17 Din Milet el a trimis la Efes şi i-a chemat pe bătrânii[a] bisericii.

Read full chapter

Footnotes

  1. Faptele Apostolilor 20:17 Sau: prezbiterii