14 Când neamurile[a], – care nu au Legea –, fac din fire lucrurile Legii, prin aceasta, ele, care nu au Legea, îşi sunt singure lege. 15 Ele arată astfel că lucrarea Legii este scrisă în inimile lor. De asemenea, şi conştiinţa lor arată că acest lucru este adevărat, întrucât gândurile lor fie se acuză, fie se scuză între ele.

Read full chapter

Footnotes

  1. Romani 2:14 Faptul că termenul grecesc nu este articulat pare a arăta că Pavel evită să generalizeze; adică nu toate neamurile, care nu au Legea, fac în mod natural lucrurile Legii; el îi are aici în vedere pe cei dintre neamuri care, deşi nu au Legea, fac în mod natural lucrurile Legii