A A A A A
Bible Book List

2 Moseboken 25-26 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Anvisningar för boningen

(25:1—31:18)

Folkets bidrag till boningen

(2 Mos 35:4-9)

25 Herren sa till Mose: ”Säg till folket att var och en som i sitt hjärta känner sig manad till det får ta emot gåvor och som offer ge mig något av detta, som ni ska samla in: guld, silver och koppar, blått, purpurrött, karmosinrött garn, fint lingarn, gethår, rödfärgade baggskinn och delfinskinn[a], akacieträ, olja till lampan, kryddor till smörjelseoljan och till den välluktande rökelsen, onyxstenar och andra stenar till efoden och bröstskölden.

De ska göra en helgedom åt mig, där jag kan bo bland dem. Ni ska göra boningen med sin inredning helt enligt den förebild jag visar dig.

Arken

(2 Mos 37:1-9)

10 Av akacieträ ska ni göra en kista, arken. Den ska vara 125 centimeter lång, 75 centimeter bred och 75 centimeter hög. 11 Drag över insidan och utsidan med rent guld och gör en rand av guld runt omkring den. 12 Sedan ska du gjuta fyra ringar av guld som du fäster vid arkens fyra fötter, två på var sida. 13 Du ska göra stänger av akacieträ, överdragna med guld, 14 som du ska skjuta in i ringarna på arkens sidor, så att man kan bära den med dem. 15 Stängerna ska sitta kvar i ringarna och får inte dras ut ur dem. 16 I arken ska du lägga förbundstecknet som jag ska ge dig.

17 Och du ska göra ett lock[b] av rent guld. Det ska vara 125 centimeter långt och 75 centimeter brett. 18 Gör sedan två keruber av hamrat guld vid de båda ändarna av försoningsstället. 19 En kerub ska sitta vid den ena änden och en vid den andra och du ska göra dem i ett stycke med locket. 20 Keruberna ska ha sina vingar utbredda över locket så att de täcker den och de ska ha ansiktena vända mot varandra nedåt mot försoningsstället. 21 Placera locket ovanpå kistan och lägg förbundstecknet som jag ska ge dig i denna ark. 22 Där ska jag uppenbara mig för dig. Jag ska tala med dig från försoningsstället mellan keruberna på arken som innehåller förbundstecknet. Där ska jag kungöra mina befallningar till Israels folk för dig.

Bordet

(2 Mos 37:10-16)

23 Gör sedan ett bord av akacieträ, en meter långt, en halv meter brett och 75 centimeter högt. 24 Det ska du dra över med rent guld och göra en guldkant runtom. 25 Och du ska göra en handsbred list runt bordet och en guldkant på listen. 26 Gör sedan fyra ringar av rent guld och sätt dem i de fyra hörnen vid de fyra bordsbenen. 27 Ringarna ska vara intill listen för stänger att bära bordet med. 28 Gör bärstängerna av akacieträ, överdragna med guld. Med dem ska bordet bäras. 29 Gör också fat, skålar, bägare och kannor av rent guld för dryckesoffren 30 och låt alltid skådebröden ligga synliga på bordet inför mig.

Lampstället

(2 Mos 37:17-24)

31 Gör också ett lampställ av rent, hamrat guld. Det ska vara gjort i ett enda stycke: fot, stam, grenar och utsmyckningar med blad, knoppar och blommor. 32 Det ska ha sex armar, tre på var sida av stammen. 33 Till varje arm ska göras tre utskurna skålar, formade som mandelträdsblommor. Så ska man göra med alla sex armarna som går ut från stammen. 34 På mittstammen ska det vara fyra skålar, formade som mandelblommor och knoppar, 35 en blomma under varje armpar, som går ut från stammen, gjorda i ett stycke, sammanlagt sex armar. 36 Dekorationerna och armarna ska vara gjorda i ett enda stycke av rent, hamrat guld. 37 Till dess armar ska du göra sju lampor och sätta dem så att de lyser upp platsen framför. 38 Tillhörande tänger och brickor ska göras i rent guld. 39 Hela lampstället ska vara gjort av 34 kilo renaste guld.

