El[a] ne-a predestinat pentru înfiere[b] prin Isus Cristos, după buna plăcere a voii Sale,

Read full chapter

Footnotes

  1. Efeseni 1:5 Sau: înaintea Lui, în dragoste. El
  2. Efeseni 1:5 Adopţia (înfierea) era un act juridic, cunoscut cititorilor din cultura greco-romană, prin care un tată ia sub autoritatea sa paternă un fiu sau o fiică dintr-o altă familie; cel adoptat primeşte acelaşi statut şi aceleaşi drepturi ca cele ale unui fiu născut în acea familie: ia numele noului părinte, devine moştenitorul lui, rămânând unit cu vechea sa familie numai prin legături de sânge