Robul Domnului

42 Iată-L pe Robul Meu, pe Care Îl sprijin,
    Alesul Meu, în Care-Mi găsesc plăcerea!
Voi pune Duhul Meu peste El,
    iar El va arăta neamurilor dreptatea.
Nu va striga, nu-Şi va ridica glasul
    şi nu-l va face să se audă pe drum.
Nu va rupe trestia zdrobită
    şi nu va stinge mucul care încă mai fumegă,
        ci cu credincioşie va aduce dreptatea.
El nu va slăbi, nici nu se va descuraja
    până nu va aşeza dreptatea pe pământ.
        Şi în Legea Lui vor nădăjdui ţinuturile de lângă mare!»

Read full chapter