Vremea sfârşitului

12 În vremea aceea se va ridica
    Mihail, marea căpetenie,
        ocrotitorul poporului tău;
va fi o vreme de necaz,
    cum n-a fost de la începutul neamurilor şi până atunci.
Dar în vremea aceea poporul tău va scăpa,
    şi anume oricine va fi găsit scris în carte.
Mulţi dintre cei ce dorm în ţărâna pământului se vor trezi,
    unii – pentru viaţă veşnică,
        iar alţii – pentru ruşine şi veşnic dispreţ.
Înţelepţii vor străluci ca strălucirea boltei cereşti,
    iar cei ce au învăţat dreptatea pe mulţi vor străluci ca stelele, în vecii vecilor.

Tu însă, Daniele, tăinuieşte aceste cuvinte şi pecetluieşte cartea până la vremea sfârşitului. Atunci mulţi vor alerga încoace şi încolo[a] şi cunoştinţa va creşte.

Read full chapter

Footnotes

  1. Daniel 12:4 Probabil în sensul căutării înţelesului acestor cuvinte