Într-o izbucnire de mânie
    Mi-am ascuns faţa de tine pentru o clipă,
dar cu o dragoste veşnică mă voi îndura de tine,
    zice Domnul, Răscumpărătorul tău.

Pentru Mine aceasta va fi ca în zilele lui Noe,
    când am jurat că apele lui Noe nu vor mai inunda pământul;
tot aşa am jurat şi acum
    că nu mă voi mai mânia pe tine şi nu te voi mai mustra.

Read full chapter