19 Dar morţii tăi se vor întoarce la viaţă,
    trupurile lor se vor ridica.
Treziţi-vă şi cântaţi de bucurie,
    cei ce locuiţi în ţărână,
căci roua voastră este o rouă strălucitoare,
    iar pământul îi va naşte pe cei ce au murit[a]!

Read full chapter

Footnotes

  1. Isaia 26:19 Sensul în ebraică al celor două versuri este nesigur