Isus i-a răspuns:

– Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă cineva nu este născut din apă şi din Duh nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu! Ce este născut din carne este carne, iar ce este născut din Duh este duh. Să nu te miri că ţi-am spus: „Trebuie să fiţi născuţi din nou!“ Vântul[a] suflă încotro vrea şi-i auzi vuietul, dar nu ştii de unde vine şi unde se duce. Tot aşa se întâmplă cu oricine este născut din Duhul.

Read full chapter

Footnotes

  1. Ioan 3:8 Posibil o ambiguitate intenţionată, deoarece termenul grecesc poate fi tradus şi cu Duhul