A A A A A
Bible Book List

5 Moseboken 25-27 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

25 Om två män är oense och vänder sig till domstolen, ska de som dömer fria den oskyldige och döma den skyldige. Om den skyldige döms till spöstraff, ska domaren befalla honom att lägga sig ner och domaren ska själv övervaka att han får så många slag han förtjänar. Han kan få upp till fyrtio rapp. Men mer än fyrtio rapp får man inte ge. Straffet får inte bli så hårt att din bror förnedras.

Du ska inte binda ihop munnen på en oxe som tröskar.

Om två bröder bor tillsammans och en av dem dör utan att ha fått en son, får hans änka inte gifta sig utanför släkten. Hennes mans bror ska ta henne till hustru och göra sin svågerplikt mot henne och den förste son de får tillsammans ska räknas som den dödes son, så att hans namn lever kvar i Israel. Om den dödes bror vägrar att fullgöra sin plikt och gifta sig med sin svägerska, ska hon gå till de äldste i stadsporten och säga: ”Min mans bror vägrar att låta sin brors släkt föras vidare och att fullgöra sina skyldigheter som svåger mot mig.” De äldste i staden ska då kalla honom till sig och tala igenom saken med honom. Om han fortfarande vägrar att gifta sig med henne, ska svägerskan gå fram till honom i de äldstes närvaro, dra av honom en sandal och spotta honom i ansiktet. Sedan ska hon säga: ”Så går det för den man som vägrar att låta sin brors släkt leva vidare.” 10 Sedan ska man tala om hans avkomlingar som ”den barfotades släkt”.

11 Om två män slåss och den enes hustru griper in för att hjälpa sin man genom att ta tag om den andre mannens könsorgan, 12 ska hennes hand huggas av utan förbarmande.

13 Du får inte ha två olika vikter i påsen, en som är för lätt och en annan som är tyngre. 14 Inte heller får du ha olika mått i huset, ett som är stort och ett som är litet. 15 Du ska ha rätta och riktiga vikter och mått. Då får du leva länge i det land Herren, din Gud, ger dig. 16 Herren, din Gud, avskyr alla som ägnar sig åt det som är orätt.

17 Kom ihåg vad amalekiterna gjorde mot dig när du var på väg från Egypten! 18 De mötte dig på din väg och stred mot dig när du var trött och utmattad. Utan att frukta Gud anföll de dem som var svaga och hade kommit efter de andra. 19 När du nu med Herrens, din Guds, hjälp äntligen får leva i ro för alla dina fiender, ska du därför utrota amalekiterna från jorden så att ingen längre minns att de existerat. Glöm aldrig detta!

Böner till Herren inför särskilda tillfällen

26 När du har kommit in i det land som Herren, din Gud, vill ge dig och du har intagit det och bosatt dig där, ska du ta en del av den första skörden du bärgat i landet som Herren, din Gud, ger dig. Lägg det i en korg och bär det till den plats som Herren, din Gud, väljer ut åt sig, den plats där han ska låta sitt namn bo. Gå till den tjänstgörande prästen och säg till honom: ”Idag bekräftar jag att Herren, din Gud, har fört mig till det land han med ed lovade våra förfäder att ge oss.” Prästen ska då ta korgen och ställa den framför Herrens, din Guds, altare. Sedan ska du säga inför Herren, din Gud: ”Min förfader var en kringvandrande aramé som flyttade ner till Egypten med en liten grupp människor. Där bodde de och växte till ett stort, mäktigt och talrikt folk. Egypterna behandlade oss illa, förtryckte oss och gjorde oss till slavar. Då ropade vi till Herren, våra fäders Gud. Han hörde oss och såg vårt lidande, vårt elände och vårt betryck och förde oss ut ur Egypten med sin fruktansvärda makt och stora kraft. Han gjorde tecken och under och han har lett oss till den här platsen och gett oss detta land som flyter av mjölk och honung. 10 Nu, Herre, bär jag fram det första från min skörd på den mark som du har gett mig.” Ställ sedan korgen framför Herren, din Gud, och tillbe honom. 11 Därefter ska du glädja dig över allt det goda som Herren, din Gud, har gett dig tillsammans med din familj och med de leviter och främlingar som bor hos dig.

12 När du vart tredje år,[a] året för tiondegivandet, har samlat in allt ditt tionde av det du skördat och gett det till leviter, främlingar, faderlösa och änkor så att de kan få äta sig mätta i dina städer, 13 ska du säga inför Herren, din Gud: ”Jag har tagit det heliga i mitt hus och gett till leviterna, främlingarna, de faderlösa och änkorna, precis som du har befallt. Jag har inte överträtt eller glömt ett enda av dina bud. 14 Jag har inte ätit av tiondet när jag haft sorg, rört något av det när jag varit oren eller gett något av det till de döda. Jag har varit lydig mot Herren, min Gud, och gjort allt som du har befallt mig. 15 Se nu ner från din heliga boning i himlen och välsigna ditt folk Israel och det land du har gett oss, ett land som flyter av mjölk och honung, så som du med ed lovade våra förfäder!”

Lyd alla Guds bud

16 Herren, din Gud, befaller dig idag att lyda alla dessa lagar och föreskrifter. Du ska troget följa dem av hela ditt hjärta och av hela din själ. 17 Du har idag förklarat att Herren är din Gud och du har lovat att följa och hålla hans lagar, bud och föreskrifter och lyda honom. 18 Herren har idag förklarat att du är hans eget folk, hans egendom, så som han har lovat dig. Om du lyder alla hans bud, 19 kommer han att upphöja dig över alla andra folk han har skapat och ge dig heder, ära och berömmelse. Du ska vara ett heligt folk avskilt för Herren, din Gud, så som han har lovat.

Ett minnesmärke

27 Mose och de äldste i Israel gav folket ytterligare befallningar: ”Lyd hela den lag jag ger er idag! När ni går över Jordan och kommer in i det land Herren, din Gud, ger dig, ska du resa upp stora stenar. Stryk kalk på stenarna och när du gått över dit, skriv på dem varje ord i denna lag. Då ska du få komma in i det land som Herren, din Gud, vill ge dig och som flyter av mjölk och honung, så som Herren, din Gud, har lovat dig. När ni kommit över Jordan, res stenarna på berget Eval på andra sidan floden som jag idag befaller dig och kalka dem vita. Bygg sedan ett altare till Herren, din Gud, ett altare av sten som inte ska bearbetas med järn. Av ohuggna stenar från marken ska du bygga Herrens, din Guds, altare och offra brännoffer till Herren, din Gud.

”Offra också gemenskapsoffer där, ät dem och gläd dig inför Herren, din Gud. Skriv varje ord i denna lag klart och tydligt på stenarna.”

Sedan sa Mose och de levitiska prästerna till hela Israel: ”Var stilla och lyssna, Israel! Idag har du blivit Herrens, din Guds, folk. 10 Lyd Herren, din Gud, och alla de bud och stadgar som jag ger dig idag!”

Leviterna påminner folket om Herrens dom i tolv olika fall

11 Samma dag gav Mose följande befallningar till folket:

12 När ni har gått över Jordan, ska Simons, Levis, Judas, Isaskars, Josefs och Benjamins stammar stå på berget Gerissim för att välsigna folket 13 och Rubens, Gads, Ashers, Sebulons, Dans och Naftalis stammar ska stå på berget Eval och förbanna.

14 Leviterna ska med hög röst recitera inför hela Israel:

15 ”Förbannelse över var och en som tillverkar och i hemlighet sätter upp en avgud vare sig det är en gud utskuren i trä eller en gjord av metall, för Herren avskyr dessa avgudar.”

Och allt folket ska svara: ”Amen!”[b]

16 ”Förbannelse över var och en som föraktar sin far eller mor.”

Och allt folket ska svara: ”Amen!”

17 ”Förbannelse över var och en som flyttar gränsstenarna mellan sitt eget och grannens markområde.”

Och allt folket ska svara: ”Amen!”

18 ”Förbannelse över var och en som leder en blind vilse.”

Och allt folket ska svara: ”Amen!”

19 ”Förbannelse över var och en som förvägrar främlingar, faderlösa och änkor deras rätt.”

Och allt folket ska svara: ”Amen!”

20 ”Förbannelse över var och en som ligger med sin fars hustru, för han vanärar sin fars bädd.”

Och allt folket ska svara: ”Amen!”

21 ”Förbannelse över var och en som har sexuellt umgänge med ett djur.”

Och allt folket ska svara: ”Amen!”

22 ”Förbannelse över var och en som ligger med sin syster eller halvsyster.”

Och allt folket ska svara: ”Amen!”

23 ”Förbannelse över var och en som ligger med sin svärmor.”

Och allt folket ska svara: ”Amen!”

24 ”Förbannelse över var och en som i hemlighet mördar någon.”

Och allt folket ska svara: ”Amen!”

25 ”Förbannelse över var och en som mot betalning dödar en oskyldig.”

Och allt folket ska svara: ”Amen!”

26 ”Förbannelse över var och en som inte håller sig till buden i denna lag och gör dem.”

Och allt folket ska svara: ”Amen!”

Footnotes:

  1. 26:12 Se 14:22-29.
  2. 27:15 Amen betyder ungefär sannerligen och ger uttryck för en bekräftelse eller en önskan att så ska ske.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Markus 14:27-53 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

27 Där sa Jesus till dem: ”Ni kommer alla på fall, för det står skrivet:

’Jag ska slå herden,
    så att fåren skingras.’[a]

28 Men när jag har uppstått från de döda, ska jag gå före er till Galileen.”

29 Då sa Petrus: ”Även om alla andra kommer på fall, så ska inte jag göra det!”

30 Jesus sa till honom: ”Sannerligen säger jag dig, att redan i natt, innan tuppen hinner gala två gånger, ska du tre gånger ha förnekat mig.”

31 Men Petrus gav sig inte utan sa: ”Om jag så måste dö med dig, ska jag aldrig förneka dig!” Och alla de andra sa samma sak.

Jesus ber i Getsemane

(Matt 26:36-46; Luk 22:39-46)

32 De kom så till ett ställe som kallas Getsemane, och där sa Jesus till sina lärjungar: ”Sätt er här medan jag ber”, 33 men han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes.

Han greps nu av bävan och ångest, 34 och han sa till dem: ”Jag är djupt bedrövad, ända till döds. Stanna kvar här och vaka.”

35 Sedan gick han lite längre bort och föll ner på marken, och han bad till sin Fader att få slippa denna stund, om det var möjligt. 36 ”Abba, Fader”[b], sa han, ”allt är möjligt för dig. Låt mig slippa denna bägare[c]. Men låt det inte bli som jag vill utan som du vill.”

37 Sedan kom han tillbaka och hittade dem sovande. Han sa till Petrus[d]: ”Simon, sover du? Klarade du inte att hålla dig vaken en enda timma? 38 Vaka och be så att ni inte faller för frestelsen. Anden är villig, men kroppen är svag.”

39 Så gick han bort och bad med samma ord. 40 Men när han kom tillbaka, fann han dem åter sovande. De kunde inte hålla ögonen öppna, och de visste inte vad de skulle säga.

41 När han kom tillbaka till dem för tredje gången sa han: ”Ja, ni sover och vilar er fortfarande. Men nu räcker det! Nu är stunden inne, och Människosonen ska överlämnas i syndarnas händer. 42 Res er upp, så går vi härifrån! Här kommer han som ska förråda mig.”

Jesus blir förrådd och arresterad

(Matt 26:47-56; Luk 22:47-50; Joh 18:3-11)

43 Medan Jesus fortfarande talade kom Judas, en av de tolv, tillsammans med en folkhop beväpnad med svärd och klubbor. De var utsända av översteprästerna och de skriftlärda och folkets ledare. 44 Förrädaren hade kommit överens med dem om ett tecken och sagt: ”Den man som jag hälsar med en kyss är det. Grip honom och för bort honom under bevakning.”

45 Judas gick direkt till Jesus och sa: ”Rabbi[e]”, och kysste honom. 46 Då grep de Jesus och höll fast honom. 47 Men en av dem som stod där drog sitt svärd och högg örat av översteprästens tjänare.

48 Jesus frågade dem: ”Som mot en farlig brottsling har ni kommit med svärd och klubbor för att gripa mig! 49 Varje dag har jag varit tillsammans med er i templet och undervisat utan att ni har gripit mig. Men Skriften måste gå i uppfyllelse.”

50 Då övergav alla honom och flydde. 51 Men en ung man, som bara hade ett linneskynke på sig, följde efter Jesus. Och när man försökte gripa honom, 52 lämnade han skynket och sprang därifrån naken.

Jesus förhörs av det judiska rådet

(Matt 26:57-68; Luk 22:54-55; 22:63-71; Joh 18:12-13; 18:19-24)

53 De förde nu Jesus till översteprästen, där alla översteprästerna och folkets ledare och de skriftlärda hade samlats.

Footnotes:

  1. 14:27 Se Sak 13:7.
  2. 14:36 Abba var en familjär tilltalsform, motsvarande vår pappa i arameiskan, som troligen var Jesus modersmål.
  3. 14:36 Jfr Matt 26:39 med not.
  4. 14:37 Petrus hette från början Simon, men Jesus gav honom namnet Petrus, som betyder klippa.
  5. 14:45 Se not till 9:5.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes