Căci un Copil ni s-a născut,
    un Fiu ni s-a dat,
        iar autoritatea va sta pe umerii Săi!
Va fi numit: «Sfetnic minunat[a],
        Dumnezeu puternic, Tată veşnic, Prinţ al păcii.»
Autoritatea Sa va creşte neîncetat
    şi va fi o pace fără sfârşit
        pentru tronul lui David şi împărăţia Sa.
El o va întemeia
    şi o va întări prin judecată şi dreptate,
        de acum şi pe vecie.
Râvna Domnului Oştirilor
    va face lucrul acesta.

Read full chapter

Footnotes

  1. Isaia 9:6 Sau: Minunat, Sfetnic