningar[b]
    och lade deras städer i ruiner.
Landet och alla som fanns där blev förskräckta
    när hans rytande hördes.
Då kom folken mot honom
    från länderna runt omkring.
De bredde ut sitt nät för honom,
    och han fångades i deras grop.
Med krokar satte de honom i en bur
    och tog med honom till kungen i Babylon.
De spärrade in honom,
    så att hans rytande aldrig mer skulle höras på Israels berg.

10 Din mor var som en vinstock i vingården,
    planterad vid vatten,
och med många grenar och mycket frukt
    på grund av överflödet på vatten.
11 Den fick starka grenar,
    som kunde bli härskarspiror.
Den var hög,
    den höjde sig över lövverken
och syntes på långt håll
    för sin höjd och för sina täta rankor.
12 Men den rycktes upp i vrede
    och kastades på marken.
Dess frukt torkade ut i östanvinden.
    De starka grenarna bröts av, vissnade
och förtärdes av elden.
13     Nu är vinstocken planterad i öknen,
i torkans och törstens land.
14     Från en av dess främsta grenar
spred sig elden,
    och förtärde frukten.
Ingen stark gren finns kvar,
    ingen härskarspira.’

Denna sång är en klagosång, och en klagosång ska den vara.”

Footnotes:

  1. 18:17 Egentligen inte förgriper sig på den fattige; här följer översättningen Septuaginta. Jfr även v. 8.
  2. 19:7 Egentligen kränkte (ordagrant kände) deras änkor. Änkor och fästningar/palats är mycket likartade ord i hebreiskan och kan lätt förväxlas. Här talar den poetiska parallellismen för fästningar.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Jakob 4 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Lev nära Gud

Vad är det som orsakar gräl och strider ibland er? Är det inte de själviska begär som vill ta makten över er kropp? Ni vill ha, men ni får ingenting. Ni dödar och är avundsjuka, men får inte vad ni vill ha. Ni grälar och strider men blir ändå inte tillfredsställda, eftersom ni inte ber. Och när ni ber, får ni ändå inget, eftersom ni har felaktiga motiv. Ni är bara ute efter att tillfredsställa era egna begär.

Ni trolösa, förstår ni inte att vänskap med världen innebär fiendskap med Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud. Tror ni att det är utan grund som det står i Skriften: ”Svartsjukt vakar han över anden som han har låtit bo i oss?”[a] Men han ger oss en större nåd. Därför heter det:

”Gud står emot de stolta,
    men de ödmjuka visar han nåd.”[b]

Underordna er alltså Gud. Stå emot djävulen, så ska han fly ifrån er. Håll er nära Gud, så ska han hålla sig nära er. Rengör era händer, ni syndare. Rena era hjärtan, ni kluvna. Klaga, sörj och gråt. Vänd ert skratt i tårar och er glädje i sorg. 10 Ödmjuka er inför Herren, så ska han upphöja er.

Varning för att döma andra

11 Tala inte illa om varandra, syskon, för den som talar illa om andra och dömer dem, han talar illa om lagen och dömer ut den.[c] Men om du dömer lagen håller du den inte utan gör dig till domare över den. 12 Det finns bara en lagstiftare och domare, han som ensam har makt att rädda eller förinta. Men vilken rätt har du att döma andra?

Varning för falsk säkerhet

13 Ni som säger: ”Idag eller i morgon ska vi åka till den eller den staden, stanna där ett år och göra goda affärer”, 14 ni kan ju inte veta vad som ska hända i morgon, eller hur ert liv ska bli. Ni är en dimma som i ena stunden syns och nästa stund är borta.[d] 15 Ni borde i stället säga: ”Om Herren vill och vi får leva, ska vi göra det eller det.” 16 Men nu skryter ni med era egna planer, och allt sådant skryt är ont.

17 Den som vet om det goda han borde göra men inte gör det, han syndar.

Footnotes:

  1. 4:5 Citatet är inte ordagrant. 5 Mos 4:24.
  2. 4:6 Se Ords 3:34.
  3. 4:11 Jfr 3 Mos 19:16.
  4. 4:14 Jfr Ps 144:4.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes