16 Imediat după ce a fost botezat, Isus a ieşit din apă. Şi iată că cerurile (Îi)[a] erau deschise şi L-a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborând ca un porumbel şi venind peste El[b]. 17 Şi din ceruri s-a auzit un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit în Care-Mi găsesc plăcerea!“[c]

Read full chapter

Footnotes

  1. Matei 3:16 Unele mss nu conţin pronumele
  2. Matei 3:16 Vezi Isaia 42:1
  3. Matei 3:17 O aluzie la Ps. 2:7 şi la Isaia 42:1