Nici un om nu este drept

Ce urmează atunci? Suntem noi mai buni[a] decât ei? Nicidecum; căci i-am acuzat mai înainte pe toţi – atât pe iudei, cât şi pe greci – că sunt sub păcat, 10 după cum este scris:

„Nu există nici un om drept, nici unul măcar!
11 Nu există nici unul care să aibă pricepere!
    Nu există nici unul care să-L caute pe Dumnezeu!
12 Toţi s-au rătăcit, cu toţii au devenit buni de nimic!
    Nu mai există nici unul care să facă binele,
nici unul măcar![b]

13 Gâtlejul le este un mormânt deschis;
    cu limbile lor ei înşală,[c]

sub buzele lor este venin de viperă,[d]

14 gura le este plină de blestem şi amărăciune,[e]

15 picioarele lor se grăbesc să verse sânge,
16 iar pe căile lor se află prăpădul şi nenorocirea.
17 Ei nu cunosc calea păcii.[f]

18 Nu este frică de Dumnezeu înaintea ochilor lor!“[g]

19 Ştim că tot ce spune Legea, le spune celor ce sunt sub Lege, pentru ca orice gură să fie închisă şi întreaga lume să fie găsită răspunzătoare înaintea lui Dumnezeu.

Read full chapter

Footnotes

  1. Romani 3:9 Sau: Suntem noi mai prejos; expresia în limba greacă ne permite să traducem atât cu referire la iudei, cu sens pozitiv (mai buni), cât şi cu referire la neamuri, cu sens negativ (mai prejos)
  2. Romani 3:12 Pavel citează din LXX, Ps. 14:1-3; 53:1-3; Ecl. 7:20
  3. Romani 3:13 Vezi Ps. 5:9
  4. Romani 3:13 Vezi Ps. 140:3
  5. Romani 3:14 Vezi Ps. 10:7
  6. Romani 3:17 Vezi Is. 59:7-8
  7. Romani 3:18 Vezi Ps. 36:1