A A A A A
Bible Book List

2 Moseboken 27-28 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Altaret

(2 Mos 38:1-7)

27 Du ska också göra ett fyrkantigt altare av akacieträ, 2,5 meter i kvadrat och 1,5 meter högt. Utforma altaret med horn i de fyra hörnen och drag över alltsammans med koppar. Du ska göra askhinkar, skovlar, skålar, eldgafflar och fyrfat, allesammans av koppar. Sedan ska du göra ett galler, ett kopparnät med en ring i varje hörn och sätta gallret nertill, så att nätet når upp till mitten av altaret. Gör bärstänger av akacieträ, överdragna med koppar, som du skjuter in i ringarna på sidorna av altaret, så att man kan bära det. Altaret måste vara öppet inuti, gjort av plankor, och det ska göras precis som du fick se på berget.

Förgården

(2 Mos 38:9-20)

Du ska göra en förgård till boningen. På södra sidan ska det vara förhängen av tvinnat fint lingarn, och de ska vara 50 meter långa på den sidan, 10 med 20 stolpar och 20 socklar av koppar. Stolparnas krokar och band ska vara av silver. 11 På samma sätt ska det vara på den norra sidan, 50 meter långa förhängen med 20 stolpar och 20 socklar av koppar och med krokar och band av silver.

12 Västra sidan av förgården ska ha förhängen som är 25 meter långa med tio stolpar och tio socklar. 13 Östra sidan ska också vara 25 meter. 14 Förhängena ska vara sju och en halv meter åt ena hållet med tre stolpar och tre socklar, 15 likaså åt andra hållet med tre stolpar och tre socklar.

16 Ingången till förgården ska ha ett förhänge som är 10 meter långt och gjort av brokigt tyg med blått, purpurrött, karmosinrött och tvinnat fint lingarn, fäst vid fyra stolpar på fyra socklar. 17 Alla stolparna runt förgården ska vara försedda med band och krokar av silver och socklar av koppar. 18 Förgården ska vara 50 meter lång och 25 meter bred med ett 2,5 meter högt förhänge av tvinnat fint lingarn. Socklarna ska vara av koppar.

19 Alla tillbehör för tjänsten i boningen och alla pluggar där och till förgården ska göras av koppar.

Oljan till lampstället

(3 Mos 24:1-4)

20 Säg till Israels folk att skaffa fram ren olja av pressade oliver till lampstället, så att lamporna ständigt kan brinna. 21 I uppenbarelsetältet, utanför förhänget som hänger framför förbundstecknet, ska Aron och hans söner sköta om dem varje kväll och morgon så att de brinner natten igenom inför Herren. Detta är en bestående stadga som ska gälla för Israel generation efter generation.

Prästernas dräkter

(2 Mos 39:1)

28 Du ska föra fram och avskilja din bror Aron och hans söner Nadav och Avihu, Elasar och Itamar från israeliternas krets till präster åt mig. Du ska låta sy en helig dräkt till ära och prydnad för din bror Aron. Uppmana dem i vars hjärtan jag lagt vishetens ande att göra kläder åt honom som avskiljer honom till att vara präst åt mig. Detta ska de göra åt honom: en bröstsköld, en efod, en mantel, en vävd tunika, en turban och ett bälte. De ska göra heliga kläder åt din bror Aron och hans söner, så att de kan vara mina präster. De ska använda guld, blått, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn.

Efoden

(2 Mos 39:2-7)

Efoden ska göras av guld och av blått, purpurrött, karmosinrött och tvinnat fint lingarn i konstvävnad. Den ska göras i två axelstycken som fästs ihop i kanterna så att den hålls ihop. Bältet, som ska sitta fast vid efoden, ska göras på samma sätt, i ett stycke med den, av guld och blått, purpurrött, karmosinrött och tvinnat fint lingarn. Ta två onyxstenar och rista in namnen på Israels söner i dem. 10 Sex namn ska finnas på vardera stenen, från den äldsta till den yngsta. 11 När du graverar in Israels söners namn ska du gravera som när man graverar sigill. De ska vara infattade i flätverk av guld. 12 Fäst dem på efodens axelstycken som en påminnelse om Israels söner. Aron ska bära Israels söners namn inför Herren på sina axlar som en ständig påminnelse. 13 Låt göra flätverk av guld 14 och två snoddar av rent guld, tvinnade som snören, och fäst dem vid flätverken.

Bröstskölden

(2 Mos 39:8-21)

15 Sedan ska du göra en bröstsköld av finaste konstvävnad för domsutslag. Gör den som efoden, av guld och blått, purpurrött, karmosinrött och tvinnat fint lingarn. 16 Bröstskölden ska vara fyrkantig och dubbelvikt, 25 centimeter lång och lika bred. 17 På den ska du sätta in fyra rader med stenar. I första raden ska det vara en karneol, en topas och en smaragd[a], 18 i den andra en rubin, en safir och en kalcedon och 19 i den tredje en hyacint, en agat och en ametist, 20 i fjärde raden en krysolit, en onyx och en jaspis. De ska alla vara infattade i flätverk av guld. 21 Var och en av de tolv stenarna ska representera en av Israels tolv söner, var och en med ett av de tolv stammarnas namn ingraverat, som på ett sigill.

22 Gör till bröstskölden kedjor av rent guld, tvinnade som snören. 23 Du ska göra två guldringar och fästa dem vid två hörn i bröstskölden. 24 Fäst de båda guldsnoddarna vid de två ringarna i hörnen av bröstskölden.

25 Var och en av dessa snoddar ska med sin andra ände fästas vid de två flätverken som ska vara fästade vid efodens axelstycken på framsidan. 26 Sedan ska du göra två guldringar och sätta fast dem på bröstsköldens båda andra hörn, på insidan närmast efoden, och 27 sedan ytterligare två guldringar som ska sitta på efodens axelstycken vid dess nedre kant på framsidan, vid sömmen över efodens bälte. 28 Knyt fast bröstskölden med ett blått snöre som går från dess ringar in i efodens ringar, så att den sitter ovanför efodens bälte och inte lossnar från efoden. 29 På så sätt ska Aron bära namnen på Israels söner på domsutslagets bröstsköld över sitt hjärta, när han går in i helgedomen, så att Herren alltid ska bli påmind om dem. 30 I domsutslagets bröstsköld ska du lägga urim och tummim, så att Aron alltid bär dem vid sitt hjärta när han träder fram inför Herren. Så bär Aron alltid israeliternas domar vid sitt hjärta inför Herren.

Kåpan och tunikan

(2 Mos 39:22-31)

31 Efodkåpan ska du göra helt av blått tyg 32 med en öppning för huvudet i mitten. Öppningen ska omges av en vävd krage, så att tyget inte går sönder. 33 Vid kanten av manteln ska du fästa granatäpplen av blått, purpurrött och karmosinrött garn, och mellan dessa bjällror av guld runt hela fållen, 34 en guldbjällra och ett granatäpple växelvis runt fållen på kåpan. 35 Aron ska alltid bära kåpan när han gör tjänst. Då hörs bjällrorna när han går in i helgedomen inför Herren och när han går ut därifrån, för att han inte ska dö.

36 Sedan ska du göra en plåt av rent guld och på den ska du rista in ’Helgad åt Herren’, på samma sätt som man graverar ett sigill. 37 Plåten ska du fästa med ett blått snöre framtill på turbanen. 38 Aron ska bära den i pannan och därmed bära den skuld som följer med de gåvor Israels folk frambär, vad det än är för gåvor. Den ska alltid vara på Arons panna, för att Herren ska ta emot dem.

39 Tunikan ska vävas av fint lingarn. Gör turbanen av fint lingarn. Bältet ska göras i broderad väv.

40 Åt Arons söner ska du också göra tunikor, bälte och huvudbindlar, till ära och prydnad. 41 Klä Aron och hans söner med dessa kläder, invig och helga dem till prästtjänst åt mig genom att smörja dem. 42 Gör också underkläder av linne som skyler deras nakenhet. De ska räcka ner från midjan till låren, 43 och Aron och hans söner ska bära dem när de går in i uppenbarelsetältet eller till altaret för att göra tjänst i helgedomen, för att de inte ska ådra sig skuld och dö. Detta är en lag som alltid ska gälla för Aron och hans söner.