40 Var noga med att göra detta efter den förebild som visats dig på berget.

Boningen

(2 Mos 36:8-38)

26 Gör boningen av tio våder av tvinnat fint lingarn och av blått, purpurrött och karmosinrött garn med keruber på i konstvävnad, 14 meter lång och 2 meter bred. Våderna ska vara lika stora. Sammanfoga våderna till två långa stycken, vardera bestående av fem våder. Utmed kanten på dessa två stycken ska du sätta öglor gjorda av blått garn, varje ögla mitt emot en annan ögla på det andra stycket. Du ska göra 50 öglor på den ena våden och 50 på våden i det andra stycket så att de motsvarar varandra. Sedan ska du göra 50 hakar av guld och med hjälp av dem foga samman styckena. På så sätt ska dessa stycken fästas ihop till en enhet.

Du ska också göra elva gethårsvåder till ett tält över helgedomen. Varje våd ska vara 15 meter lång och 2 meter bred. De ska vara lika stora. Fem av dessa våder ska förenas till ett stycke och sex andra till ett annat stycke. Den sjätte våden ska vikas dubbel, och den ska hänga framför ingången till tältet. 10 Gör 50 öglor utmed kanten av det ena hopsatta stycket och 50 öglor utmed kanten av det andra hopsatta stycket 11 och häkta ihop dem med 50 hakar av koppar. På så sätt kommer de att fästa ihop tältet till en enhet. 12 Den överblivna halva våden ska hänga ner över baksidan av tältet. 13 Tältvåderna som är en halv meter för långa ska hänga ner på tältets sidor för att täcka den. 14 Över detta ska du sedan lägga ett överdrag av rödfärgade baggskinn på tältet, och över detta i sin tur ett överdrag av delfinskinn.

15 Brädorna till boningen ska du göra av akacieträ, och de ska stå upprätt. 16 Varje brädas höjd ska vara 5 meter och dess bredd 75 centimeter. 17 På varje bräda ska det också finnas två tappar som hör ihop. Gör alla boningens brädor likadana. 18 Till södra sidan av boningen behövs 20 sådana brädor intill varandra. 19 Gör 40 socklar av silver, två under var och en av de 20 brädorna med dess två tappar. 20 På norra sidan ska det också vara 20 brädor 21 med 40 socklar av silver, två för varje bräda. 22 På baksidan, den västra sidan, ska det vara sex brädor 23 och sedan två hörnbrädor på baksidan. 24 Dessa hörnbrädor ska vara dubbla upptill och nertill, till den första ringen. Så ska de båda hörnbrädorna vara[c]. 25 Det ska alltså tillsammans vara åtta brädor, med 16 silversocklar för brädorna, två under varje.

26 Sedan ska du göra tvärstänger av akacieträ, fem till brädorna på boningens ena sida, 27 fem till brädorna på andra sidan och fem till brädorna på baksidan, västerut. 28 Den mellersta av dessa tvärstänger ska placeras så att den går tvärs över, mitt på brädorna, från den ena ändan till den andra. 29 Drag över brädorna med guld. Ringarna, som sitter fast på brädorna, ska du också göra av guld. Även tvärstängerna ska du dra över med guld. 30 Sätt upp boningen på det sätt som du fick se på berget.

Förhänget

31 Du ska också göra ett förhänge av blått, purpurrött, karmosinrött och tvinnat fint lingarn med keruber konstnärligt invävda. 32 Häng upp det på fyra stolpar av akacieträ, överdragna med guld och med fyra hakar av guld. Stolparna ska stå på fyra silversocklar. 33 Häng upp detta förhänge på krokarna, och placera arken med förbundstecknet bakom det. Detta förhänge ska skilja det heliga från det allra heligaste.

34 Och försoningsstället, arkens guldlock, ska du lägga på arken med förbundstecknet i det allra heligaste. 35 Placera bordet och lampstället utanför förhänget mitt emot varandra. Lampstället ska stå på den södra sidan och bordet på den norra sidan.

36 Till ingången av tältet ska du göra ett förhänge, en konstvävnad av blått, purpurrött, karmosinrött och tvinnat fint lingarn. 37 Till detta förhänge ska du göra fem stolpar av akacieträ överdragna med guld och med krokar av guld, och gjut fem socklar av koppar till dem.

Footnotes:

  1. 25:5 Det hebreiska djurnamnet är osäkert. En annan vanlig översättning är getskinn.
  2. 25:17 Ordet lock kan härledas från ett hebreiskt verb som betyder täcka, eller möjligen från ett annat verb som betyder sona. Septuaginta översätter det med försoningsplats/-ställe – en tanke som bl.a. denna bibelöversättning ansluter sig till. En annan möjlig översättning är benådningsplats.
  3. 26:24 Grundtextens innebörd är svårtolkad.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Matteus 20:17-34 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Jesus förutsäger för tredje gången att han ska dö

(Mark 10:32-34; Luk 18:31-33)

17 När Jesus var på väg upp till Jerusalem samlade han sina tolv lärjungar omkring sig och sa till dem medan de gick:

18 ”Vi är nu på väg till Jerusalem. Där kommer Människosonen att bli förrådd och överlämnad till översteprästerna och de skriftlärda, och de ska döma honom till döden 19 och överlämna honom till hedningarna[a] för att hånas och piskas och korsfästas, men på den tredje dagen ska han uppstå.”

Jakob och Johannes vill ha hedersplatserna

(Mark 10:35-45; Luk 22:24-27)

20 Lite senare kom Sebedaios söners mor fram till Jesus tillsammans med sina söner och föll ner för honom; hon ville be om något. 21 ”Vad vill du?” undrade han. Hon svarade: ”Jag vill att du ska låta mina söner få sitta en på höger och en på vänster sida om dig i ditt rike.”[b] 22 Men Jesus sa: ”Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag måste dricka?” ”Ja”, svarade de. ”Det kan vi.”

23 Då sa Jesus till dem: ”Ni kommer att få dricka min bägare, men jag bestämmer inte vilka som ska sitta på min högra och på min vänstra sida. De platserna ges åt dem som min Fader har berett dem för.”

24 När de tio övriga hörde detta blev de upprörda. 25 Men Jesus kallade dem till sig och sa: ”Ni vet att furstarna regerar över folken och stormännen utövar makt över dem. 26 Men så får det inte gå till bland er. Den av er som vill bli stor bland er måste vara de andras tjänare, 27 och den som vill vara den förste måste vara de andras slav. 28 Inte heller Människosonen har kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”

Jesus botar två blinda utanför Jeriko

(Mark 10:46-52; Luk 18:35-43)

29 När Jesus och hans lärjungar lämnade Jeriko följde mycket folk med.

30 Just då satt två blinda män vid vägkanten, och när de fick höra att Jesus kom gående, började de ropa: ”Herre, Davids Son, förbarma dig över oss!” 31 Folket försökte få dem att hålla tyst, men de ropade bara ännu högre: ”Herre, Davids Son, förbarma dig över oss!”

32 När Jesus hörde detta, stannade han och kallade dem till sig och frågade: ”Vad vill ni att jag ska göra för er?”

33 ”Herre”, sa de, ”låt våra ögon bli öppnade!” 34 Då fylldes Jesus av medlidande med dem och rörde vid deras ögon. Och genast återfick de sin syn. Sedan följde de med honom.

Footnotes:

  1. 20:19 Hedningar var judarnas sätt att beskriva andra/främmande folk. Orden används som synonymer i denna översättning, beroende på sammanhanget.
  2. 20:21 Att sitta på höger och vänster sida var en hedersplats och innebar också en maktposition.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes