pentru că, în timp ce noi eram neputincioşi, Cristos a murit, la timpul potrivit, pentru cei neevlavioşi. Foarte rar va muri cineva pentru un om drept, deşi pentru un om bun[a] poate că cineva ar îndrăzni să moară. Însă Dumnezeu Şi-a dovedit dragostea faţă de noi prin faptul că, în timp ce noi eram păcătoşi, Cristos a murit pentru noi.

Read full chapter

Footnotes

  1. Romani 5:7 Pavel nu foloseşte termenii drept şi bun din perspectivă teologică, ci dintr-o perspectivă umană, arătând că un om bun îi este superior unui om drept