Amintiţi-vă lucrurile de la început, acelea din vechime,
    căci Eu sunt Dumnezeu, nu este altul!
        Eu sunt Dumnezeu, nu este altul ca Mine!
10 Eu fac cunoscut de la început sfârşitul
    şi, din vremuri străvechi, descopăr lucrurile care încă nu s-au întâmplat,
zicând: ‘Planul Meu rămâne să se împlinească;
    voi face tot ceea ce doresc!’
11 Eu chem de la răsărit o pasăre de pradă
    şi, dintr-o ţară îndepărtată, aduc omul care Îmi va împlini planul.
Ce am spus voi duce la îndeplinire
    şi ce am plănuit voi face.
12 Ascultaţi-Mă, oameni cu inima încăpăţânată,
    voi, ce sunteţi departe de dreptate!
13 Îmi aduc aproape dreptatea; ea nu este departe,
    iar mântuirea Mea nu va întârzia.
Voi dărui Sionului mântuirea
    şi Israelului, splendoarea Mea.

Read full chapter