Chemarea la pocăinţă şi promisiunea binecuvântării

Eu sunt Domnul, Eu nu mă schimb! De aceea, voi, urmaşi ai lui Iacov, n-aţi pierit!

Read full chapter