Isus i-a răspuns:

– Eu sunt calea, adevărul şi viaţa.[a] Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.

Read full chapter

Footnotes

  1. Ioan 14:6 Sau: Eu sunt calea: Eu sunt adevărul şi viaţa, în ideea că Isus, prin faptul că este adevărul şi viaţa, este calea