Footnotes:

  1. 28:17 ff. Exakt vilka stenar är något osäkert utifrån de hebreiska benämningarna.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Matteus 21:1-22 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Jesus rider in i Jerusalem på en åsna

(Mark 11:1-10; Luk 19:28-38; Joh 12:12-15)

21 När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget, skickade han iväg två lärjungar och sa till dem: ”Gå till byn som ligger framför er. Där kommer ni genast att hitta ett åsnesto stå bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem, och om någon frågar vad ni håller på med, så säg bara: ’Herren behöver dem och kommer snart att lämna tillbaka dem.’ ”

Genom detta gick det i uppfyllelse som förutsagts genom profeten:

”Säg till dotter Sion[a]:
    ’Se, din kung kommer till dig,
ödmjuk och ridande på en åsna,
    ja, på ett åsneföl.’ ”[b]

De båda lärjungarna gjorde som Jesus hade befallt dem och tog med åsnan och fölet till honom. Sedan lade de sina mantlar på åsnorna, och Jesus satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, och andra skar kvistar från träden och strödde ut på vägen.[c] Och allt folket, både de som gick framför Jesus och de som gick efter, ropade:

”Hosianna[d], Davids Son!”

”Välsignad är han som kommer i Herrens namn!”

”Hosianna i höjden!”

10 Det blev stor uppståndelse i hela Jerusalem när han red in, och människorna frågade: ”Vem är han?” 11 Folkmassan svarade då: ”Det är profeten Jesus från Nasaret i Galileen.”

Jesus rensar templet

(Mark 11:15-19; Luk 19:45-47; Joh 2:13-16)

12 Sedan gick Jesus in i templet och drev ut alla köpmännen och deras kunder ur templet. Han välte omkull borden för dem som växlade pengar och stånden för dem som sålde duvor.[e] 13 Och han sa till dem: ”Det står skrivet: ’Mitt hus ska kallas ett bönehus.’ Men ni gör det till ett rövarnäste.”[f]

14 Nu kom många blinda och förlamade fram till honom på tempelplatsen, och han botade dem. 15 Men när översteprästerna och de skriftlärda såg dessa märkliga under och små barn som ropade på tempelområdet: ”Hosianna, Davids Son”[g], blev de upprörda och frågade honom: ”Hör du inte vad barnen ropar?” 16 ”Jo”, svarade Jesus. ”Men har ni inte läst:

’Av barns och småbarns mun
    har du gjort en lovsång till dig[h]?’ ”

17 Sedan lämnade han dem och gick ut ur staden till Betania, där han stannade över natten.

Jesus förbannar fikonträdet

(Mark 11:12-14; 11:20-24)

18 När Jesus på morgonen var på väg tillbaka till staden blev han hungrig. 19 Han fick då syn på ett fikonträd vid vägen, gick fram för att se om det fanns någon frukt på det men det fanns bara blad.[i] Då sa han till trädet: ”Aldrig mer ska du bära frukt!” Och genast vissnade fikonträdet.

20 Lärjungarna blev alldeles häpna och frågade: ”Hur kom det sig att fikonträdet vissnade så fort?”

21 Då sa Jesus till dem: ”Sannerligen säger jag er: om ni tror och inte tvivlar, kan ni också göra så här med fikonträdet, och mer än så. Ni kan till och med säga till det här berget: ’Upp med dig och kasta dig i havet’ och det kommer att göra det. 22 Ni kan få vad som helst som ni ber om i era böner, om ni bara tror.”

Footnotes:

  1. 21:5 Dotter Sion är ett poetiskt uttryck för Jerusalem med dess invånare. Jerusalem är byggt på berget Sion.
  2. 21:5 Se Sak 9:9.
  3. 21:8 Åsnan var en symbol för att Jesus tillhörde kung Davids ätt, och mantlarna var en kunglig hyllning.
  4. 21:9 Hosianna , ett hebreiskt hyllningsord som betyder ”Herre, fräls oss!”. Här, liksom i parallelltexterna i de övriga evangelierna, har ordet lämnats oöversatt, p.g.a. dess funktion som just hyllningsord, som knappast låter sig översättas (t.ex. Hosianna i höjden). Däremot kan det mycket väl översättas i sådana sammanhang som Ps 118:25-26.
  5. 21:12 Köpmännen sålde djur som skulle användas till offer i templet.
  6. 21:13 Se Jes 56:7 och Jer 7:11.
  7. 21:15 Jfr Ps 118:25.
  8. 21:16 Se Ps 8:3. Översättningen följer Septuaginta; i den masoretiska texten: …upprättat en makt.Jesus förklarar här att psalmen i Psaltaren handlar om honom, att han är Gud.
  9. 21:19 Det var enligt Mark 11:13 inte fikonens tid. Ett träd utan frukt symboliserar ett olydigt folk.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes