25 «Deci, cu cine M-aţi putea asemăna?
    Cine Mi-ar putea fi egal?» zice Cel Sfânt.
26 Ridicaţi-vă ochii spre ceruri şi priviţi:
    Cine a creat toate acestea?
El, Cel Care face să apară oştirile lor una câte una,
    chemându-le pe nume.
Atât de mare este tăria Lui, atât de tare este puterea Lui,
    că nici una nu lipseşte.

Read full chapter