Isus i-a răspuns:

– Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă cineva nu este născut din nou[a] nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu[b]!

Nicodim L-a întrebat:

– Cum poate fi născut un om bătrân? Poate el oare să intre a doua oară în pântecele mamei lui şi să fie născut?

Isus i-a răspuns:

– Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă cineva nu este născut din apă şi din Duh nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu!

Read full chapter

Footnotes

  1. Ioan 3:3 Posibil o ambiguitate intenţionată, deoarece se poate traduce şi cu: de sus; şi în v. 7
  2. Ioan 3:3 Împărăţia lui Dumnezeu reprezintă domnia lui Dumnezeu, fiind în acelaşi timp o realitate prezentă şi o nădejde în viitor; peste tot în carte