10 El era în lume şi lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. 11 A venit la ceea ce era a Lui, dar ai Săi nu L-au primit. 12 Însă tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul[a] să devină copii ai lui Dumnezeu, 13 născuţi nu din sânge[b], nici din voia firii, nici din voia vreunui om,[c] ci din Dumnezeu.

Read full chapter

Footnotes

  1. Ioan 1:12 Sau: puterea
  2. Ioan 1:13 Substantivul grecesc este un plural, având sensul aici de născuţi nu din părinţi naturali (sau: pe cale naturală)
  3. Ioan 1:13 Sau: născuţi nu din părinţi naturali, nici din dorinţă omenească, nici din hotărârea unui bărbat